REKLAMA
REKLAMA

Przemoc domowa. Wzrasta liczba Niebieskich Kart!

SANOK / PODKARPACIE. W 2020 roku w Gminie Sanok procedura Niebieskiej Karty prowadzona była w 54 rodzinach, w 2021 roku liczba ta wzrosła do 61 rodzin. Z najnowszych danych przekazanych nam przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku do 14 lutego br. procedurą ”Niebieskiej Karty” objętych zostało 16 rodzin.

Najczęściej osobami zgłaszającymi się są osoby, które tej pomocy potrzebują. Jak przekazuje nam Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, w ciągu ostatnich trzech lat, 4 przypadki przemocy w rodzinie były zgłaszane przez osoby postronne.

– W ciągu trzech ostatnich lat były 4 przypadki zgłaszania przemocy w rodzinie przez osoby najbliższe pokrzywdzonym – przekazuje nam Edyta Dziadosz, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kiedy uruchamiana jest procedura ”Niebieskiej Karty”?

Procedura Niebieskiej Karty uruchamiana jest w celu pomocy ofiarom przemocy domowej. Wszczęcie jej następuje poprzez wypełnienie formularza przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty czy ochrony zdrowia w związku z podejrzeniem zaistniałej przemocy w rodzinie, w obecności osoby wobec której przemoc może być stosowana.

zdjęcie podglądowe

Jak wygląda procedura?

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołuje Grupę Roboczą do pracy nad procedurą. W skład takiej grupy wchodzą: pracownik socjalny i dzielnicowy z terenu danej miejscowości, psycholog i według potrzeb członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog i kurator. Grupa Robocza zaprasza osobę, która może być ofiarą przemocy na posiedzenie grupy w celu złożenia wyjaśnień.

Strony są informowane o swoich prawach, konsekwencjach postępowania, możliwościach i formach uzyskania pomocy. Do zakończenia procedury rodzina monitorowana jest poprzez pracownika socjalnego oraz pracownika dzielnicowego.

Rodzina może skorzystać bezpłatnie z porady prawnej i konsultacji z psychologiem GOPS w Sanoku – informuje Edyta Dziadosz.

W przypadku, gdy osoba doznająca przemocy w rodzinie nie chce przebywać z osobą stosująca przemoc, może zostać skierowana do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku, gdzie może mieszkać od 3 do 6 miesięcy – dodaje przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

grafika podglądowa

Od grudnia 2020 roku Policja na miejscu interwencji ma prawo na osobę stosującą przemoc nałożyć zakaz opuszczania miejsca zamieszkania i zakaz nawiązywania kontaktów przez okres 14 dni, który Prokuratura może przedłużyć do 3 miesięcy lub dłużej, jeśli wobec osób stosującej przemoc prowadzone jest postępowanie karne.

Z pytaniami dotyczącymi liczby osób objętych procedurą niebieskiej karty zwróciliśmy się również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, jednak w chwili publikacji materiału nie dostaliśmy odpowiedzi, gdy otrzymamy odpowiedź, natychmiast ją opublikujemy na naszej stronie.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
AUTOSAN: „Możliwości podwyżek płac są ograniczone”. Mamy najświeższy komentarz zarządu (ANKIETA)

16-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

Kris2022-02-16 18:51:10
0 0
Niech się gówniarze czepią pracy a nie w rodzinie wyżywać się!
Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)