REKLAMA
REKLAMA

DZIŚ SESJA: Czy radni podniosą podatki sanoczanom?

DZIŚ SESJA: Czy radni podniosą podatki sanoczanom?

SANOK  / PODKARPACIE. Dziś (25 bm.) o godzinie 16:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Sanoka. W porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał dotyczące planowanych podwyżek podatków od nieruchomości od nowego roku oraz ustalenie wynagrodzenia burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego.

Na naszej stronie będziecie mogli Państwo śledzić transmisję na żywo z obrad. Poniżej publikujemy porządek oraz wspomniane projekty uchwał.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sanoka – pdf.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – pdf.

Grafika poglądowa: red. UM Sanok (2)

Porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady z działalności komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego działalności w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 752/1 o pow. 0.0353 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Posada oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2975/8 o pow. 0.0001 ha, nr 2978/9 o pow. 0.0180 ha, nr 2978/10 o pow. 0.0016 ha, nr 3019 o pow. 0.0267 ha na rzecz użytkownika wieczystego tych nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 137/3 o pow. 0.0008 ha nr 631/2 o pow. 0.0012 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 10 lat części nieruchomości gruntowej o powierzchni dzierżawy 0,0044 ha położonej w Sanoku obr. Śródmieście stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1154 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 10 lat części nieruchomości gruntowej o powierzchni dzierżawy 0,0060 ha położonej w Sanoku obr. Śródmieście stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1154 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziecinie „Kultura i sztuka”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sanoka.

17. Zapytania i wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

ZOBACZ TAKŻE

KUCHCIŃSKI o poszerzeniu SANOKA „Być może argumenty są za słabe? Trzeba słuchać ludzi”

SANOK. Drzwi do sali sesyjnej bronili strażnicy miejscy. Materiał VIDEO tvPolska.pl

ZOBACZ TAKŻE:

Sesja Rady Miasta Sanoka. Temat sprzedaży Sosenek

10 kwietnia 2021

Czy burmistrz sprzedał Sosenki po „zaniżonej wartości”? Sprawdzi to prokuratura (VIDEO)15 kwietnia 2021

Prokuratorskie śledztwo w sprawie porozumienia mostowego. Minister mówi o „osobistych zażyłościach”14 września 2021

25-11-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)