REKLAMA
REKLAMA

Wielki remont drogi w Bieszczadach. Szybkie tempo prac, spore utrudnienia (ZDJĘCIA)

HOCZEW / POLAŃCZYK / PODKARPACIE. Trwa zakrojona na dużą skalę modernizacja drogi łączącej Hoczew z Polańczykiem. Prace przyspieszyły. Na wielu fragmentach pojawia się świeża nakładka asfaltowa. Budowane są chodniki. Długość remontowanego odcinka wynosi blisko 11 km. Pierwsi podróżujący mają pojechać nową drogą już pod koniec października.

Remont drogi oznacza przyjemne efekty po zakończeniu prac, ale utrudnienia w trakcie. Nie inaczej jest w przypadku rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew-Czarna na odcinku Hoczew-Polańczyk. W kilku punktach pojawiła się sygnalizacja świetlna, a ruch odbywa się wahadłowo. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Pomagają wyświetlacze czasu pozostałego do zapalenia się zielonego światła.

Inwestycja pochłonie 68 milionów złotych.

Długo wyczekiwana i bardzo ważna inwestycja drogowa w Bieszczadach nie tylko w kontekście lokalnego ruchu, ale przede wszystkim wzmożonego ruchu turystycznego. Bieszczady są coraz bardziej popularne i wraz ze wzrostem atrakcyjności bazy turystycznej musi iść poprawa infrastruktury, aby można było szybko i bezpiecznie dotrzeć do wymarzonego miejsca wypoczynku – mówi Piotr Uruski, poseł na Sejm RP.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Ponad 58 mln złotych pochodzi z Funduszy Europejskich, a 10 milionów złotych z budżetu Województwa Podkarpackiego. Przebudowie w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę podlega ok. 2,6 km, a pozostały odcinek ok. 8,4 km, wraz ze wszystkimi 12-toma mostami na potokach górskich, jest realizowany w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie przepisów tzw. specustawy drogowej. Długość realizowanego odcinka to łącznie blisko 11 km.

Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącej drogi wojewódzkiej (do klasy Z /G), przebudowę mostów i przepustów na potokach górskich, rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 893 i 894 w m. Hoczew, budowę ronda w miejscu obecnego skrzyżowania DW 894 z DW 895 w Myczkowie, wykonanie nasypów i wykopów wraz z umocnieniem skarp, przebudowę chodników, zatok autobusowych, poboczy, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych.

Pierwsi podróżujący mają pojechać nową drogą już pod koniec października. Liderem wykonywanych robót jest firma „Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie”, a partnerem Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych.

Na początku III kwartału br. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID dotyczącej kolejnego etapu inwestycji czyli „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków od, którego wykonawcą będzie firma BUDIMEX S.A. Długość remontowanego odcinka DW 895 wynosi ponad 6 km.

Zdjęcia wykonane 27 kwietnia 2021 roku

źródło: Red., UMWP

28-04-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)