REKLAMA
REKLAMA

Strategiczna inwestycja dla gminy Solina. Powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków (VIDEO, ZDJĘCIA)

Strategiczna inwestycja dla gminy Solina. Powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków (VIDEO, ZDJĘCIA)

BEREZKA / SOLINA / PODKARPACIE. W Berezce w gminie Solina powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków, w której zastosowano technologię bioreaktorów membranowych, klasyfikowaną jako tzw. BAT – Najlepszą Dostępną Technikę oczyszczania ścieków. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 30 mln zł. Na realizację pozyskano dofinansowanie, głównie z UE w kwocie 13,5 mln zł. W środę zaprezentowano nowy obiekt i przedstawiono jego możliwości.

Informacje o realizacji inwestycji – Wójt Gminy Solina Adam Piątkowski

W ramach projektu „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Polańczyk” przewidziana była budowa oczyszczalni ścieków oraz 21,6 km kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Polańczyk. Przedsięwzięcie ma na celu budowę gminnego systemu oczyszczania ścieków dla Aglomeracji Polańczyk wraz z oczyszczalnią ścieków w Berezce, która przejmie ścieki sanitarne z miejscowości Berezka i Polańczyk oraz docelowo Bereźnica Wyżna i Wola Matiaszowa. 

Budowa oczyszczalni ścieków w Berezce w liczbach:

  • Przepustowość: 1800 m3/dobę
  • Całkowita wartość projektu (wraz z budową 21,6 km kanalizacji ściekowej): 30 407 011,04 zł
  • Wielkość dofinansowania z UE: 13 598 699,19 zł. Perspektywa: 2014 – 2020

Gmina Solina – Oczyszczalnia ścieków Solina, Berezka, Zawóz, Rewita

Youtube.com / Schwander Polska

Zastosowana technologia bioreaktorów membranowych (z ang. MBR – Membrane Biological Reactor) jest rekomendowana przez Unię Europejską jako tzw. BAT – Najlepsza Dostępna Technika oczyszczania ścieków. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Schwander Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa – niekwestionowany lider rynku oczyszczalni membranowych w Polsce, w swoim portfolio posiadająca aż 60 zaprojektowanych i wybudowanych oczyszczalni w ultranowoczesnej autorskiej technologii. Na czym polega wyjątkowość tej metody?

Przede wszystkim poprawa jakości wód

Dzięki zastosowaniu membran mikrofiltracyjnych po procesie biologicznego oczyszczania, możliwe jest osiągnięcie niezrównanej jakości ścieku oczyszczonego, która obrazowo bywa porównywana z pierwszą klasą czystości wód płynących. Ściek oczyszczony (tzw. filtrat) jest zupełnie pozbawiony zanieczyszczeń stałych, większości wirusów i bakterii chorobotwórczych, farmaceutyków oraz mikroplastiku. Dzięki zastosowaniu tak innowacyjnej i skutecznej technologii, w perspektywie długoterminowej poprawi się czystość wód w Zalewie Solińskim.

Eliminacja farmaceutyków i antybiotyków ze ścieków

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem prof. Stepnowskiego niedawno udowodnili, że obecność leków w ściekach komunalnych zdecydowanie podnosi antybiotykoodporność bakterii obecnych w oczyszczalniach, do których te ścieki docierają. W konsekwencji wraz z wodami opuszczającymi oczyszczalnie do środowiska mogą trafiać niebezpieczne bakterie patogenne, jednocześnie coraz bardziej oporne na działanie antybiotyków.

Badania potwierdziły jednoznacznie, że przestarzałe konwencjonalne procesy oczyszczania ścieków są niewystarczające do całkowitej eliminacji pozostałości substancji farmaceutycznych. Jak olbrzymi jest to problem mieliśmy okazję przekonać się po awarii oczyszczalni Czajka. W miejscu awaryjnego zrzutu ścieków, stężenia leków, takich jak ibuprofen, diklofenak czy etynyloestradiol, zwiększyły się nawet kilkaset razy, co mogło mieć katastrofalny wpływ na żyjące w środowisku wodnym organizmy.

Oczyszczalnie technologii MBR ze względu na rozmiar niewielki porów membrany, nie przepuszczają farmaceutyków do środowiska, zapobiegając przedostawaniu się szkodliwych związków do wód i gleb. Są więc bezpiecznym i ekologicznym rozwiązaniem, chroniącym środowisko naturalne oraz ekosystemy wodne, wspierając naturalną równowagę.

Innowacja – oczyszczanie ścieków z mikroplastiku

Technologia MBR jest również wyjątkowa pod względem usuwania cząstek mikroplastiku. Moduły membranowe Alfa Laval, zastosowane w oczyszczalniach ścieków w Solinie, Berezce oraz dla domów wczasowych Revita, w 2018 roku zostały nagrodzone najbardziej prestiżową nagrodą na świecie w zakresie ochrony środowiska naturalnego – Energy Globe Award 2018. Podczas analizy cząstek do 50 μm, wykazano, że w ściekach oczyszczonych przez membrany mikrofiltracyjne Alfa Laval nie stwierdzono obecności żadnych mikroplastików, co okazało się przełomowe pod kątem skuteczności oczyszczania ścieków. Badania zostały przeprowadzone przez Alfa Laval we współpracy z Plastic Change oraz duńskimi instytucjami badawczymi: Uniwersytetem Aarhus, Uniwersytetem Roskilde i EnviDan. Fakt ten ma istotne znaczenie dla stanu czystości wód w Zalewie Solińskim.

Stuprocentowa neutralizacja odorów

Technologia zastosowana w oczyszczalni ścieków w Solinie, Berezce oraz dla domów wczasowych Revita jest rozwiązaniem na najwyższym światowym poziomie. Oczyszczalnie MBR, ze względu na spełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych, są rekomendowane do zastosowań na obszarach szczególnie chronionych. Ze względu na stuprocentową neutralizację odorów jest to rozwiązanie wprost idealne dla obszarów turystycznych – budynki i zbiorniki są w pełni zhermetyzowane, dzięki czemu ani mieszkańcy, ani turyści nie odczują żadnych niedogodności związanych z funkcjonowaniem obiektu. Oczyszczalnie projektowane przez Schwander Polska są idealnie wkomponowane w otaczający krajobraz, z zachowaniem i podkreśleniem walorów otaczającej przyrody, co również jest istotne w przypadku obszarów odwiedzanych przez turystów.

Elastyczność i bezawaryjność podczas wahań napływów w sezonie turystycznym

W oczyszczalniach ścieków projektowanych dla obszarów odwiedzanych przez turystów sporym wyzwaniem jest kwestia wzrostu przepływu ścieków w sezonie turystycznym. Jak wynika z raportu NIK, w sezonie turystycznym w wielu miejscowościach okresowo liczba turystów pięcio- sześciokrotnie przekracza liczbę mieszkańców. Tak duży napływ turystów powoduje, że sieci wodno-kanalizacyjne w gminach turystycznych (głównie na południu Polski) są szczególnie narażone na przeciążenie. W okresie wzmożonego ruchu turystycznego ilość ścieków dopływających do oczyszczalni zwiększa się nawet o 300%. Technologia MBR oferuje nieporównywalnie większą elastyczność, bez konieczności zwiększania powierzchni i kubatury budynków oraz zbiorników, dzięki czemu pozwala na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych oraz bezawaryjną i stabilną pracę urządzeń w sezonie turystycznym oraz poza nim.

Przyszłość – ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych

Miejscowości turystyczne w sezonie borykają się nie tylko ze zwiększonym napływem ścieków do oczyszczalni, ale również z niedoborami zasobów wody pitnej. Jakość ścieku oczyszczonego przez oczyszczalnię membranową, po dezynfekcji lampą UV sprawia, że staje się on zupełnie bezpieczny dla człowieka i może zostać ponownie wykorzystany, m. in. do produkcji sztucznego śniegu, spłukiwania toalet, zasilania myjni, utrzymywania czystości placów i ulic, nawadniania terenów zielonych czy jako woda technologiczna, np. do chłodzenia i czyszczenia urządzeń. Idealnie wpisuje się to w obraną przez Unię Europejską strategię zrównoważonego rozwoju, gdzie zasoby wykorzystuje się w tzw. obiegu zamkniętym. W tym roku wejdzie w życie rozporządzenie unijne harmonizujące normy ścieków nadających się do ponownego wykorzystania we wszystkich krajach członkowskich. Oczyszczalnie ścieków w Gminie Solina, zrealizowane w technologii MBR spełniają wszystkie normy pozwalające na ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych do wyżej wspomnianych celów.

W wyniku realizacji projektu mieszkańcy mogą liczyć na poprawę stanu czystości wód w Zalewie Solińskim. Gmina Solina należy do jednej z najchętniej odwiedzanych gmin w Bieszczadach. Ze względu na duży napływ turystów oraz intensywnie rozwijającą się bazę noclegową, spory problem stanowili mieszkańcy i przedsiębiorcy zrzucający nieczystości bezpośrednio do Zalewu Solińskiego. Włodarze gminy zdecydowali się na wybór rozwiązania zapewniające najwyższe parametry oczyszczania ścieków, dzięki czemu w perspektywie długoterminowej poprawi się czystość wód, wzrośnie jakość życia mieszkańców gminy oraz zmniejszone zostanie zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a obszar zyska na atrakcyjności pod kątem prowadzenia inwestycji gospodarczych.

źródło: Red, materiały nadesłane

25-06-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)