REKLAMA
REKLAMA

SESJA W POWIECIE: O przekształceniu szkół, oświadczeniach majątkowych i sprzedaży nieruchomości

SANOK / PODKARPACIE. W czwartek 9 listopada zpalanowano sesję Rady Powiatu Sanockiego. W porządku obrad między innymi sprzedaż nieruchomości, zmiany w budżecie, przekształcenia w szkołach i oświadczenia majątkowe.

Obrady zaplanowano w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka na godzinę 16.00.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 5.000 zł)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 20.966 zł).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 6.824 zł).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 10.449 zł).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 1.500 zł)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 20.323 zł).
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 1 w Sanoku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 2 w Sanoku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 3 w Sanoku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 5 w Sanoku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym oraz dla Uczniów z Niepełnosprawnościami
Sprzężonymi w Sanoku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Sanoku wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 Specjalną w Sanoku wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku w Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku wchodzącą w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Gminą Iwonicz-Zdrój wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.
28. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.
29. Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego ( dz. nr 58/94 i dz. nr 58/154 obręb Olchowce).
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego.
31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego.
32. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego.
33. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego.
34. Informacja Starosty Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
35. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
36. Informacja Wojewody Podkarpackiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych Starosty Sanockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.
37. Interpelacje i zapytania radnych.
38. Wnioski i oświadczenia.
39. Zamknięcie obrad sesji.

1046

08-11-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)