REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Gaudeamus Igitur rozbrzmiało po raz dwudziesty! (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. 1 października br. w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku po raz dwudziesty rozbrzmiało Gaudeamus Igitur inaugurując nowy rok akademicki 2020/2021. Inauguracja jakże inna od dotychczasowych, ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną. Wraz ze studentami rok akademicki zainaugurowali także słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Naukę w nowym roku akademickim rozpoczyna blisko 600 studentów pierwszego roku, którzy kształcić się będą na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych.

Uroczystość, w której udział wzięli rektorzy i delegaci szkół wyższych, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, duchowni, reprezentanci środowisk lokalnych, biznesu oraz studenci rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku w Kościele Przemienienia Pańskiego.

Po zakończonej mszy uczestnicy uroczystości przeszli do Centrum Sportowo-Dydaktycznego. Zgromadzonych gości przywitał JM Rektor dr inż. Mateusz Kaczmarski. W swoim debiutanckim wystąpieniu Rektor podkreślał jak szczególna jest to inauguracja, a także jak inny od dotychczasowych ze względu na pandemię koronowirusa i wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni był miniony rok akademicki. Skutkowało to potrzebą ograniczenia kontaktów bezpośrednich ze studentami, nauczycielami akademickimi i realizacją kształcenia w formie zdalnej. Kontynuując mówił:

„Przejście na tę formę kształcenia nie było proste. Wymagało zmiany metod kształcenia, większej otwartości, cierpliwości, konsekwencji. Uczyliśmy się wszyscy, zarówno studenci jak i nauczyciele. Dzisiaj mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że zarówno jedni jak i drudzy zdali egzamin. Studenci osiągnęli zaplanowane efekty uczenia się, a nauczyciele akademiccy zrealizowali swoje zadania.”

Wymienił także najważniejsze sukcesy Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w roku akademickim 2019/2020, do których zaliczyć możemy m.in.:

  • Zdobycie po raz szósty zaszczytnego tytułu i certyfikatu „Uczelni Liderów”.
  • Uzyskanie tytułu w konkursie „Orły Edukacji 2020”. Status ten przyznano na podstawie wysokich ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  • Zdobycie przez studentów wicemistrzostwa Polski w rozgrywanych w Warszawie Akademickich Mistrzostwach Polski w Unihokeju.
  • W roku akademickim 2019/2020 studentka Amelia Piegdoń znalazła się w zaszczytnym gronie stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienia otrzymało 488 studentów z całej Polski spośród 1106 złożonych wniosków. Jednak spośród nich tylko dwie osoby! (w tym Amelia), drugi raz w ciągu dwóch lat takie stypendium otrzymały.
  • Uzyskanie przez doktora n. med. Wojciecha Roczniaka stopnia naukowego dr hab. n. med. i n. o zdr. na Wydzia.le Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także otwarcie przewodów doktorskich przez trójkę nauczycieli akademickich z Zakładu Pedagogiki.
  • Wyniki rekrutacji na rozpoczynający się rok akademicki to element, który należy również do sukcesów uczelni. Na 1 rok studiów przyjęto blisko 600 osób, a w dalszym ciągu prowadzony jest proces rekrutacji.
  • Uzyskanie dotacji celowej od Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie: 85000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie laboratorium wytrzymałości materiałów i konstrukcji” (laboratorium badawczo-dydaktyczne).

Tradycyjnie po przemówieniu inauguracyjnym i Gaude Mater Polonia nastąpiła immatrykulacja studentów rozpoczynających naukę w sanockiej Uczelni. Akt ślubowania odczytała Prorektor dr hab. Elżbieta Cipora, a Pan Rektor symbolicznym wskazaniem berła przyjął reprezentantów poszczególnych kierunków w poczet studentów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

W wystąpieniach zaproszonych gości wszyscy zgodnie podkreślali jak wielkie znaczenie w funkcjonowaniu społeczności miasta, powiatu, województwa odgrywa sanocka Alma Mater. Na ręce Pani dr hab. Elżbiety Cipory, która skończyła swoją drugą kadencję na stanowisku Rektora składali podziękowania za trud i pracę wkładaną w rozwój uczelni. Nowemu Rektorowi życzyli kontynuacji dotychczasowej jej działalności.

W imieniu studentów głos zabrała Gabriela Stach studentka 3 roku na kierunku pielęgniarstwo.

Wykład inauguracyjny pt.: „Pandemia COVID-19. Czy to tylko walka o oddech?” nawiązywał do sytuacji epidemiologicznej naszego kraju. Wygłosił go dr n. med. Marek Wojtaszek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego w Łańcucie.

Ostatnim akcentem inauguracji roku akademickiego był występ nauczyciela akademickiego Uczelni dr Moniki Brewczak, która przy akompaniamencie Roberta Handermandera zaśpiewała „Prząśniczkę” Moniuszki.

Dzięki transmisji live w inauguracji mogli uczestniczyć wszyscy, którzy z różnych względów nie mogli osobiście być częścią tego wydarzenia.

Retransmisję inauguracji można zobaczyć na www.up-sanok.edu.pl/live.

źródło: UP Sanok / materiały nadesłane

02-10-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook