REKLAMA
REKLAMA

Bieszczadzka straż graniczna przyjęła nowych funkcjonariuszy. Jest wśród nich 9 kobiet (ZDJĘCIA)

BIESZCZADY / PODKARPACIE. W piątek (24 bm.), w szeregi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wstąpiło 41 nowych funkcjonariuszy, jest wśród nich 9 kobiet. To pierwsza, w tym roku, grupa nowo przyjętych do Straży Granicznej  na Podkarpaciu. W roku ubiegłym przyjęto ponad sto osób.

Większość z dzisiaj przyjętych, mieszka na stałe w powiecie przemyskim, pozostali w bieszczadzkim, sanockim, lubaczowskim i jarosławskim. Kilka osób pochodzi z województwa małopolskiego.

Wśród młodych mieszkańców Podkarpacia służba w Straży Granicznej nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Na jedno miejsce, średnio, przypada do 10 kandydatów. Nowo przyjęci przeszli trudny etap kwalifikacyjny.

Postępowanie związane z kwalifikacją osób do Straży Granicznej  jest długotrwałe i bardzo dokładne.  Pierwszy etap ma miejsce w Bieszczadzkim Oddziale SG gdzie kandydat poddawany jest testom psychologicznym, badaniu na wariografie i szczegółowym badaniom lekarskim. Drugi etap ma miejsce w ośrodkach szkolenia SG i tam kandydaci zdają testy językowe, wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej.

Nowo przyjęci, na początku lutego, rozpoczną szkolenie podstawowe, a następnie podoficerskie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu. Potrwa ono 8 miesięcy. Następnie,wrócą na polsko-ukraińską granicę gdzie będą pełnić służbę m.in. w nowym przejściu granicznym w Budomierzu.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

– posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w  art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.)
– nieposzlakowanej opinii,
– niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystająca w pełni z praw publicznych,
– posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
– gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych,
– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych), która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

źródło: BiOSG


27-01-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)