REKLAMA
REKLAMA

Most na Białą Górę można kompleksowo przebudować. Za 12 mln złotych (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Starostwo Powiatowe w Sanoku zleciło wykonanie koncepcji remontu i przebudowy mostu na Białą Górę. W opracowaniu inżynierowie przedstawili trzy wersje, z których jedna zakłada kompleksowy remont przeprawy, pozwalający między innymi na podniesienie mostu i wprowadzenie na nim ruchu dwukierunkowego oraz umożliwienie przejścia pieszym chodnikami po obu stronach. Realizacja takiej inwestycji miałaby kosztować około 12 mln złotych, choć kwota ta mogłaby wzrosnąć ze względu na szalejące w ostatnim czasie ceny materiałów budowlanych.

Ekspertyza i koncepcje remontu mostu na Białą Górę

Z uwagi na pogarszający się stan mostu w ciągu ulicy Białogórskiej w Sanoku, starostwo powiatowe zleciło wykonanie ekspertyzy technicznej oraz koncepcji remontu i przebudowy przeprawy.

Opracowania stworzyło Biuro Inżynierskie MostRES. Dokumenty były gotowe w lutym 2022 roku. Za ich stworzenie powiat zapłacił około 30 tys. złotych.

Specjaliści w zakresie budowy i eksploatacji mostów przedstawili trzy koncepcje modernizacji mostu.

Koncepcja nr 1 – remont obiektu

Pierwsza zakłada wykonanie podstawowych prac, wydłużających okres bezpiecznej eksploatacji.

Parametry użytkowe obiektu nie ulegną zmianie. Obiekt będzie posiadał jezdnię o szerokości 4,20 m oraz nośność do 30 ton – czytamy w dokumencie.

Jeśli chodzi o jezdnię, do głównych zadań budowlańców należałoby oczyszczenie istniejących paneli płyty pomostu i wykonanie nowej nawierzchni z bezrozpuszczalnikowej, dwuskładnikowej powłoki epoksydowo-poliuretanowej z posypką kwarcową dedykowaną do podłoży stalowych, grubość nawierzchni od 6 do 10 mm. Chodniki również podlegałyby oczyszczeniu oraz wykonaniu powłok malarskich. Odnowione zostałyby balustrady.

Taka wersja remontu, według szacunków specjalistów, kosztowałaby niespełna 3,4 mln złotych.

Koncepcja nr 2 – przebudowa przęseł

W ramach drugiej koncepcji zaproponowano pozostawienie istniejącej konstrukcji dźwigarów głównych mostu z uwzględnieniem ich kompleksowego remontu i zwiększeniu rozstawu oraz wykonanie nowej, szerszej części jezdnej pomostu, tj. stalowych poprzecznic i stalowej płyty ortotropowej.

Na obiekcie zostanie wykonane dodatkowe wyposażenie w postaci odwodnienia liniowego i wpustów. Parametry użytkowe obiektu ulegną poprawie w zakresie poszerzenia jezdni z 4,2 do 6 m (możliwość ruchu dwukierunkowego) oraz zwiększenie dopuszczalnej prędkości pojazdów do 50 km/h. Szerokość całkowita zwiększy się do 9,48 m. Pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

W tym projekcie wymieniona zostałaby nawierzchnia jezdni, na zasadach podobnych jak w koncepcji nr 1. Jezdnia byłaby ograniczona z obu stron stalowym krawężnikiem wykształconym w płycie ortropowej. Chodniki i balustrady jak w pierwszym z planów modernizacji.

Według kosztorysu, koncepcja nr 2 pochłonęłaby łącznie 6,4 mln zł.

Koncepcja nr 3 – budowa nowych przęseł

Trzecia z wersji projektowych zakłada przede wszystkim budowę nowych przęseł. Z perspektywy przedstawionego opracowania, to kompleksowa modernizacja mostu na Białą Górę.

Przewiduje ona demontaż istniejącego przęsła z elementów drogowego mostu składanego DMS-65 i wykonanie nowej konstrukcji. W dokładnym opisie czytamy:

Zaproponowano przęsło o konstrukcji zespolonej, stalowo-betonowej. Zakłada się wykorzystanie istniejących filarów i ich fundamentów oraz istniejących fundamentów przyczółków. Zakłada się wyniesienie obiektu powyżej istniejącego w celu zapewnienia jego odpowiedniej ochrony przed wysokimi stanami wód oraz spływem lodu.

Parametry obiektu będą następujące:

– schemat statyczny: belka ciągła, 4-przęsłowa;
– długość całkowita pomostu: 132 m;
– szerokość całkowita: 10,70 m;
– rozpiętości teoretyczne przęseł: 29,65 m + 36 m + 36 m + 29,65 m;
– szerokości użytkowe: 1,5 m + 0,5 m + 2 x 2,75 m + 0,5 m + 1,5 m (chodnik + opaska + jezdnia + opaska + chodnik);
– skos mostu: 90 stopni;
– kąt skrzyżowania z przeszkodą: 82 stopnie;
– projektowana nośność: co najmniej klasa II wg PN-EN 1991-2 i Dz.U. 2019 poz. 1642.

Na obiekcie zaprojektowano dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną o łączniej grubości 9 cm. Jezdnia zostanie ograniczona obustronnie krawężnikami kamiennymi. Na obiekcie zaprojektowano dwa chodniki w postaci żelbetowych kap ograniczonych z jednej strony polimerowo-betonową deską gzymsową, a z drugiej krawężnikiem kamiennym. Zewnętrzne krawędzie płyty pomostu zostaną zabezpieczone stalową barieroporęczą o minimalnym poziomie powstrzymywania H1.

Kompleksowy remont mostu na Białą Górę kosztowałby nieco ponad 11,5 mln złotych.

W opracowaniu inżynierowie zaznaczyli, że w cenie kosztorysowej nie uwzględniono kosztów przebudowy sieci uzbrojenia, podwieszonych do konstrukcji mostu.

Biorąc pod uwagę fakt, że koncepcje tworzono na początku roku, analizując kosztorys należy wziąć po uwagę fakt rosnących cen materiałów budowlanych. Według powiatowych samorządowców do cen należy doliczyć około 30%.

Spotkanie z mieszkańcami? „Niewykluczone”

Stanisław Chęć. Foto: archiwum Esanok.pl

Wybranie każdego z wariantów wiąże się z krótszym lub dłuższym zamknięciem przeprawy mostowej. Wybór jest bardzo trudny, dlatego nie wykluczamy w tej kwestii spotkania z mieszkańcami. Most bez wątpienia wymaga remontu, stąd zleciliśmy ekspertyzę, która wskazuje kierunek dalszych działań. Czekamy również na opinię właścicieli mediów komunalnych, którzy przedstawią nam swoje propozycje w sprawie przebiegu sieci wodnej, gazowej, kanalizacyjnej i prądu. Chciałbym przy okazji uspokoić mieszkańców, że w porozumieniu zawartym 27.03.2019 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Miasta Sanoka nie ma mowy o zamknięciu przeprawy mostowej, a jedynie o ograniczeniu ruchu kołowego – mówi nam Stanisław Chęć, starosta sanocki.

Sebastian Niżnik. Foto: archiwum Esanok.pl

Generalnie uważam, że koncepcja kompleksowego remontu mostu na Białą Górę za 11,5 mln złotych, to zdecydowanie lepszy pomysł i rozwiązanie niż budowa nowego mostu za 100 mln złotych, bo mniej więcej tyle może kosztować most budowany przez miasto po wzroście cen materiałów budowlanych. Widzimy, co dzieje się w ramach poszczególnych przetargów. Samorządy muszą zabezpieczać zdecydowanie większe kwoty, wszystko podrożało. Nie wiem, czy ktoś to przemyślał. Rozumiem, że warto napinać mięśnie i opowiadać różne historie, ale warto też popatrzeć co jest po drugiej stronie, czyli las i obszar Natury 2000 – zaznacza Sebastian Niżnik, radny Rady Powiatu Sanockiego i dodaje:

Abstrahując już od inwestycji miejskiej i biorąc pod uwagę petycję mieszkańców Białej Góry i Międzybrodzia, uważam, że najważniejszymi zadaniami dla powiatu na najbliższą przyszłość, jest właśnie kompleksowa modernizacja mostu na Białą Górę, a także remont ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Królowej Bony do skrzyżowania z ul. Kościuszki oraz przebudowa drogi Załuż-Lesko, która właśnie staje się faktem. Jestem zdania, że w kontekście mostu w grę powinna wchodzić tylko trzecia koncepcja zakładająca kompleksowy remont. 12 mln złotych to nie jest tak dużo, patrząc choćby na to, że na nieuzasadnione poszerzanie drogi z Czerteża do Strachociny powiat wydał ostatnio więcej.

Damian Biskup. Foto: archiwum prywatne

W moim odczuciu jest to podstawowy dokument, od którego należy zacząć dyskusje o moście na Białą Górę. Mamy dokument, z którego jasno wynika, że most po nie tak bardzo kosztownej przebudowie może spełniać dzisiejsze standardy. Na zarządzie dyskutujemy na ten temat biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. W ostatnim czasie wpłynęła do radnych petycja od mieszkańców w sprawie zachowania dotychczasowych funkcji mostu. W kontekście załączonej dokumentacji z powodzi, nie sposób jej podważyć, gdyż zabezpiecza ona interes bytowy tychże mieszkańców. Osobiście popieram wykonanie kompleksowej przebudowy mostu, co nie oznacza, że jestem przeciwny budowie nowej przeprawy w okolicach Sosenek. Wiadomo, za wszystkim idzie finansowanie inwestycji i jak największe pozyskane dofinansowanie, aby jak najmniej dokładać z budżetu powiatu. Jestem dobrej myśli, że razem ze starostą, zarządem, radnymi powiatu oraz naszymi przedstawicielami w Sejmie i sejmiku rozwiążemy ten problem – mówi Damian Biskup, członek zarządu powiatu sanockiego.

Słynne „porozumienie mostowe”

W kontekście planów realizacji inwestycji na Moście Białogórskim, przypomina się „porozumienie mostowe” podpisane 27 marca 2019 roku przez starostę Stanisława Chęcia i wicestarostę Janusza Cecułę oraz burmistrza Tomasza Matuszewskiego i skarbnika Bogdana Florka.

Czytamy w nim między innymi, że:

Gmina Miasta Sanoka zobowiązuje się, że po wybudowaniu stałego obiektu mostowego na rzece San przejmie od Powiatu Sanockiego i zaliczy do kategorii dróg gminnych tymczasowy most na rzece San w ciągu ulicy Białogórskiej wraz z dojazdami.

W innej korespondencji pomiędzy starostwem a urzędem miasta, podpisanym przez ówczesnego wiceburmistrza Pawła Hydzika czytaliśmy o nowym przeznaczeniu starego mostu na Białą Górę, gdy nowa przeprawa w okolicach Sosenek i ul. Gajowej budowana w ramach rządowego programu Mosty dla Regionów zostanie oddana do użytku.

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą a Starostwem, w którym zostanie zawarte zapewnienie o zmianie sposobu użytkowania tymczasowego mostu przy ul. Białogórskiej z ruchu kołowego na ruch pieszo-rowerowy – czytamy w dokumencie z 2 marca 2019 r.

Jak przekazuje nam starosta Stanisław Chęć, propozycja przedstawiona przez wiceburmistrza Pawła Hydzika nie została zaakceptowana przez powiat, a moc ma mieć zapis z „porozumienia mostowego”, a konkretnie z paragrafu 2, w którym czytamy:

Tymczasowy most na rzece San w ciągu drogi Białogórskiej jest w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku i przeznaczony jest do ograniczonego ruchu kołowego.

POROZUMIENIE – ZOBACZ (STRONA 1)
POROZUMIENIE – ZOBACZ (STRONA 2)
PISMO DOTYCZĄCE SPOSOBY UŻYTKOWANIA MOSTU – ZOBACZ

W rozmowie z naszym reporterem, do „porozumienia mostowego” i dokumentu, w którym miasto pisze o planie zmiany sposobu użytkowania Mostu Białogórskiego, odniósł się Sebastian Niżnik:

To są pomysły ludzi nieprzygotowanych do rządzenia, bez żadnego doświadczenia. W zaciszach gabinetów, chłopaki przebrali się w garnitury i udają, że coś potrafią. Idea partycypacji jest jedną z kluczowych kategorii w myśleniu o nowoczesnym i efektywnym zarządzaniu w planowaniu i wdrażaniu polityk publicznych, które bezpośrednio przekładają się na jakość życia członków lokalnej wspólnoty. A tego typu myślenia w Sanoku brakuje.

Obawy o spełnienie scenariusza opisanego w dwóch przedstawionych dokumentach zmotywowały mieszkańców okolic mostu na Białą Górę do napisania i podpisania petycji skierowanej do władz centralnych i samorządowych. Informowaliśmy o tym tutaj: SANOK. Petycja w sprawie mostu. Podpisy ponad 500 mieszkańców.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, wniosek o dofinansowanie zadania modernizującego most na Białą Górę ma być złożony przy naborach w 2023 roku.

O te i inne sprawy będziemy pytać decydentów w najbliższym czasie.

Do sprawy wrócimy.

grafika poglądowa

07-05-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)