REKLAMA
REKLAMA

GMINA TYRAWA WOŁOSKA: Remont ośrodka kultury pod lupą! (FOTO, VIDEO)

GMINA TYRAWA WOŁOSKA: Remont ośrodka kultury pod lupą! (FOTO, VIDEO)

GMINA TYRAWA WOŁOSKA / PODKARPACIE. Gmina Tyrawa Wołoska uzyskała dotację na remont Gminnego Ośrodka Kultury. Prace według harmonogramu miały zakończyć się w ubiegłym roku. Stosowny protokół odbioru został podpisany. Sęk w tym, że zadanie ma wiele niedociągnięć, a wyremontowana część pozostaje zamknięta dla mieszkańców.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszczęło w tej sprawie kontrole, która wykazał nieprawidłowości. Gmina otrzymała informację o konieczności zwrotu dotacji, w wysokości przeszło 200 tys. zł. Od tej decyzji zapowiedziane jest odwołanie.

Całkowita wartość inwestycji wynosiła niespełna 260 tys. zł. Dotacja wyniosła 205 tys. zł.

Całej sprawie poświęcona była sesja nadzwyczajna w gminie, która miała miejsce 25 września.

Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem sesji oraz załączonymi materiałami.

Grafika poglądowa.

PROTOKÓŁ z KONTROLI – pdf.


Notatka ze spotkania w terenie Komisji Oświatowo – Społecznej, które odbyło się w dniu 22.03.2023 r.

W dniu 22.03.2023 r. do Wójta Gminy Tyrawa Wołoska zostało złożone pismo Komisji Oświatowo – Społecznej informujące, że w tym samym dniu odbędzie się spotkanie w terenie celem sprawdzenia postępu prac remontowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej, wykonywanych w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej”.

W tym dniu odbyła się również Sesja Rady Gminy.

Powodem spotkania Komisji były niepokojące informacje od mieszkańców dot. przebudowy pomieszczeń w GOK-u. Zaznaczyć należy, że radni wielokrotnie pytali o termin zakończenia i  postęp prac, jednak nie uzyskali informacji.

Informacja o spotkaniu Komisji w terenie od razu została złożona do Sekretariatu Gminy, z prośbą o przekazanie w trybie pilnym Pani Wójt. Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki, a jednocześnie osoba odpowiedzialna za inwestycje w gminie, próbował utrudnić komisji przeprowadzenie spotkania, żądając upoważnienia do kontroli. Po poinformowaniu Pana Krystiana Domaradzkiego, że nie jest to kontrola tylko spotkanie, które ma na celu sprawdzenie postępu prac remontowych w Gminnym Ośrodku Kultury, Komisja udała się do GOK-u (było to po zakończeniu Sesji Rady Gminy).

Na miejscu przed budynkiem GOK-u znajdowała się sterta niezabezpieczonych desek, oraz innych odpadów budowlanych. Zaznaczyć trzeba, że teren budowy był niezabezpieczony, a obok znajduje się plac zabaw. Wewnątrz budynku nie zastaliśmy pracowników firmy JPC BUDOWNICTWO Sp. z.o.o., która wygrała przetarg i wykonywała powyższe zadanie. Drzwi do budynku były otwarte, jak również remontowane pomieszczenia. Postęp prac remontowych na dzień 22.03.2023 r. przedstawiają załączone zdjęcia.

Należy zwrócić uwagę, iż osoby uczestniczące w spotkaniu, miały poważne wątpliwości co do poprawności już wykonanych prac związanych z przebudową pomieszczeń w GOK-u. Zaznaczyć należy, że zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i załącznikiem nr 7 do SWZ termin zakończenia całości robót ustalony został na 21 dni od dnia zawarcia umowy, prace rozpoczęły się w grudniu 2022 roku i do dnia spotkania Komisji w GOK-u nie zostały zakończone.

Notatka ze spotkania w terenie Komisji Oświatowo – Społecznej, które odbyło się w dniu 04.09.2023 r.

W dniu 04.09.2023 r. odbyło się spotkanie w terenie Komisji Oświatowo – Społecznej celem sprawdzenia postępu prac remontowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej, wykonywanych w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej”.

W tym dniu odbyła się również Sesja Rady Gminy.

Powodem spotkania Komisji były niepokojące doniesienia od mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska co do jakości wykonanych prac w sali dolnej GOK.

Postęp prac remontowych na dzień 04.09.2023 r. przedstawiają załączone zdjęcia.

Należy zwrócić uwagę, iż osoby uczestniczące w spotkaniu, miały poważne wątpliwości co do poprawności już wykonanych prac związanych z przebudową pomieszczeń w GOK-u (min. nie podłączono grzejników, nie dokończono cokolików, nie zamontowano gniazdek, włączników, nie zamontowano oświetlenia nad drzwiami wejściowymi, nie doczyszczone niedomalowane ściany, nieobrobione szpalety okienne i drzwiowe). Zaznaczyć należy, że zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i załącznikiem nr 7 do SWZ termin zakończenia całości robót ustalony został na 21 dni od dnia zawarcia umowy, prace rozpoczęły się w grudniu 2022 roku i do dnia drugiego spotkania Komisji w GOK-u nie zostały zakończone.

fot. arch. Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Tyrawa Wołoska

27-09-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)