REKLAMA
REKLAMA

Tańsze śmieci w gminie Sanok

GMINA SANOK:  Segregujesz śmieci? Ponosisz opłaty od mieszkańca? Będziesz płacił mniej! Pamiętaj, aby złożyć deklarację do końca stycznia.

1. Zmiana stawki. Uchwałą nr XXXVIII/321/13 Rady Gminy Sanok z dnia 28 listopada 2013r. zmieniona została stawka opłaty za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości,  którzy zbierają odpady w sposób selektywny. Nowa stawka wynosi 7 zł od mieszkańca, lecz nie więcej niż 35 zł miesięcznie od mieszkańców zamieszkujących łącznie w jednym budynku mieszkalnym albo lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym. Zmiana dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest segregacja odpadów. Nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2014r.

2. Koniecznie zmień deklarację jeszcze w styczniu. Zmiana stawki powoduje konieczność złożenia deklaracji. Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, (pok. 201 – sekretariat; pok. 503 – Ref. Ochrony Środowiska),  na stronie internetowej Gminy Sanok http://gmina.sanok.com.pl/bip w zakładce MOJA SPRAWA/Odpady komunalne. Deklarację, w której wyliczysz nową opłatę należy złożyć w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23 (pok. 503).

Deklaracje należy składać od 2 stycznia 2014r w Urzędzie Gminy Sanok pok. 503 w    godzinach 7.30 do 17.00. Dyżur do godziny 17.00 pełnił będzie pok. 503 przez cały miesiąc styczeń.

3. Kto składa zmienioną deklarację – na  deklaracji powinna figurować ta sama osoba (właściciel nieruchomości), która złożyła pierwszą deklarację. Wyjątek stanowi przypadek, w którym nastąpiła zmiana właściciela.

4. Dlaczego Urząd nie może sam wprowadzić zmiany z urzędu?

– W przypadku zmiany danych będących podstawą wyliczenia opłaty, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany (w tym wypadku do 14 stycznia). Obciążenie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w drodze samowyliczenia poprzez złożenie deklaracji, w której podatnik sam wylicza miesięczną kwotę opłaty. Wszelkie zmiany wpływające na zmianę miesięcznej opłaty muszą mieć odzwierciedlenie w ponownie złożonej deklaracji. Ustawodawca nie przewidział możliwość automatycznej zmiany opłaty w przypadku zmiany stawki i tak jak każda zmiana wymaga ona zmiany deklaracji, w której ponownie wyliczona zostanie nowa opłata. Zdajemy sobie sprawę, że jest to termin trudny do dotrzymania, tak więc prosimy o dokonanie formalności i złożenie deklaracji do końca stycznia.

– Jeżeli właściciel nieruchomości z różnych przyczyn nie może sam złożyć deklaracji (przebywa w innym mieście lub za granicą) – może upoważnić inną osobę do złożenia deklaracji. Upoważnienie musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą i podpisem.

– Czy deklarację w imieniu właściciela może przynieść inna osoba ? – Tak, jeżeli deklaracja jest wypełnione i podpisana przez właściciela.

– Czy do deklaracji składanej w wyniku zmiany stawki należy dołączyć nowe oświadczenia czy zaświadczenia dotyczące osób zameldowanych ale zamieszkujących poza miejscem zameldowania ? – Nie, jeżeli złożenie deklaracji jest związane tylko ze zmianą stawki, złożone wcześniej oświadczenia zachowują ważność.

– Czy podpisaną deklarację można wysłać pocztą? – Tak, deklarację należy wysłać na adres: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23,   38-500 Sanok.

Wszystkie aktualne informacje na temat „Ustawy śmieciowej” znajdują się w zakładce „Ochrona środowiska” na gminnej stronie internetowej.

Harmonogram odbioru odpadów

 

materiał nadesłany

27-12-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)