REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Sprawdź harmonogram odbioru odpadów

SANOK / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 1 oraz w biurach Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Opadami Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 7 i ul. Jana Pawła II 59, budynek G.

Wersję elektroniczną harmonogramu można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta w Sanoku w zakładce „Zasady gospodarowania odpadami”.

 

ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT. PRZYPOMINAMY!

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr V/27/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty od dnia 1 marca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Nieruchomości zamieszkałe:

1) 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 18,00 zł
b) pojemnik o pojemności 120 l – 35,00 zł
c) pojemnik o pojemności 240 l – 70,00 zł
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 318,00 zł
e) pojemnik o pojemności 7000 l – 2021,00 zł

zdjęcie poglądowe

3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 36,00 zł
b) pojemnik o pojemności 120 l – 70,00 zł
c) pojemnik o pojemności 240 l – 140,00 zł
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 636,00 zł
e) pojemnik o pojemności 7000 l – 4042,00 zł.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty:

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość,
2) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby pojemników (podanych w deklaracji.)

W przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (ogrody działkowe) ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi w zmienionej wysokości będzie obowiązywać dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc marzec 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

UM Sanok

15-02-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)