REKLAMA
REKLAMA

Jest szansa, że budowa łącznika do obwodnicy rozpocznie się jeszcze w tym roku!

SANOK. Od 2017 roku trzeba było czekać na rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich na budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 886 pomiędzy obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28. Wreszcie, po 4 latach od pierwszego przetargu, PZDW przyjął ofertę spółki BUDIMEX, ale wszystko zależy od tego, czy pozostali oferenci zaakceptują to rozstrzygnięcie.

Dorota Mękarska

Inwestorem jest województwo podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Władze wojewódzkie mają czas by skorzystać z tego dofinansowania do 31 grudnia 2023 r.

Jest to przez mieszkańców Sanoka bardzo oczekiwana inwestycja, gdyż dzięki łącznikowi od ronda im. Zdzisława Beksińskiego do obwodnicy zostanie rozładowany ruch w centrum miasta.

Jak po grudzie

Pierwotnie 1,5 kilometrowy łącznik miał być gotowy w 2021 roku.

Pierwszy przetarg został ogłoszony jeszcze w listopadzie 2017 roku. Wybrano wówczas wykonawców. Było to konsorcjum, w skład którego wchodziło Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. jako lider i WOLMOST Sp. z o.o. jako partner.

Łącznik miał kosztować około 24,5 mln zł. Wartość dofinansowania z UE wyniosła 20,5 mln zł, a wkład własny miasta Sanoka blisko 4 mln zł.

Niestety wystąpiły problemy z niestabilnym gruntem (projektowany łącznik biegnie przez teren torfowiska), co wpłynęło na współpracę z wykonawcą. Zgłosił on dodatkowe roszczenia finansowe, które nie zostały przez inwestora zaaprobowane. W lutym 2021 roku umowa została przez PZDW zerwana. Jak zapewniała wówczas dyrekcja tej instytucji nie postawiło to pod znakiem zapytania realizacji inwestycji.

10 dni nerwówki

Kolejny przetarg ogłoszono w tym roku. Rozstrzygnięcie nastąpiło 21 października br.

Oferty złożyło 6 firm: w tym BUDIMEX, którego oferta była najtańsza i wyniosła 32 790 007 zł. Eurovia Polska dała cenę 39 919 496 zł, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy 42 568 426 zł, konsorcjum firm Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie oraz Remost z Dębicy 49 639 233 zł, Polbud-Pomorze 45 721 100 zł. Ostatnią przedłożył Strabag w wysokości 47 580 799 zł.

PZDW wybrał ofertę firmy BUDIMEX. Jednakże dopiero za 10 dni przekonamy się, czy warszawska spółka jeszcze w tym roku wejdzie na plac budowy. Wszystko zależy od tego, czy pozostali oferenci odwołają się od tego rozstrzygnięcia. Jeśli tak się stanie, nad sanockim łącznikiem znowu mogą zawisnąć czarne chmury.

Jeśli natomiast wszystko pójdzie gładko, ze spółką BUDIMEX zostanie podpisana umowa i budowa może rozpocząć się jeszcze w tym roku. Inwestycja ma szansę zakończyć się w 2023 roku.

Długa lista życzeń

Inwestycja w Sanoku obejmuje, m.in. wykonanie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 886 pomiędzy rondem Beksińskiego i obwodnicą Sanoka, budowę dróg dojazdowych, zjazdów, ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, stanowiącą dojście/dojazd do planowanej ul. Śródmiejskiej i istniejącej ul. Śniegowej wraz z pochylniami.

Zakres prac obejmuje ponadto: budowę włączenia nowego odcinka DW 886 na rondzie im. Zdzisława Beksińskiego, budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 108, budowę obiektu mostowego nad dopływem do Potoku Płowieckiego wraz z zabezpieczeniem koryta potoku, budowę przepustów, przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska.

Wykonawca będzie musiał dokonać też przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym odcinkiem nowej drogi wojewódzkiej nr 886 i istniejącej drogi w strefie budowanego wlotu skrzyżowania (rondo Beksińskiego), zrealizować budowę oświetlenia ulicznego, budowę odwodnienia drogi (rowy, kanalizacja deszczowa) z wylotami do odbiorników, oraz budowę urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

grafika poglądowa / archiwum Esanok.pl


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Będzie II etap obwodnicy Sanoka! (ZDJĘCIA)

OBWODNICA SANOKA OTWARTA! Pierwsze samochody jadą nową drogą (VIDEO, ZDJĘCIA)

Przypomnijmy, że jeśli chodzi o samą obwodnicę to umowę o dofinansowanie inwestycji podpisano 1 października 2018 roku. Wartość zadania wyniosła ponad 207 mln zł. 

Inwestycja obejmowała budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Droga krajowa nr 28 w zakresie opracowania stanowi obwodnicę miasta Sanok. Całkowita długość  obwodnicy wynosi 6699,14 m. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podkarpackiego, na terenie powiatu sanockiego i obejmuje tereny miasta Sanok oraz gminy Sanok.

Zakres inwestycji obejmował realizację następujących elementów:
– budowę jednojezdniowej drogi krajowej klasy GP o przekroju 2+1;
– budowę 4 skrzyżowań jednopoziomowych w ciągu obwodnicy;
– budowę przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska;
– budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty);
– budowę jednej pary Miejsc Kontroli Pojazdów;
– budowę elementów odwodnienia;
– budowę oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
– budowę oświetlenia drogowego;
– przebudowę kolidujących z trasą obwodnicy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy:
– klasa drogi – GP;
– prędkość projektowa – 60, 70 km/h;
– kategoria ruchu – KR5;
– połączenia z innymi drogami – skrzyżowania;
– przekrój poprzeczny – 2+1;
– szerokość pasa ruchu – 3,50 m;
– szerokość pasa separującego – min. 2,60 m;
– szerokość poboczy utwardzonych – 0,75 m;
-szerokość poboczy gruntowych ulepszonych – min. 1,50 m;

źródło: Red., GDDKiA Oddział w Rzeszowie

22-10-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)