STYPENDIA SPORTOWE

OGŁOSZENIE: Stypendia sportowe dla zawodników i trenerów

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Są pieniądze na dotacje oraz stypendia sportowe (VIDEO)

SANOK. Sanoccy Radni 18 stycznia podjęli dwie uchwały mające duże znaczenie dla sanockiego sportu. Pierwsza z nich dotyczyła kwestii dotacji sportowych, druga warunków przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Podjęte uchwały są wynikiem wejścia w życie przepisów nowej ustawy o sporcie.