REKLAMA
REKLAMA

OTRZYMALIŚMY: Ruch Narodowy mówi NIE nielegalnym imigrantom!

SANOK / PODKARPACIE. Struktury Ruchu Narodowego z Sanoka sprzeciwiają się decyzji Zarządu Powiatu Sanockiego, dotyczącej możliwość przyjęcia nielegalnych imigrantów na naszym terenie.

LIST OTWARTY DO ZARZĄDU POWIATU SANOCKIEGO

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego zwracamy się z wnioskiem, aby powiat sanocki nie przyjmował żadnych nielegalnych imigrantów ani uchodźców. Ponadto wnosimy o publikacje oświadczenia władz powiatu, że nie zamierzają przyjmować nielegalnych imigrantów oraz uchodźców.

Obecna niepokojąca sytuacja panująca w Europie, a teraz jak się okazuje w Sanoku, związana z napływem imigrantów, skłoniła nas do zajęcia bardziej stanowczego stanowiska w tej sprawie niż do tej pory.

Przede wszystkim chcemy podkreślić fakt, iż mieszkańcy kategorycznie sprzeciwiają się przyjmowaniu jakiejkolwiek obcej nam kulturowo nacji. My jako wyraziciele głosu tego sprzeciwu żądamy odpowiedzi publicznej dla wszystkich mieszkańców powiatu na podstawowe pytania:

1. Czy Starostwo planuje umieszczać ewentualnych uchodźców/imigrantów/ na pobyt dłuższy niż 48 godzin? A co się z tym wiąże, czy planuje udostępniać im lokale mieszkalne, pracę i szkoły dla dzieci?

2. Z informacji jakie wstępnie uzyskaliśmy, wynika, że powiat sanocki planuje udostępnić budynek byłego ZS 5, tylko w sytuacji kiedy na naszym terenie pojawi się więcej niż 60 osób i tylko w celu prowadzenia ewidencji tych osób oraz, że te procedury nie zajmą więcej niż 48 godzin. Nasze pytanie brzmi – Co stanie się z tymi osobami po 48 godzinach? W jaki sposób powiat planuje te osoby wyprowadzić z terenu powiatu sanockiego? Jakie kroki zostaną podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i powiatu?

3. Czy starosta sanocki odpowiedział lub czy zamierza odpowiadać na zapytanie złożone przez wojewodę podkarpacką? Jeśli tak, to jakiej odpowiedzi chce udzielić?

4. Czy starostwo zdaje sobie sprawę z tego, że miasto Sanok jak i gminy powiatu sanockiego negatywnie zaopiniowały zapytanie wojewody ws. ewentualnego rozmieszczenia imigrantów na naszym terenie? Czy będziemy zatem jedynym powiatem w województwie, który przyjmie uchodźców?

Dlatego mając na uwadze wszystko powyższe Ruch Narodowy Sanok apeluje do Zarządu Powiatu Sanockiego o odpowiedź na powyższe pytania oraz wydania uchwały, w której Zarząd jasno określi cel i zasadność ewidencjonowania imigrantów na terenie miasta Sanok.

Żądamy jasnej i czytelnej deklaracji sprzeciwu wobec przyjmowania imigrantów na terenie powiatu sanockiego.

My stawiamy sprawę jasno – jeśli osoby napływające na naszą granice, za cel swojej wędrówki obierają w dalszym ciągu państwa o wysokich przywilejach socjalnych np. Niemcy, a Polska jest dla nich tylko drogą do celu – to w takim przypadku widzimy celowość ewidencjonowania takich osób, podkreślamy celowość. Jeśli natomiast ktoś z lokalnych samorządowców planuje umieszczać imigrantów w naszym mieście, to proponujemy zacząć od siebie, dopiero potem zastanowić się czy mają sens takie działania, które ściągają zagrożenie na nasze rodziny.

Kroki, które podejmujemy, nie mają na celu wzniecania lęków czy fobii w naszych mieszkańcach. Wręcz przeciwnie – staramy się uwidocznić i uwrażliwić wszystkich na problem o którym mówimy od lat – problem multikulturalizmu to realne zagrożenie dla naszej cywilizacji, cywilizacji łacińskiej, która opiera się na wzajemnym szacunku i poszanowaniu wolności drugiego człowieka.

Imigranci, czy uchodźcy – nie ważne jak ich nazwiemy – to jednak ci sami wyznawcy islamu – religii nie wyznawanej tak gremialnie jak chrześcijańskiej w naszej kulturze.

Naszym celem jako lokalnej społeczności powinno być – jeśli mówimy już o chęci niesienia pomocy – zaopiekowanie się Polakami ze Wschodu, którzy żyją w stanie wojny. Choć na względzie powinniśmy mieć, że na razie – jak do tej pory – mamy bardzo dużo własnych problemów jako Sanok. Są inne, większe aglomeracje, które są w stanie przyjąć i pomóc naszym repatriantom ze Wschodu – tutaj musimy upatrywać kierunek naszych zadań, empatii i altruizmu.

Uważamy, że tylko stanowczy sprzeciw Polaków oraz władz samorządowych wobec przyjmowania imigrantów zmusi rząd reprezentujący Polskę w strukturach Unii Europejskiej do zmiany zdania, a przy tym polityki imigracyjnej UE.

Z poważaniem
Pełnomocnik Ruchu Narodowego w powiecie sanockim


ZOBACZ TAKŻE:
Marsz przeciw uchodźcom w Koszalinie. Bójka przed ratuszem [wideo]

12-10-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)