REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Władze miasta szykują zmiany w opłatach śmieciowych. Będziemy płacić więcej czy mniej? (ANKIETA)

SANOK / PODKARPACIE. W czwartek 30 września odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Sanoka. Władze miasta szykują zmiany w systemie naliczania opłat za śmieci. Nowa stawka ma być uzależniona od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Punkt dotyczący przedstawienia informacji w tym zakresie znalazł się w porządku obrad. Na razie nie są znane szczegóły projektu. Jak myślicie, czy gdyby nowe regulacje weszły w życie, to mieszkańcy będą płacić za śmieci więcej czy mniej? Zapraszamy do zagłosowania w ankiecie.

Pierwszą powakacyjną sesję Rady Miasta Sanoka zwołano na 30 września.

W porządku obrad znalazł się między innymi punkt:

„Informacja Burmistrza Miasta Sanoka o możliwości zmiany sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. z metody uzależnionej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość na metodę uzależnioną od ilości zużytej wody z danej nieruchomości”.

Na ten moment nie są znane szczegółowe zapisy nowego systemu zliczania stawek.

Jak myślicie, czy gdyby nowe regulacje weszły w życie, to mieszkańcy będą płacić za śmieci więcej czy mniej? Zapraszamy do zagłosowania w ankiecie.

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ) przewodniczący Rady Miasta Sanoka zwołuje XLVI sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miasta Sanoka dnia 30 września 2021 r. godz. 9:00.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie sekretarza.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021-2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę ewidencyjną 195/4 o pow. 0,0072 ha obr. Dąbrówka na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyłu gazu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce oznaczonej jako działki nr 455 i 456, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej jako działka nr 2612/1 o pow. 1.0464 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonej jako działki nr 1540/5 o pow. 0.0370 ha, 1540/8 o pow. 0.0585 ha, 778/8 o pow. 0.0002 ha, ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonych w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonych jako działka nr 81/5 o pow. 0.0021 ha i działka nr 86/5 o pow. 0.0039 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 84/1, ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działki nr 912/4 o pow. 0.0045 ha, 912/11 o pow. 0.0039 ha własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 588/7 o pow. 0.0007 ha stanowiąca własność osoby fizycznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka i Zatorze m. Sanoka o nazwie „RONDO KONOPNICKIEJ”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku obr. Dąbrówka w rejonie ul. Kruczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Sanoka do kategorii dróg gminnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie utworzenia Klastra Energii Sanocka Dolina Wodorowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Sanoka w latach 2021-2025, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Sanoka do organu regulacyjnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic pomiędzy miastem Sanok a gminą Sanok polegającej na włączeniu w granice miasta Sanoka obszaru ewidencyjnego Bykowce, obszaru ewidencyjnego Zabłotce oraz części obszaru ewidencyjnego Trepcza, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Stowarzyszenie „Jednostka Strzelecka 2210”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Sanoka.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statutach Dzielnic Miasta Sanoka.
26. Informacja Burmistrza Miasta Sanoka o możliwości zmiany sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. z metody uzależnionej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość na metodę uzależnioną od ilości zużytej wody z danej nieruchomości.
27. Sprawozdanie Prezesa Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. za 2020 rok.
28. Sprawozdanie Prezesa Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. za 2020 rok.
29. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku za 2020 rok.
30. Wolne wnioski i zapytania.
31. Zamknięcie obrad.

źródło: Red., BIP UM Sanok

zdjęcie poglądowe

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MIASTO SANOK. To już pewne! Będą podwyżki opłat za śmieci

Szok dla rodzin wielodzietnych. Radni zmniejszyli ulgę w opłacie śmieciowej do 1 zł!

SANOK. Czy za śmieci będziemy płacić WIĘCEJ czy MNIEJ?

Jeśli nowe regulacje, które mają zostać przedstawione przez władze miasta na najbliższej sesji, wejdą w życie, to czy mieszkańcy będą płacić za śmieci WIĘCEJ czy MNIEJ?


WIĘCEJ!
MNIEJ!
Już głosowałeś w tej ankiecie. Zobacz wyniki głosowania.
Pokaż wyniki głosowania.
WIĘCEJ! (238)
MNIEJ! (50)
Zagłosuj.
30-09-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)