REKLAMA
REKLAMA

1 zł za pół godziny, 100 zł za miesiąc parkowania w centrum Sanoka. Znamy stawki, przywileje i kary

SANOK / PODKARPACIE. Rada Miasta Sanoka uchwaliła nowy system parkowania w mieście. Poszerzona zostanie dotychczasowa Strefa Płatnego Parkowania, która będzie wyposażona w parkometry. Po wprowadzeniu zmian, kierowcy za pierwsze pół godziny postoju w centrum zapłacą 1 zł. Będzie można także skorzystać z parkingowego abonamentu. Ustalono także wysokość opłat za postój nieregulaminowy.

Ustala się Strefę Płatnego Parkowania w centrum miasta na następujących ulicach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych:

– Berka Joselewicza,
– Boczna,
– Cerkiewna,
– Daszyńskiego (na odcinku od ul. Kościuszki do ul Słowackiego),
– Feliksa Gieli (na odcinku od ul. Kościuszki do ul Słowackiego),
– Grzegorza z Sanoka,
– Kazimierza Wielkiego,
– Kościuszki (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Daszyńskiego),
– Lenartowicza,
– Mickiewicza,
– Modrzewskiego,
– Orzeszkowej,
– Piłsudskiego (na odcinku od ul. Grzegorza z Sanoka do ul. Mickiewicza),
– Sienkiewicza (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego),
– Słowackiego (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Daszyńskiego),
– Sobieskiego,
– Wałowa,
– Wąska,
– Zamkowa,
– Żydowska,
– Żwirki i Wigury (na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Mickiewicza).

Granice obszaru Strefy Płatnego Parkowania obejmują wszystkie miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów taksówek.

źródło: Urząd Miasta Sanoka

STAWKI OPŁAT

Opłaty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. W soboty, niedziele i święta, parkingi są bezpłatne.

Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Sanoka w strefie płatnego parkowania oraz opłaty dodatkowej.

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania wynoszą:

1) samochody osobowe

– pierwsze pół godziny postoju: 1,00 zł
– postój do jednej godziny: 2,00 zł
– za rozpoczętą drugą godzinę postoju: 2,40 zł
– za rozpoczętą trzecią godzinę postoju: 2,80 zł
– za czwartą i kolejną godzinę postoju: 2,00 zł

2) samochody ciężarowe i autobusy powyżej 2,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu – dwukrotność opłat jak dla samochodów osobowych.

Opłaty abonamentowe wynoszą:

1) abonament miesięczny na miejscu ogólnodostępnym: 100 zł
2) abonament półroczny na miejscu ogólnodostępnym: 550 zł
3) abonament roczny na miejscu ogólnodostępnym: 1000 zł
4) abonament miesięczny na miejscu zastrzeżonym (koperta): 200 zł
5) abonament półroczny na miejscu zastrzeżonym (koperta): 1000 zł
6) abonament roczny na miejscu zastrzeżonym (koperta): 2000 zł
7) abonament roczny mieszkańca strefy: 150 zł

STAWKA OPŁATY DODATKOWEJ

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, w tym za uiszczenie opłaty zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. W przypadku uiszczenia tej opłaty w dniu wystawienia wezwania lub w następnym dniu roboczym opłata ulega zmniejszeniu do wysokości 30 zł.

KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

1. Do kontroli opłacania czasu postoju pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy.

2. Obowiązkiem kontrolerów jest kontrola postoju pojazdów, a w szczególności:
– kontrolowanie wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów,
– sprawdzanie ważności biletów parkingowych oraz wniesienia opłat w parkometrach,
– sprawdzanie ważności abonamentów,
– wypisywanie wezwań do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony czas.

3. Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat.

STAWKA ZEROWA

Stawka zerowa opłaty za parkowanie przysługuje:

1. Kierującym oznakowanymi pojazdami służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, Straż Miejska, Zarządcy Dróg, itp.),

2. Kierującym pojazdami publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujący się na ustalonych dla nich przystankach.

OKREŚLENIE SPOSOBU POBIERANIA OPŁATY ORAZ OPŁATY DODATKOWEJ

SPOSÓB POBIERANIA OPŁATY

1. Opłatę za parkowanie uiszcza się niezwłocznie z góry za przewidywany okres postoju.
2. Opłaty za parkowanie uiszcza się przez samoobsługowy system urządzeń inkasująco – rejestrujących – parkometrów lub poprzez wykupienie karty abonamentowej. Karty abonamentowe można wykupić w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.
3. Wykupione bilety ważne są do czasu opłaconego parkowania wydrukowanego na bilecie parkingowym niezależnie od zmiany miejsca parkowania w obrębie strefy, w której została wniesiona opłata.
4. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
5. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w Strefie Płatnego Parkowania w czasie jej funkcjonowania, jest odpłatny tak samo, jak postój innych pojazdów.
6. Karta abonamentowa mieszkańca strefy wydawana jest osobom fizycznym posiadającym pojazd i zamieszkałym w obszarze strefy płatnego parkowania.
7. Osoba fizyczna może otrzymać kartę abonamentową lub kartę abonamentową mieszkańca tylko na jeden pojazd samochodowy.
8. Możliwość wykupienia karty abonamentowej mieszkańca strefy dotyczy wyłącznie właścicieli (posiadaczy) pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w granicach Strefy Płatnego Parkowania i zamieszkujących w jej obszarze. Warunkiem uzyskania karty abonamentowej mieszkańca strefy jest przedstawienie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym.
9. Karta abonamentowa na miejscach ogólnodostępnych i karta abonamentowa mieszkańca strefy nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc postojowych. Kartę abonamentową może nabyć każdy zainteresowany właściciel pojazdu o masie całkowitej 3,5 t.
10. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej mieszkańca strefy oraz pozostałych kart abonamentowych obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania, Biuro nie zwraca kosztów za niewykorzystany okres ich ważności.
11. W przypadku konieczności wymiany karty abonamentowej i karty abonamentowej mieszkańca strefy lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymaną kartę.
12. W razie utraty lub kradzieży, duplikaty kart abonamentowych będą wydawane przy zachowaniu pełnej odpłatności.
13. Karty abonamentowe oraz bilety parkingowe parkujący zobowiązany jest umieścić w pojeździe za przednią szybą na desce rozdzielczej w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności tak, aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania.

 

 

foto: sxc.hu


25-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)