REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Awarii sieci wodociągowej nie można zaplanować. Nie będzie rekompensat

SANOK / PODKARPACIE. Otrzymaliśmy odpowiedź z Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie interwencji zgłoszonej przez grupę lokatorów osiedla Błonie dotyczącej awarii sieci wodociągowej. Spółdzielnia słusznie zauważa, że awarii nie można zaplanować, a co za tym idzie dostawca wody nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowanych nagłymi usterkami.

O zakłóceniach w dostawie wody w części osiedla Błonie pisaliśmy wczoraj tutaj: Zakłócenia w dostawie wody na Błoniach. „Czy ktoś nam to zrekompensuje?”.

Grupa mieszkańców dzielnicy Błonie zwróciła się do nas z prośbą o interwencję w sprawie zakłóceń w dostawach wody, które ich zdaniem wystąpiły w grudniu nie pierwszy raz. Ostatnia awaria miała miejsce we wtorek 29 bm. o czym informował między innymi dostawca wody. Mieszkańcy skarżyli się na brak możliwości ewentualnego przygotowania się do przerw w dostępie do wody, pytali także o ewentualne rekompensaty.

W odpowiedzi Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaznacza, że:

Mieszkańcy spółdzielni są informowani o planowanych przerwach w dostawie wody, za pomocą ogłoszeń wywieszanych na drzwiach wejściowych do budynków lub na tablicach zlokalizowanych na klatkach schodowych, dodatkowo w przypadku dłuższych przerw informacje są zamieszczane na stronie internetowej spółdzielni. W przypadku przerw wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych, dostawca wody jest zobowiązany powiadomić spółdzielnię co najmniej 2 dni przed planowanym terminem ich wykonania. W przypadku awarii, sytuacja wygląda inaczej, ponieważ są to nagłe i losowe zdarzenia. Niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie poinformować o nich w sposób zwyczajowo przyjęty. W takich przypadkach osobom zainteresowanym udzielamy wyjaśnień telefonicznych – czytamy w odpowiedzi przesłanej przez Janusza Galanta, kierownika ZGZM SSM.

Spółdzielnia rozwiewa również wątpliwości dotyczące ewentualnych rekompensat związanych z okresami, gdy mieszkańcy pozbawieni byli dostępu do wody. Decydują o tym konkretne zapisy umów i regulaminów.

Umowa zawarta z dostawcą wody czyli Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. nie przewiduje wypłaty rekompensat z tytułu przerw w dostawie wody. Zgodnie z tą umową dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowanych „niezawinioną przez przedsiębiorstwo awarią sieci na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii”. Tak samo obowiązujący w spółdzielni regulamin rozliczenia wody w zasobach mieszkaniowych SSM nie przewiduje rekompensat w takim przypadku – dowiadujemy się w SSM.

Do tematu wrócimy gdy otrzymamy odpowiedź z SPGK.

Jeden z bloków przy ul. Kochanowskiego. Zdjęcie poglądowe / archiwum

31-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)