REKLAMA
REKLAMA

MOPS SANOK: Oferują pomoc psychologiczną, kursy zawodowe, szkolenia oraz staże (FILM)

MOPS SANOK: Oferują pomoc psychologiczną, kursy zawodowe, szkolenia oraz staże (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Gmina Miasta Sanok / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku od 1 marca 2014 r przystąpił do realizacji Projektu „Aktywni w społeczeństwie” w ramach projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Wartość projektu to 279 290,41 zł.

Wniosek o dofinansowanie Projektu „Aktywni w społeczeństwie” był odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i został zatwierdzony do dofinansowania. Działania realizowane w ramach Projektu pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (85%) i z budżetu państwa (15%).

Działania zorientowane są na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi poprzez reintegrację społeczno-zawodową.

Celem głównym Projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 12 osób, w tym 6 kobiet, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących Sanok i korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 r. poprzez;

1) Pracę socjalną
Osoby biorące udział w Projekcie zostaną objęte wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej, który będzie pełnił funkcję kompensacyjną. Wykonując swoje obowiązki będzie przygotowywał osoby do prawidłowego pełnienia ról społecznych, motywował i wspierał w działaniach.

2) Aktywizację społeczno-zawodową Uczestników Projektu
W ramach tego zadania prowadzone będzie poradnictwo psychospołeczne indywidualne  i grupowe, dla 12 osób zorganizowane zostaną szkolenia zawodowe dostosowane do osobowości i możliwości Uczestnika Projektu
i popytu na rynku pracy. Ponadto Uczestnicy podejmą 5-miesięczne staże, w ramach których zostaną wypłacone stypendia.

Odbiorcami projektu będą:
– osoby niepełnosprawne z powodu zaburzeń psychicznych,  będące w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające wskazania do pracy.

Uczestnictwo w Projekcie „Aktywni w społeczeństwie” jest bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Okres realizacji zadań wynikających z Projektu zaczął się z dniem 1 marca 2014r. i będzie trwał do 31 grudnia 2014r.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku celem zapoznania się z działaniami Projektu  oraz procesem rekrutacji.

Człowiek najlepsza inwestycja

tekst sponsorowany
31-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook