REKLAMA
REKLAMA

Tańsze śmieci w gminie Sanok

GMINA SANOK:  Segregujesz śmieci? Ponosisz opłaty od mieszkańca? Będziesz płacił mniej! Pamiętaj, aby złożyć deklarację do końca stycznia.

1. Zmiana stawki. Uchwałą nr XXXVIII/321/13 Rady Gminy Sanok z dnia 28 listopada 2013r. zmieniona została stawka opłaty za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości,  którzy zbierają odpady w sposób selektywny. Nowa stawka wynosi 7 zł od mieszkańca, lecz nie więcej niż 35 zł miesięcznie od mieszkańców zamieszkujących łącznie w jednym budynku mieszkalnym albo lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym. Zmiana dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest segregacja odpadów. Nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2014r.

2. Koniecznie zmień deklarację jeszcze w styczniu. Zmiana stawki powoduje konieczność złożenia deklaracji. Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, (pok. 201 – sekretariat; pok. 503 – Ref. Ochrony Środowiska),  na stronie internetowej Gminy Sanok http://gmina.sanok.com.pl/bip w zakładce MOJA SPRAWA/Odpady komunalne. Deklarację, w której wyliczysz nową opłatę należy złożyć w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23 (pok. 503).

Deklaracje należy składać od 2 stycznia 2014r w Urzędzie Gminy Sanok pok. 503 w    godzinach 7.30 do 17.00. Dyżur do godziny 17.00 pełnił będzie pok. 503 przez cały miesiąc styczeń.

3. Kto składa zmienioną deklarację – na  deklaracji powinna figurować ta sama osoba (właściciel nieruchomości), która złożyła pierwszą deklarację. Wyjątek stanowi przypadek, w którym nastąpiła zmiana właściciela.

4. Dlaczego Urząd nie może sam wprowadzić zmiany z urzędu?

– W przypadku zmiany danych będących podstawą wyliczenia opłaty, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany (w tym wypadku do 14 stycznia). Obciążenie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w drodze samowyliczenia poprzez złożenie deklaracji, w której podatnik sam wylicza miesięczną kwotę opłaty. Wszelkie zmiany wpływające na zmianę miesięcznej opłaty muszą mieć odzwierciedlenie w ponownie złożonej deklaracji. Ustawodawca nie przewidział możliwość automatycznej zmiany opłaty w przypadku zmiany stawki i tak jak każda zmiana wymaga ona zmiany deklaracji, w której ponownie wyliczona zostanie nowa opłata. Zdajemy sobie sprawę, że jest to termin trudny do dotrzymania, tak więc prosimy o dokonanie formalności i złożenie deklaracji do końca stycznia.

– Jeżeli właściciel nieruchomości z różnych przyczyn nie może sam złożyć deklaracji (przebywa w innym mieście lub za granicą) – może upoważnić inną osobę do złożenia deklaracji. Upoważnienie musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą i podpisem.

– Czy deklarację w imieniu właściciela może przynieść inna osoba ? – Tak, jeżeli deklaracja jest wypełnione i podpisana przez właściciela.

– Czy do deklaracji składanej w wyniku zmiany stawki należy dołączyć nowe oświadczenia czy zaświadczenia dotyczące osób zameldowanych ale zamieszkujących poza miejscem zameldowania ? – Nie, jeżeli złożenie deklaracji jest związane tylko ze zmianą stawki, złożone wcześniej oświadczenia zachowują ważność.

– Czy podpisaną deklarację można wysłać pocztą? – Tak, deklarację należy wysłać na adres: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23,   38-500 Sanok.

Wszystkie aktualne informacje na temat „Ustawy śmieciowej” znajdują się w zakładce „Ochrona środowiska” na gminnej stronie internetowej.

Harmonogram odbioru odpadów

 

materiał nadesłany

27-12-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)