REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Sesja absolutoryjna w powiecie (PORZĄDEK OBRAD)

SANOK / PODKARPACIE. 26 czerwca, w środę, o godzinie 17:00 odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Sanockiego. Publikujemy porządek obrad.

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia że w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz.17:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Sanockiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Raport o stanie Powiatu Sanockiego za rok 2018.
a) debata nad raportem.
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sanockiego wotum zaufania.
8. Debata w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2018 rok.:
a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2018 rok, oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2018.
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Sanockiego z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych za 2018 rok.
e) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
f) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 r.
g) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2018 r.
h) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za rok budżetowy 2018r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2019-2022 projektu pt. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 866.659 zł).
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

źródło: materiały nadesłane / Starostwo Powiatowe w Sanoku

20-06-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)