REKLAMA
REKLAMA

Śmierć pacjenta. Dyrektor szpitala w Sanoku odpowiada

Stanowisko SP ZOZ w Sanoku odnośnie artykułu „Śmierć pacjenta po pobycie na SOR-ach w Sanoku i Lesku. Prokuratura postawiła zarzuty lekarzom dyżurnym”.

SP ZOZ w Sanoku informuje, iż przedmiotowa sprawa w zakresie naszego szpitala była wielokrotnie badana przez różnorakie instytucje kontrolujące, w szczególności Rzecznika Praw Pacjenta i Ministra Zdrowia.

Rzecznik Praw Pacjenta, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nie stwierdził naruszenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 849). Zakończone końcem sierpnia postępowanie kontrolne Ministra Zdrowia, przeprowadzone przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie chorób wewnętrznych dla województwa podkarpackiego, również nie wykazało uchybień w procesie diagnostyczno-terapeutycznym zastosowanym wobec pacjenta w trakcie przebywania na SOR w Sanoku.

Jednocześnie wskazać należy, iż SP ZOZ w Sanoku nie jest stroną w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie i nie ma dostępu do akt sprawy. Niemniej, biorąc pod uwagę wyniki dotychczas przeprowadzonych postępowań kontrolnych (w szczególności wystąpienie pokontrolne Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2021 r. w którym wypowiedział się Konsultant Krajowy w dziedzinie ratownictwa medycznego), jak również niejednoznaczność opinii biegłych (na co powoływał się Dyrektor SP ZOZ w Lesku w swojej wypowiedzi dla portalu esanok.pl), okoliczność postawienia zarzutów lekarzowi dyżurnemu SOR SP ZOZ w Sanoku jest dla mnie niezrozumiała.

Grzegorz Panek 
dyrektor SP ZOZ w Sanoku

foto: archiwum SP ZOZ Sanok

02-09-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)