REKLAMA
REKLAMA

Miejski Punkt Zbiórki Odpadów w trakcie modernizacji

SANOK. Trwa modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku. Pieniądze na realizacje tego zadania Miasto Sanok pozyskało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Gminny Punkt Zbiórki Odpadów, działający od 5 lat przy Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, był zrobiony i wyposażony prowizorycznie, a większość czynności wykonywanych w nim było ręcznie. Zrozumiałym więc była konieczność jego modernizacji. Efektem realizowanego projektu będzie usprawnienie systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów komunalnych oraz ich unieszkodliwienia, a także zwiększenie mocy przerobowych sortowni odpadów, poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia i zagospodarowanie placu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych obsługującego teren miasta Sanoka i gminy wiejskiej Sanok.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów obecnie

Już w tym momencie funkcjonują zakupione niedawno w ramach projektu: linia sortownicza, prasa z dziurkarką i transporterem, rębak do gałęzi, dwa samochody specjalistyczne do wywozu odpadów. Wykonane zostały specjalne boksy do oddzielnego składowania: stłuczki szklanej bezbarwnej i kolorowej, szkła okiennego, gruzu, odpadów z ulicy i placów, opon, odpadów problemowych.

Niedługo zakupione zostaną jeszcze pojemniki i kontenery, m.in. do odbioru odpadów segregowanych, do zbiórki odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych, na baterie, akumulatory, itp.

Efektem powyższych działań będzie:
– ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowiska poprzez wzrost ilości odzyskanych odpadów wysegregowanych,
– usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
– dokładniejsze wydzielenie odpadów niebezpiecznych,
– wzrost możliwości odbioru większej ilości odpadów zielonych,
– ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
– poprawa jakości świadczenia usług komunalnych, w szczególności w zakresie terminowego odbioru odpadów od mieszkańców i obsługiwanych firm.

Wartość całkowita projektu: 2 008 130,49 zł
Wysokość dofinansowania unijnego: 1 706 910,92 zł

Nowe samochody specjalistyczne


24-01-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)