REKLAMA
REKLAMA

Komisja rewizyjna badała procedurę sprzedaży „Sosenek”. Co ustaliła?

SANOK / PODKARPACIE. Zdanie odrębne do protokołu pokontrolnego w sprawie „Sosenek”, opracowanego przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sanoka, wniósł radny Jakub Osika.

Dorota Mękarska

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sanoka przeprowadziła kontrolę harmonogramu działań w ramach procedury sprzedaży ,,Sosenek” w związku z aplikowaniem przez miasto do rządowego programu „Mosty dla regionów”. W skład zespołu kontrolnego weszli: Jakub Osika, przewodniczący zespołu, Bogusława Małek i Katarzyna Sieradzka. Kontrolę, przewidzianą w planie działań komisji rewizyjnej, rozpoczęto w dniu 1 marca 2021 roku.

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją przetargową sprzedaży ośrodka wypoczynkowego ,,Sosenki”, ponadto z dokumentacją wniosku aplikującego o dofinansowanie budowy nowej przeprawy mostowej w Sanoku w ramach programu ,,Mosty dla Regionów”, porozumieniem w sprawie użytkowania mostu w ciągu ul. Białogórskiej zawartym pomiędzy Gminą Miasto Sanok a Powiatem Sanockim oraz pismami burmistrza Sanoka do Komendy Powiatowej Policji i Prokuratury Rejonowej w Brzozowie.

Zespół sięga osiem lat wstecz

Zgodnie z harmonogramem działań, 28 maja 2013r. Rada Miasta Sanoka podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zwanej ,,Sosenkami”. W listopadzie tego samego roku odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na jej zbycie. Cena wywoławcza wyniosła 3.707.200 zł. Przetarg z powodu braku ofert rozstrzygnięto negatywnie. Do drugiego przetargu doszło w maju następnego roku. Cena wywoławcza została już obniżona do 3.000.000 zł, ale nie wpłynęła ani jedna oferta. Trzeci przetarg zorganizowany w listopadzie 2014 roku, przy tej samej cenie wywoławczej również zakończył się niepowodzeniem.

Jak to z mostem było?

Do 2019 roku w sprawie Sosenek niewiele się działo. Jednakże w styczniu 2019r. na potrzebę programu ,,Mosty dla Regionów” dr hab. inż. Marek Salamak, profesor Politechniki Śląskiej, opracował koncepcję na budowę nowej przeprawy mostowej na Sanie. Koncepcja obejmowała 7 wariantów. Już 8 lutego 2019r. podpisano umowy o dzieło pomiędzy miastem a Biurem Inżynierii Drogowej s.c. na opracowanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego do nowej przeprawy mostowej na rzece San.

Z kolei 27 marca 2019r. podpisano porozumienie w sprawie sposobu użytkowania mostu w ciągu ul. Białogórskiej pomiędzy Gminą Miasto Sanok a Powiatem Sanockim, wskazując docelowe położenie nowopowstałej przeprawy. Sam wniosek o dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony”) w ramach Rządowego Programu ,,Mosty dla Regionów” złożono dwa dni później, czyli 29 marca 2019r. Jak wiadomo na podstawie tego pierwszego wniosku nie przyznano dofinansowania. Dopiero jego następna aktualizacja, przyniosła efekt w postaci pieniędzy na te inwestycję.

Miasto rozpoczyna procedurę sprzedaży „Sosenek”

W międzyczasie, w lutym 2020r. zlecono wykonanie aktualnego operatu szacunkowego dla „Sosenek” w celu zbycie nieruchomości w drodze przetargu. Operat szacunkowy określił jej wartość rynkową na kwotę 2.334.000 zł (4,1772 ha). 6 marca 2020r. „Sosenki” znalazły się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz był wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany w BIP-e urzędu i w ,,Tygodniku Sanockim”. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym pojawiło się w tych samych miejscach oraz w gazecie codziennej ogólnopolskiej (dodatkowo na stronach m.in. otodom.pl). Publikowane było przez 2 miesiące.

Grafika poglądowa. Od lewej: Katarzyna Sieradzka, Jakub Osika i Bogusława Małek. Foto: archiwum prywatne / red.

Zespół kontrolny nie podejmuje się

Miasto 9 czerwcu 2020r. uzupełniło wniosek o dofinansowanie budowy przeprawy mostowej w ramach Rządowego Programu Mosty dla Regionów, co zaowocowało dofinansowaniem, a już 6 lipca 2020r. odbył się przetarg na sprzedaż „Sosenek”. Na przetarg wpłynęły wadia od dwóch osób prawnych. Przetarg rozstrzygnięto pozytywnie i „Sosenki” zostały sprzedane za 2.357.340 zł. Zawarcia aktu notarialnego sprzedaży dokonano 26 sierpnia 2020r.

Jak podkreślono w protokole, zespół kontrolujący w trakcie przeprowadzania kontroli otrzymał informację o aktualnej zmianie terenu zalewowego „Sosenek”. Zmiana została wprowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody w dniu 22.10.2020 r. i może mieć wpływ na wartość sprzedanej nieruchomości.

W konkluzji zespół stwierdził, że nie podejmuję się określenia prawidłowości i legalności przeprowadzonych procedur, szczególnie, że przedmiotową oceną zajmują się odpowiednie służby, tj. Prokuratura Okręgowa w Krośnie i Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Radny zgłasza zdanie odrębne

Jakub Osika

Zdanie odrębne do protokołu zgłosił Jakub Osika.

– Chciałem ten zapis umieścić we wnioskach pokontrolnych, ale nie zgodziły się na to dwie pozostałe osoby wchodzące w skład zespołu – wyjaśnia przyczyny tego stanu rzeczy radny. – W związku z tym zawarłem je w protokole jako zdanie odrębne.

Wpis Jakuba Osiki brzmi: „Zwracam uwagę na fakt, że całe postępowanie przetargowe odbywało się w dobie ogromnej niepewności spowodowanej nadejściem pierwszej fali pandemii Covid19, zaś decyzja o przetargu i aplikacji o środki na budowę mostu, została podjęta bez konsultacji społecznych, w tym bez udziału Rady Miasta Sanoka. Ponadto, nieupublicznienie informacji o aplikowaniu do programu ,Mostu dla Regionów”, w wyniku którego ma powstać nowa przeprawa mostowa łącząca bezpośrednio ul. Gajową (przy której mieści się teren ośrodka „Sosenki”) z ul. Królowej Bony, mogło negatywnie wpłynąć na ocenę atrakcyjności licytowanego terenu. Obecna informacja o zmianie terenów zalewowych z dn. 22.10.2020 r. nie wnosi nic do przedmiotu kontroli, ponieważ została ujawniona po zakończeniu procedury przetargowej.

Protokół zostanie radnym wysłany emailem

Protokół pokontrolny gotowy był 21 marca br., ale nie zapoznała się z nim jeszcze Rada Miasta Sanoka.

– Na ostatniej sesji poinformowano jedynie, że kontrola została przeprowadzona. Zapytałem więc, dlaczego protokół nie został przedstawiony radnym – podkreśla Jakub Osika, przewodniczący zespołu kontrolnego. – Poinformowano mnie, ze zostanie wysłany radnym drogą mailową. Czy będzie na jego temat dyskusja na sesji? To już zależy od przewodniczącego rady.ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Czy burmistrz sprzedał Sosenki po „zaniżonej wartości”? Sprawdzi to prokuratura (VIDEO)

02-05-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)