REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Problem przemocy w rodzinie coraz większy

SANOK / PODKARPACIE. Przemoc w rodzinie to nadal duży problem w wielu domach. W 2020 roku w Gminie Sanok procedura Niebieskiej Karty prowadzona była w 54 rodzinach, w 2021 roku liczba ta wzrosła do 61 rodzin. Z najnowszych danych przekazanych nam przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku do 14 lutego br. procedurą ”Niebieskiej Karty” objętych zostało 16 rodzin. Zgodnie z nasza zapowiedzią publikujemy najnowsze dane przekazane nam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

O wzrastającej liczbie Niebieskich Kart w Gminie Sanok pisaliśmy tutaj: Przemoc domowa. Wzrasta liczba Niebieskich Kart!

W 2020 roku procedurą Niebieskiej Karty na terenie miasta Sanoka było objętych 77 rodzin. W kolejnym , 2021 roku, nastąpił lekki wzrost liczby rodzin objętych procedurą do 80. Z kolei do 15 lutego br. wpłynęło 7 formularzy.

Do dnia 15.02.2022 rok do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 7 formularzy Niebieskiej Karty – przekazują nam pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku.

Z kolei w Gminie Sanok w 2020 roku procedura Niebieskiej Karty prowadzona była w 54 rodzinach, w 2021 roku liczba ta wzrosła do 61 rodzin. Z danych przekazanych nam przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku wynika, że do 14 lutego br. procedurą ”Niebieskiej Karty” objętych zostało 16 rodzin.

Najczęściej w 2021 roku osobami sporządzającymi formularz Niebieskiej Karty w Sanoku byli funkcjonariusze policji oraz jednostki organizacji społecznej, jednak jak zaznaczają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to osoby dotknięte przemocą same najczęściej zgłaszają się po pomoc.

grafika podglądowa

W celu rozwiązania problemów związanych z w występowaniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupę roboczą w skład której wchodzą m.in. pracownicy socjalni, dzielnicowy KPP, psycholog , członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kurator, pedagog szkolny.

Do zadań grupy należy opracowanie i realizacja planu pomocy , monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy.

Rodziny dotknięte przemocą mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy oferowanej przez specjalistów dyżurujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Problemów Alkoholowych, prawnej psychologicznej, psychoterapeutycznej, kierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział w grupie wsparcia dal ofiar przemocy ponadto mogą skorzystać z pomocy pracowników socjalnych oraz wziąć udział w programie korekcyjno-edukacyjnym dedykowanym dla sprawców przemocy realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zaznacza Paulina Kwaśniewska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Przemoc domowa. Wzrasta liczba Niebieskich Kart!

18-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)