zbiórka azbestu

Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu ze środków WFOŚiGW z terenu GMINY ZAGÓRZ

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz uprzejmie informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część II – usuwanie wyrobów zawierających azbest” usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórz.

Gmina Sanok organizuje zbiórkę niebezpiecznych odpadów zawierających azbest

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Gmina Sanok proponuje wszystkim mieszkańcom gminy nieodpłatny odbiór niebezpiecznych odpadów zawierających azbest (płyt eternitowych falistych i płaskich).