REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Szczegóły wniosku Klubu Radnych PiS dotyczącego pomocy szpitalowi

SANOK / PODKARPACIE. Wracamy do obrad sesji Rady Miasta Sanoka z 30 stycznia 2020 roku, kiedy debatowano między innymi o sytuacji sanockiego szpitala. W szczegółowy sposób wyjaśniamy na czym polegał wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość związany z możliwością pomocy szpitalowi w Sanoku.

W dniu 30 stycznia 2020 roku odbyła się Sesji Rady Miasta Sanoka, podczas której w imieniu Radnych Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” złożyła wniosek do porządku obrad sesji Przewodnicząca Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość – Radna Miasta Wanda Kot.

Treść złożonego wniosku:
Rozpatrzenie możliwości udzielenia pomocy Szpitalowi Specjalistycznemu w Sanoku.

Wyniki głosowania:
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych: 15 radnych było za przyjęciem wniosku, 1 radny był przeciw i 1 wstrzymał się od głosu. Następnie w punkcie 23 porządku obrad sesji rady miasta Sanoka omawiany był przegłosowany wniosek.

Na początku zabrała głos wnioskodawczyni wniosku Radna Miasta Wanda Kot przewodnicząca Radnych z Klubu Prawo i Sprawiedliwość, która wprowadzając w temat powiedziała, że szpital sanocki obok szpitala w Mielcu posiada III stopień referencyjności świadczeń zdrowotnych i znajduję się w sieci szpitali na terenie województwa podkarpackiego.

Nasz szpital jest jedynym podmiotem leczniczym na terenie Miasta Sanoka i Powiatu Sanockiego, który zabezpiecza kompleksową, koordynowaną opiekę zdrowotną w zakresie: świadczeń ratunkowych realizowanych w Oddziale Ratunkowym (SOR), całodobowych świadczeń szpitalnych realizowanych w ramach oddziałów szpitalnych, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS) w ramach porad realizowanych w poradniach specjalistycznych oraz świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) realizowanych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – zaznaczyła Wanda Kot, radna Rady Miasta Sanoka.

Następnie przytoczyła dane statystyczne z 2018 roku ilu mieszkańców miasta oraz mieszkańców powiatu sanockiego skorzystało z ww. zakresu świadczeń zdrowotnych. Z podanych danych statystycznych jednoznacznie wynika, że w zależności od rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych korzystają niemal na równi pacjenci mieszkający w mieście Sanoku lub powiecie sanockim.

Wspomniano również, że szpital sanocki jest bardzo dużym zakładem pracy (zatrudnia ok. 900 osób). Obecnie szpital znajduję się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ale mimo tych trudności nadal się rozwija rozszerzając zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych o świadczenia zabiegowe z zakresu ortopedii i neurochirurgii.

Radna mówiła, że pomimo faktu, że organem założycielskim szpitala jest starostwo powiatowe, wszyscy szpitalowi powinni pomagać w jego rozwoju, a samorządy powinny wspierać szpital finansowo dotacjami celowymi na zakup sprzętu medycznego. Wzorem poprzedniego burmistrza i radnych rady miasta poprzedniej tj. VII kadencji, którzy udzielili szpitalowi wsparcia finansowego na kwotę blisko 520 tysięcy złotych.

Poniżej wykaz udzielonych szpitalowi dotacji finansowych w kadencji 2015-2018:

W 2015 roku – dotacja celowa w kwocie 55 tysięcy na zakup bronchoskopu dla oddziału pulmonologicznego;
W 2016 roku – dotacja celowa w kwocie 32 tysiące na zakup diatermii elektrycznej dla bloku operacyjnego;
W 2016 roku – dotacja celowa w kwocie 70 tysięcy na zakup używanej karetki do transportu pacjentów;
W 2017 roku – dotacja celowa w kwocie 70 tysięcy na zakup aparatu USG ECHO SERCA dla oddziału Kardiologicznego;
W 2017 roku – dotacja celowa w kwocie 66 tysięcy na utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej;
W 2018 roku – dotacja celowa w kwocie ok. 220 tysięcy celem zabezpieczenia szpitala w źródło zasilania wody.

Na zakończenie swojej wypowiedzi radna Wanda Kot powiedziała, że zarówno dla mieszkańców miasta, jak i powiatu temat dotyczący sytuacji finansowej szpitala winien być tematem priorytetowym.

Następnie zabrał głos wice starosta Janusz Cecuła, który zwrócił się z apelem do burmistrzów miasta oraz radnych w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla szpitala sanockiego.

Następnie zabrał głos dyrektor administracyjny szpitala Grzegorz Panek, który wypowiedział się na temat aktualnej sytuacji finansowej specjalistycznego szpitala w Sanoku.

Przewodnicząca Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość złożyła także interpelację: Klub Radnych PIS wnioskuje o udostępnienie kserokopii z pisemnych konsultacji Gminy Miasta Sanoka z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, na podstawie których z przyczyn formalno-prawnych obiekty Centrum Rehabilitacji i Sportu lub Dworzec Multimodalny nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytu dla Specjalistycznego Szpitala w Sanoku. Prosimy o wskazanie podstawy prawnej.

Na zakończenie dyskusji w tym punkcie głos zabrała ponownie radna Wanda Kot, która odczytała treść przygotowanego wniosku dotyczącą zwołania nadzwyczajnej sesji rady miasta w sprawie udzielenia pomocy sanockiemu szpitalowi.

TREŚĆ WNIOSKU:
Klub Radnych Miasta Sanoka „Prawo i Sprawiedliwość” wnioskuje o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Sanoka w sprawie możliwości udzielenia pomocy szpitalowi przez Gminę Miasta Sanoka dla Specjalistycznego Szpitala w Sanoku.

Wnioskujemy o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Miasta Sanoka po realizacji Sesji Nadzwyczajnej Powiatu Sanockiego.

Wnioskujemy o:

– dostarczenie Radnym Miasta Sanoka Programu Naprawczego SP ZOZ w Sanoku w formie elektronicznej;
– dostarczenie Radnym Miasta kserokopii korespondencji, która była prowadzona pomiędzy Gminą Miasta Sanoka, Powiatem Sanockim i Szpitalem Specjalistycznym w Sanoku;
– zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Sanoka: zarząd powiatu sanockiego, dyrekcję szpitala sanockiego, posłów pochodzących z regionu, radnych sejmiku województwa podkarpackiego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Dramatyczny apel wicestarosty w sprawie sanockiego szpitala (VIDEO)

SANOK: Miasto nie poręczy kredytu dla szpitala. Co dalej? (VIDEO, ZDJĘCIA)

źródło: Red., materiały nadesłane

foto: Red., archiwum prywatne

04-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)