REKLAMA
PSP STALNEY
REKLAMA

Czy w Tarnawie powstanie most za ponad 4,8 mln zł? Dziś zadecydują o tym radni powiatowi (PROGRAM)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. 23 lipca 2018r. o godz. 16:30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się 56. sesja Rady Powiatu Sanockiego. Publikujemy porządek obrad.

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE UCHWAŁ – pobierz pdf.

Od dzisiaj przejedziemy nowym mostem w Tarnawie Górnej!

POWIAT SANOCKI: Za co odpowiada wicestarosta Wacław Krawczyk? (FILM)

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (druk 507).

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku (druk 508).

9. Podjęcie uchwały o zmianie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2018 na terenie Powiatu Sanockiego (druk 509).

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej (druk 510).

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki (druk 511).

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sanockiego (druk 512).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok – zwrot dochodów (druk 513).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok – (10.000 zł) (druk 514).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok – (3.807 zł) (druk 515).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (17.262 zł) (druk 516).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (67.370 zł) (druk 517).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (73.579 zł) (druk 518).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (126.840 zł) (druk 519).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (1.860.465 zł) (druk 520).

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (243.000 zł) (druk 521).

22. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028 (druk 522).

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku (skarga przekazana pocztą elektroniczną) (druk 523).

24. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku (sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną) (druk 524).

25. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sanockiego w 2017 roku oraz główne kierunki pracy (informacja przekazana pocztą elektroniczną) (druk 525).

26. Przyjęcie oceny stanu sanitarno – higienicznego Powiatu Sanockiego za 2017 rok. (ocena stanu sanitarno – higienicznego przekazana drogą elektroniczną) (druk 526).

27. Interpelacje i zapytania radnych.

28. Wnioski i oświadczenia.

29. Zamknięcie obrad sesji.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE UCHWAŁ – pobierz pdf.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Były starosta o pracy obecnej władzy: „Nie ma w tej kadencji za bardzo czym się chwalić” (VIDEO)

Za co odpowiada wicestarosta Krawczyk? Radny Struś nie pozostawia złudzeń: Za nic! (VIDEO)

POWIAT SANOCKI: Za co odpowiada wicestarosta Wacław Krawczyk? (FILM)

23-07-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)