zk łupków

Wychowankowie Domu Dziecka bawili się na pikniku strzeleckim w Łupkowie

ŁUPKÓW / PODKARPACIE. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łupkowie zaprosili podopiecznych sanockiego Domu Dziecka im. Św. Józefa na piknik, który odbył się na terenie przyzakładowej strzelnicy. Kilkugodzinny pobyt dzieci w tej bieszczadzkiej miejscowości obfitował w wiele atrakcji.

Wychowawca i skazany edukują młodzież z zakresu przeciwdziałania przestępczości i uzależnień

ŁUPKÓW / PODKARPACIE. Funkcjonariuszka działu penitencjarnego z ZK w Łupkowie prowadzi kolejny cykl lekcji wychowawczych, tym razem z udziałem więźnia, skazanego za przestępstwa narkotykowe. Historia jego drogi do uzależnienia od narkotyków zaprzecza modnym obecnie tezom o możliwości ich kontrolowanego zażywania.

Skazani „naprawiają swój błąd u boku bliskich”

ŁUPKÓW / PODKARPACIE. Od 1 stycznia 2011r. System Dozoru Elektronicznego objął teren Apelacji Rzeszowskiej, co dało niektórym skazanym z ZK w Łupkowie możliwość ubiegania się o możliwość odbywania dalszej części kary w domu z zamontowaną na nodze lub ręce – elektroniczną obrączką.

Koncert hardrockowy dla więźniów z Moszczańca! (ZDJĘCIA)

MOSZCZANIEC. W maju Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu odwiedził zespól hardrockowy Maska, wspierany przez Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym. Zespół MASKA powstał w Rymanowie w 1998r. Dotychczas zagrał prawie 200 koncertów w całej Polsce.

Więźniowie pozostaną bez pracy?

Na terenie całego kraju zatrudnionych jest ok 17 tysięcy więźniów, którzy za sprawą Trybunału Konstytucyjnego najprawdopodobniej straci pracę. Obecnie zgodnie z art 123 §2 kodeksu karnego wykonawczego minimalne wynagrodzenia za pracę osadzonego wynosi 693 zł (50% płacy minimalnej w Polsce).