REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Sesja absolutoryjna w powiecie (PORZĄDEK OBRAD)

SANOK / PODKARPACIE. 26 czerwca, w środę, o godzinie 17:00 odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Sanockiego. Publikujemy porządek obrad.

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia że w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz.17:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Sanockiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Raport o stanie Powiatu Sanockiego za rok 2018.
a) debata nad raportem.
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sanockiego wotum zaufania.
8. Debata w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2018 rok.:
a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2018 rok, oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2018.
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Sanockiego z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych za 2018 rok.
e) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
f) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 r.
g) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2018 r.
h) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za rok budżetowy 2018r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2019-2022 projektu pt. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 866.659 zł).
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

źródło: materiały nadesłane / Starostwo Powiatowe w Sanoku

20-06-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)