SANOK: Dyrektorzy sanockich szkół o zmianach w oświacie. Niepokój o skutki likwidacji gimnazjów

16-02-2017

SANOK / PODKARPACIE. Temat zmian w strukturze sanockich szkół wzbudza ogromne emocje. Dziś o zdanie na temat reformy pytamy dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów. Zdania są podzielone, choć dominuje niepokój o konsekwencje likwidacji gimnazjów. Skutki, które mogą dotknąć przede wszystkim uczniów, ale i nauczycieli.

Tomasz Sokołowski

Pełnoletność gimnazjów

Kiedy w 1999 roku Mirosław Handke – minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka wcielał w życie reformę oświaty zakładającą powołanie gimnazjów, opór społeczeństwa był chyba nawet większy niż dzisiaj, gdy po 18 latach funkcjonowania drugiego stopnia obowiązkowego nauczania młodych Polaków, wraca się do starego systemu. Nie ma jednak wątpliwości, że w zasadzie każda tak gruntowna zmiana wzbudza kontrowersje i wzmaga niepewność dotyczącą konsekwencji. Świętować „osiemnastki” gimnazja nie będą, gdyż już za dwa lata, zaczniemy o nich zapominać.

- Jestem przeciwny likwidacji gimnazjów – mówi Grzegorz Kornecki, dyrektor Gimnazjum nr 4 w Sanoku. – W gimnazjach pracuje najbardziej wykwalifikowana kadra. Reforma z 1999 roku wprowadzająca nową podstawę programową, wymusiła na nauczycielach poszerzenie kompetencji. Dziś, większość z nich ma za sobą ukończenie 1, 2 lub nierzadko nawet 3 kierunków studiów podyplomowych. Poza tym, gimnazja to najczęściej kontrolowane placówki. Od początku istnienia tego etapu nauczania, trzeba było spełniać wszelkie kryteria. Od mierzenia jakości pracy szkoły po zewnętrzne ewaluacje. Reforma przeprowadzana jest zbyt szybko. Występuje wiele nieporozumień. Zmiany powinny być realizowane od września 2019 roku. Wszyscy mieliby czas na odpowiednie przygotowanie.

- Gimnazja od początku ich powstania budziły niezadowolenie wśród uczniów i rodziców, a dla nauczycieli były wielkim wyzwaniem, nie tyle dydaktycznym, co wychowawczym. Trzyletni okres gimnazjum okazał się zbyt krótki, by zbudować dobre relacje pomiędzy nauczycielami, a uczniami, by na ich bazie prowadzony proces wychowawczy przyniósł wymierne efekty – zaznacza Maria Harajda, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku i dodaje: – Powrót młodzieży do szkoły podstawowej w formie  klas VII i VIII pozwoli wychowawcom obecnych klas IV-VI na kontynuację pracy wychowawczej jeszcze przez dwa lata, co zapewne przełoży się na efekty. Do wyprowadzenia takich wniosków upoważniają nas doświadczenia z tego okresu szkolnictwa, kiedy to w szkoła podstawowa była placówką z cyklem ośmioletniego nauczania.

- Po 17 latach funkcjonowania gimnazjów pomysł likwidacji oceniam negatywnie. Szkoły wypracowały sobie już metody i formy pracy. Zapewne wszystko odbędzie się ze szkodą dla uczniów – przewiduje Barbara Zdybek, dyrektor Szkoły Podstawowej 6 w Sanoku.

- Uważam że dobre praktyki, wypracowane metody i formy pracy z gimnazjalistami, należy wykorzystać w pracy z uczniami szkoły podstawowej – mówi Robert Zoszak, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Sanoku.

- Każda tak poważna zmiana ma w pierwszych latach negatywny wpływ na uczniów – mówi Paweł Stefański, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Sanoku.

Sanok robi to tak

Wprowadzenie w życie reformy oświaty spędza sen z powiek włodarzom niemal każdej polskiej gminy. Nie inaczej jest w Sanoku, gdzie nad nową siatką szkół i nowym zakresem obwodów nauczania pracuje się od kilku tygodni. Jest wstępny plan, który zostanie przedłożony radnym w formie uchwały na dzisiejszej sesji. Zakłada wygaszenie nauczania, w ciągu najbliższych dwóch lat, w obecnym budynku Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3. Samodzielnymi podstawówkami staną się G 2 i G 4. Swoją funkcję, poszerzoną o siódmą i ósmą klasę nadal pełnić będą SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 6. Być może z mapy miejskiej oświaty zniknie również Szkoła Podstawowa nr 7, najmniejsza placówka mieszcząca się w dzielnicy Dąbrówka.

- Władze miasta w jak najmniej „bolesny” sposób przystąpiły do reorganizacji sieci szkół. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 3 rejon nie uległ zmianie. Uczniowie, którzy mieliby znaleźć się w Gimnazjum nr 3 pozostaną w klasie VII naszej szkoły – ocenia Małgorzata Kielar, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku.

- Przyjęłam do wiadomości decyzję organu prowadzącego i do niej się dostosuję. Czas pokaże, czy była ona zasadna. Propozycja nowego obwodu naszej szkoły odpowiada mi. Jednak, to rodzice decydują, do jakiej szkoły zapiszą swoje dziecko. Jak pokazuje doświadczenie – mają swoje priorytety. Obwód szkoły nie jest na pierwszym miejscu – wyjaśnia Lidia Mackiewicz-Adamska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.

- Za zmiany w sieci szkół i obwodów odpowiada burmistrz i Rada Miasta Sanoka - ucina Paweł Stefański.

- Wygaszanie szkoły, a w konsekwencji jej likwidacja jest szkodliwa dla dzielnicy Dąbrówka ze społecznego punktu widzenia. Plan likwidacji placówki nie uwzględnia kontekstu społecznego, który jest bardzo istotnym argumentem za utrzymaniem szkoły. Szkoła Podstawowa nr 7 z oddziałem „0” Samorządowego Przedszkola nr 1 w Sanoku stanowi jedyny ośrodek oświatowo- kulturalny w dzielnicy. Szkoła powinna być chroniona, ponieważ jest dobrem społeczności lokalnej, która ma prawo być traktowana na równi z mieszkańcami innych dzielnic miasta. Nasza szkoła z wieloletnią tradycją wypracowaną przez lata zapewnia wysoką jakość kształcenia potwierdzoną zewnętrznymi wynikami badań kompetencji uczniów. O wartości szkoły świadczy fakt, że wśród wychowanków są dzieci również z innych dzielnic – mówi z kolei Joanna Starakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Sanoku.

Zwolnienia? „To nieuniknione”

Największe obawy o skutki reformy mają nauczyciele wygaszanych szkół. Teoretycznie, mają oni znaleźć zatrudnienie, w pierwszej kolejności, w szkole, którą się łączą, w drugiej, w innych miejskich placówkach. Nasi rozmówcy, nie obwijają jednak w bawełnę i jasno mówią o tym, że zwolnień nie da się uniknąć.

- Zwolnienia będą. Wielu nauczycieli będzie pracować tylko na 1/2 etatu, czyli będą musieli żyć za 1/2 dotychczasowej pensji - mówi Paweł Stefański.

- Uważam, że istotą całego problemu jest to, aby przy tak licznych i daleko idących zmianach organizacyjnych nie zgubić człowieka, tj. ucznia i nauczyciela. Dziś już wiem, że ta reforma przyniesie na pewno zwolnienia, a także konieczność pracy w niepełnym wymiarze czasu lub przechodzenie nauczycieli w stan nieczynny – ocenia Lidia Mackiewicz-Adamska.

- Po zmianach, w naszej szkole będzie jednak brakować kilku nauczycieli – specjalistów. Zatem ruch kadrowy będzie nieodzowny. Mam nadzieję, że kadrę SP 3 zasilą  nauczyciele z wygaszanego G 3. Jednak nie wszystkim będzie można zapewnić  pracę bez zniżki pensum. To jest między innymi przykry efekt wprowadzanej reformy oświaty – zaznacza Małgorzata Kielar.

- Na obecną chwilę nie mam powodów do obaw o losy moich nauczycieli, chociaż tak naprawdę będzie to wszystko jasne po rekrutacji  do klas I na nowy rok szkolny oraz deklaracji  rodziców dotyczącej kontynuowania edukacji w tej szkole w związku ze zmianą obwodów szkół. Uważam natomiast, że przy dobrej woli i współpracy  dyrektorów szkół wszystkich szczebli przeprowadzenie reformy bez zwolnień nauczycieli jest możliwe – mówi Maria Harajda.

- Moja szkoła znajduje się w dzielnicy Olchowce. Szkoła będzie w stanie utworzyć oddział siódmej klasy. Nauczyciele nie stracą pracy. Na pewno znajdą zatrudnienie także nauczyciele z likwidowanych gimnazjów – deklaruje Barbara Zdybek.

Potrzebna współpraca, nie rywalizacja

Dyrektorzy sanockich szkół zostali poproszeni przez magistrat o współpracę w zakresie płynnego przeprowadzenia zmian pomiędzy szkołami, które będą się łączyć, a także pomiędzy tymi placówkami, które będą ze sobą sąsiadować. Organizowanych jest wiele spotkań i konsultacji. Najważniejsze, aby na pierwszym planie pozostało dobro uczniów.

- Konsultacje z dyrektorami szkół sąsiadujących odbywają się w atmosferze współpracy i wzajemnego zrozumienia – relacjonuje Robert Zoszak.

- Pomiędzy G1 a SP1 wszystko przebiega jak dotąd spokojnie. Współpracujemy, by uczniowie jak najmniej odczuli zmiany i by zapewnić nauczycielom obu placówek kontynuację zatrudnienia – mówi Paweł Stefański.

- Współpracuję z Panem Dyrektorem Gimnazjum nr 1.i Panią Dyrektor SP nr 6. Nasze prace przebiegają we wzajemnym zrozumieniu powagi chwili i odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje – potwierdza Lidia Mackiewicz-Adamska.

- Proces konsultowania nadchodzących zmian z dyrekcją łączonej placówki przebiega merytorycznie, z myślą o jak najmniejszych „stratach” personalnych – zaznacza Małgorzata Kielar.

- Zdaję sobie sprawę, że problemów nie da się uniknąć, ale są one po to, by je rozwiązywać i myślę, że nam się to uda dla dobra wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców – to z kolei głos Marii Harajdy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Krzysztof Zając oraz Gimnazjum nr 3 Krzysztof Sasko nie chcieli zabrać głosu w sprawie reformy oświaty w Sanoku.


GRANICE OBWODÓW SZKÓŁ OD 01.09.2017 r. DO 31.08.2019 r. – KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ

3

źródło: UM w Sanoku

Harmonogram prac związanych z reformą oświaty zakłada, że do 17 lutego rada miasta ma przyjąć projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju. W ciągu kolejnych trzech tygodni (do 5 marca), kurator oświaty wydaje opinię w sprawie przygotowanego planu. Natomiast do końca marca rada musi podjąć stosowną uchwałę.

Jeśli omawiany projekt wejdzie w życie, do końca sierpnia 2019 roku w Sanoku będą funkcjonowały następujące szkoły miejskie:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Bronisława Prugara – Ketlinga w Sanoku z oddziałami gimnazjalnymi – ul. Aleja Szwajcarii 5, ul. Kochanowskiego 2,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku – ul. Rymanowska 17, ul. Rymanowska 15,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku z oddziałami gimnazjalnymi – ul. Stróżowska 4, ul. Lipińskiego 63,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku – ul. Sadowa 12,
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku – ul. Przemyska 73,
Szkoła Podstawowa nr 7 w Sanoku – ul. Piastowska 57,
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku z oddziałami gimnazjalnymi – ul. Jana III Sobieskiego 5,
Szkoła Podstawowa nr 9 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Sanoku z oddziałami gimnazjalnymi – ul. Jana Pawła II 25.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

SANOK: Nowe obwody miejskich szkół. Wygaszanie G1 i G3 niemal pewne. MOPS w budynku „trójki”? (ZDJĘCIA)

1

Komentarzy: 91 do “SANOK: Dyrektorzy sanockich szkół o zmianach w oświacie. Niepokój o skutki likwidacji gimnazjów”

 1. adaś lat 23 pisze:

  To są efekty tępoty PIS i nie liczenia się z ludzmi. Rozwalają wszystko czego się da z dwoma czubkami na czele i Rydzykiem. Rewolucję k…..a robią. Ludzie chcą spokoju i pewności jutra. A tu bałagan francowaty i rajdy limuzynami na nasz koszt.

  • Waldemar pisze:

   Nauczyciele trzymajcie sie!!!!!!

   • mix pisze:

    To niepokój o posady jest

   • gorsze czasy dla pupilków PO? pisze:

    w czarnej du…ie to mam, niech sobie radzą – jak to się mówi przebranżowią się na kasjera w biedronce ;-) wieczny płacz o podwyżki, multum wolnego w ciągu roku i piękna wypłata z przywilejami co miesiąc. jak w jakimkolwiek zakładzie człowiek zwolnią to radź sobie, nikogo to nie interesuje ale jak mają „inteligenta” zwolnić to się od razu piękne larum podnosi! :-) radź sobie nauczycielu a nie mleko pod nos…

   • związkowiec pisze:

    nauczyciele, pewność jutra burmistrz gwarantuje, spoko, zajmijcie się swoimi zadaniami w szkole, tak będzie lepiej dla dzieci.

   • Norbert pisze:

    Ty „Gorsze czasy dla pupilkow PO”. Nie masz pojęcia o czym mówisz. Odpowiedzialność jaką ponoszą nauczyciele i setki prac które poprawiają po nocach, presja wyników testów maturalnych itp. Nie przyrownuj ich cymbale do kasjerów z Biedry

   • Zulu Gula pisze:

    W powojennej historii, polska oświata meandrami błądziła chcąc znaleźć skuteczne formy organizacji edukacji i wychowania.
    Na przestrzeni XX w.w Polsce było kilka zasadniczych prób zmiany systemu edukacyjnego.Część z nich powstawała pod wpływem konieczności jaka wynikała z sytuacji naszego państwa,inne z kolei były koncepcjami określonych środowisk politycznych.O ile można zrozumieć błędne decyzje z okresu Polski Ludowej;to już tych po 1989 r. nie można w racjonalny sposób wytłumaczyć.Wszystko, co „tkwiło i tkwi drzazgą’ w systemie polskiej oświaty było i jest następstwem nieprzemyślanych decyzji,które bezpośrednio wpłynęły na obecną rzeczywistość szkolną i tworzą ,jej często, negatywny obraz.
    Ostatnia reforma w XX w.miała miejsce w 1990r.kiedy to skrócono naukę w szkołach podstawowych do sześciu lat wprowadzając trzyletnie gimnazja.Nauka zaś w liceach trwać miała trzy lata a w technikach cztery.Wyniki uzyskane na testach miały decydować o przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.Tu,o ile nie będzie to szkoła zawodowa ,kończyć się będzie ,o zgrozo, maturą,czyli formą egzaminu na studia wyższe.
    Ta reforma przyniosła ze sobą wiele zamętu organizacyjnego w szkołach oraz spowodowała wiele szkód zarówno dydaktycznych,jak i wychowawczych, niczego nie poprawiając, a wręcz przeciwnie obniżyła autorytet szkolnictwa ,który społeczeństwo budowało od 1773 r.,tj. od powołania Komisji Edukacji Narodowej.
    Nie chodzi mi tylko o jakość edukacji, ale również o dobór kadry kierującej oświatą.Uważam, że kierownikami szkół powinni być najlepsi, sprawdzeni moralnie i twórczy nauczyciele, wybierani, nie w drodze konkursów, często protegowani, przypadkowi nauczyciele,ale wyróżnieni przez Radę Pedagogiczną danej szkoły ludzie kompetentni,niezależni politycznie, dla których dobro ucznia i szkoły jest najwyższą wartością.
    Wyraźnie widać z powyższych wypowiedzi dyrektorów,którzy nie boją się nowej reformy i nie piętrzą trudności,po prosto robią, co do nich należy i na pewno,w co nie wątpię, dadzą radę zreformować swe placówki.
    W każdej szkole są bowiem zdolni nauczyciele,którzy mogą zastąpić tych dyrektorów, którzy widzą tylko same trudności.
    Uważam,że obecnie wprowadzana reforma oświaty była od dawna,oczekiwana i dobrze, że stała się faktem.

   • Czy obecny burmistrz powinien być kandydatem PiS w nadchodzących wyborach? pisze:

    Czy nie lepiej postawić na nową jakość w Sanoku i odświeży myślenie na sprawy miasta a emerytów odesłać na emerytury?

    Co się tak na dobrą sprawę zmieniło w Sanoku ?

   • Zwolennik PO pisze:

    Dlaczego tak płaczecie drodzy nauczyciele?
    Przecież wasz guru Bul Komorowski dał wam przepis na lepsze życie – wziąć kredyt , zmienić pracę – więc w czym problem?

  • PIS działami mi na nerwy z ta reformą pisze:

   Ja też jestem za nauczycielami. PiS mnie generalnie denerwuje.

   • Pat pisze:

    Burmistrz i tak robi co moze, bo to ogarnięty facet który nie jest mściwy. Pozdro

   • @Zulu Gula pisze:

    Właśnie z wypowiedzi dyrektorów jasno widać, którzy nie boją się narazić jedynej „słusznej” opcji, mówią prawdę i nie boją się politycznych konsekwencji swoich wypowiedzi. Zachowawcze i głaszczące władzę wypowiedzi nie mają nic wspólnego z obiektywizmem i prawdą, bo już dziś wiadomo, jakie koszty wygeneruje reforma, ile zwolnień nauczycieli i pracowników obsługi, nie mówiąc o skłóceniu środowisk szkolnych i walce podjazdowej między poszczególnymi szkołami, co już widać nawet na tym portalu po licznych wpisach.Nie wspomnę o programach nauczania, co do których większość specjalistów ma wielkie zastrzeżenia.
    Zobaczymy co przyniesie praktyka! Na ile słowa v-ce burmistrza, który zapewniał, że w związku z reformą nie będzie zwolnień i dodatkowych kosztów się potwierdzą. I jakie korzyści odniosą uczniowie…?

  • eru pisze:

   adasiu palnij się w łepetynę to może ci przejdzie

   co ma PiS do tego że nie ma dzieci??????
   wg ciebie mają istnieć szkoły gdzie w klasach będzie 4 czy 7 dzieci????

   trzeba być pustakiem żeby ślepo bronić szkół gdy to zwyczajnie jest NIEOPŁACALNE !!!!!

  • Wstyd"adasiu" pisze:

   Najlepszym dowodem skuteczności zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej,odchodzących do lamusa historii, jest powyższa wypowiedź wpisującego się 22 letniego „adasia’.który swą wypowiedź zaczął bezsensownie politycznie, bo nic więcej mu na myśl nie przyszło.Stylistyka wypowiedzi”brukowa”,ilustrowana chamskim żargonem, charakterystycznym dla młodzieży,którą przestano już od wielu lat w polskiej szkole wychowywać,bo po co?
   Trzy zdania ledwo sklecone, a dwa napisane potwornie niestylistycznie z wulgaryzmami i brakiem poszanowania dla zacnych i zasłużonych dla Polski ludzi.Wstyd.Które gimnazjum tak cię wykształciło.?

   • @Wstyd "adasiu". pisze:

    Adaś ma prawo wyrażać swoje poglądy w sposób jaki mu się podoba. Wystarczy, że potwornie stylistycznie pisze pewna starsza pani…
    Na Adasia „bezsensownie polityczne wypowiedzi” nie łożą podatnicy i nie trzeba pędzić z 50 tyś. „na ratunek”

  • x......s pisze:

   Coście sobie wybrali, to macie. Reforma oświaty jest potrzebna. Powtarzam REFORMA, a nie deforma pisana na kolanie, na szybko.
   Ale nie martwcie się, to nie koniec pomysłów mściwie nam panujących.

   • Renia pisze:

    Do x……s

    Msciwie odsuniety od koryta POmatol przy swoim – jedynie POpluc POtrafi „mendrzec” z ciemnogrodu!

    Wasze POdle „panowanie” juz za nami – Bogu chwala!!!

   • Do obrońcy"adasia" pisze:

    Adaś ma prawo wyrażać swoje poglądy ,ale nie ma prawa publicznie obrażać personalnie osób szanowanych i zasłużonych dla polskiej społeczności.Używanie wulgarnego słownictwa publicznie jest karalne.Obrończyni „adasia” jest na podobnym poziomie gimnazjalnym,bowiem też skleciła niestylistycznie drugie zdanie.
    Proponuję pouczyć się prawideł pisowni polskiej, albo zamilknąć.

  • Naczelnik pisze:

   Szkoda G1 i G3…. Ale likwidować szkołę w centrum miasta która ma ponad 100 lat i wypuściła tylu zdolnych ludzi to tak jakby nagle skrzydło zamku wyburzyć. G2 heja

   • @Do obrońcy "adasia" pisze:

    Biorąc sobie twoją radę do serca wielu musiałoby zamilknąć!
    Wśród nich są nawet nasi wybrańcy, w dodatku będący tak blisko z kulturą! To właśnie z ich pisemnych wypowiedzi pochodzi przytoczona, ta wątpliwej jakości polszczyzna:

    „napewno”
    „nie potrzebne”
    „acz kolwiek” „
    kto kolwiek”
    „nie prawdą”
    „formuowanie” „
    A tym czasem na Arenie,”
    „chumor”
    dąrzenie
    „spojżenia”

  • Bezstronny pisze:

   @adas

   Do piaskownicy zoltodziobie-czubku niedostrugany, a potem nad San czerpac wide dziurawym sitem.

  • A co na to Audytor Jan FUKS?. pisze:

   J/w.

   • fotograf pisze:

    Jak to co audytor?po prostu nie powinie dopuszczać „chamstwa” do głosu i tępić to plugastwo do zera.Chyba,że mu na tym zależy, by „kwitło’, albo sam mówi takim samym językiem na co dzień,jest mu to obojętne i ma w tym jakiś podły cel.

 2. matka pisze:

  Moje dzieci po gimnazjum u dyr. Stefańskiego. Dobrze przygotowane w pierwszym LO oboje. Szkoła super kontakt z rodzicami też był dobry. Spokojnie bez stresu, choć wiek trudny. Ciekawe zajęcia dodatkowe i języki. A teraz to marnują.

  • Los absolwentos pisze:

   Mimo zmian koniecznych miasto podjęło dobre decyzje. Ważne że zostaje SP8 czyli dawne G2. Nikt tak jak oni nie zasłużył na to pozostanie. Szkoła idzie do przodu. Szkoda wszystkich nauczycieli którzy stracą pracę. Pozdrowienia, walczcie o swoje

   • Absolwent 1 LO pisze:

    Co do podstawowek – sikam na to. Najważniejsze są licea. Chodziłem do pierwszego i to co tam się dzieje to jest skończona patologia. Dobrych nauczycieli można wyliczyć na palcach jednej ręki. Pierwsze lo dostaje na tacy najlepszych uczniów i dzięki temu jest uważane za najlepszy ogólniak. 80 procent uczniów brało, bierze i będzie brało tam korki. Nie pozdrawiam

   • gutek 76 pisze:

    Jak idzie do przodu jak się cofa do komuny.

   • Zdecydowany pisze:

    No i gitara. Szkoła z Sobieskiego opływa w negatywne opinie i wyssane z palca plotki. Napinacze, otwórzcie oczy. Najlepsi licealiści wywodzą się z dwóch szkół – g2 i g4

   • związkowiec pisze:

    nikt nie straci pracy z nauczycieli – tak mówi burmistrz i ja mu wierzę.

   • Miska88 pisze:

    Pozdrowienia dla kadry wfistow. Ogólniaki mogą Wam panowie Ko, Zo, Ma, Wa buty czyścić. Za panią Sarama też tęsknimy. Robić wf przez tyle lat na salusi 4m x 20m …. Szacunek. Teraz odetchniecie na nowej sali

  • @Pat pisze:

   Proponuje porozmawiać z ludźmi z SANEPIDU. Nie pozdro

   • Kamikadze pisze:

    Bez sensu z ta reforma. Powinny zostać gimnazja. Strata hajsu, czasu, nerwów i zmiany dla uczniów też lipa. Chodziłem do Gim 2 pozdro dla najlepszego wychowawcy p. Wala. Dopiero po parunastu latach mogę stwierdzić – przyszliśmy tam jako banda rozwydrzonych bachorkow a czas jaki nam poświęcono zrobil z nas ludzi. Trzymajcie się SP8 pozdro

   • OLO pisze:

    gówno wiesz kamikadze (cudna nazwa godna ciebie), denaturat mózg ci wyżarł i bełkoczesz…

 3. RAMZES pisze:

  Gimnazja wykształciły dobrych menedżerów oświaty. Co teraz z nimi będzie . Cześć wyjedzie z Sanoka. Prywatne szkoły w bogatych miastach zacierają ręce. Wraz z nauczycielami odpłynie z Sanoka kolejna grupa mądrych ludzi. Jak wierzycie, że nikt nie straci pracy to durni jesteście. Popatrzcie na oferty w urzędzie pracy kogo potrzebują ? Zgroza . Wykształcenie podstawowe wystarczy.

 4. Grzegorz z Sanoka pisze:

  Mam trzech synów. Dwóch skończyło SP4, a najmłodszy G2. Cała trójka z powodzeniem zdała do liceum. Dobra szkoła! Dobrze, że się uchowała. Szacunek dla grona, choć innych szczerze żal.

 5. Anka pisze:

  „Jestem przeciwny likwidacji gimnazjów – mówi Grzegorz Kornecki, dyrektor Gimnazjum nr 4 w Sanoku. – W gimnazjach pracuje najbardziej wykwalifikowana kadra.”
  NA JAKIEJ PODSTAWIE WYSNUŁ PAN TEN WNIOSEK? CZYŻBY WSZYSCY PANA NAUCZYCIELE POSIADALI TYTUŁY DOKTORA???

 6. sigma pisze:

  Zawsze ilekroć pojawia się temat oświaty słychać głosy niezadowolonych rodziców.
  To proszę teraz przekonać, dyrektorów szkół, że skoro są konieczne zmiany, żeby w swojej polityce kadrowej kierowali się dobrem ucznia i pozbyli się słabych nauczycieli a zatrzymali tylko najlepszych.

  • O.O pisze:

   o, właśnie o to chodzi – tłuków usunąć, wartościowych zostawić bo szkoda dzieci a nie za załatwianą posadkę nauczyciela tłuki chowają się po kątach a ci którzy się nadają nie mają pleców…

 7. Ramzes ty zostałeś w tamtym czasie. pisze:

  Tak wysoko wykształceni nauczyciele fenomeny! erudyci! a tu brakuje prostych zawodów i kto ma pracować na ich wygórowane pensum.Z komunistyczną kartą nieskazitela.Po takich testowych egzaminach po gimnazjach nazbierało się wielu uczonych?-( na dotacje i dofinansowania) oraz przemądrzałych obiboków którzy wolą siedzieć przy komputerach i wręcz pouczać jak powinno być z szantażem ,że on na tego czy tamtego nie zagłosuje taki jest ważny w swoich ambicjach.

 8. sew pisze:

  Brawo Tadeusz Pióro! Właśnie zaorał SP7. To wiekopomne osiągnięcie zapisze się złotymi zgłoskami w historii tego skromnego i życzliwego człowieka. Rok temu poniósł sromotną porażkę, ale tym razem zatriumfował nad dziećmi i ich rodzicami.

  • Rodzic pisze:

   Od wojny jeszcze taki wyczyn (zamkniecie szkoły)
   nie udał się żadnemu Mężowi Stanu (ani bojownikowi od dobro ludu)
   także ma co Pan Burmistrz świętować!!!
   W końcu był pierwszy!!

   Nie rozumiem tylko dlaczego to zrobił ?? (zemsta za rok poprzedni , ambicja)

 9. Po dogłębnej analizie... pisze:

  Drodzy rodzice. Dawajcie dzieci wyłącznie do liceum, ponieważ po szkole branżowej wasze pociechy nie będą miały szans na zasiłki i staże w urzędach. Szkoły branżowe będą kształciły robotników, a nie intelektualistów, na których jest ogromne zapotrzebowanie w administracji.

  • zdziwiony trochę pisze:

   nie p…..l pan. po szkole branżowej to ten gość będzie zarabiał znacznie więcej jak ten po cały intelektualista na którego nie ma żadnego zapotrzebowania

   • Żyć nie umierać pisze:

    Jak to jest? Coraz mniej szkół, bo nie ma uczniów. Zwalniają nauczycieli ponieważ nie są już potrzebni. Mieszkańcy masowo uciekają za granicę w poszukiwaniu pracy, a naszych radnych jest wciąż tyle samo? Emeryturka + dieta + władza = ŻNU (… „żyć nie umierać”…).

 10. Ewa pisze:

  A dlaczego nie mowi sie o innych zakladach gdzie ludzie sa zagrozeni utrata pracy badz ja stracili jakos nie slychac by byl odzew i zal pan poloznych ze zlikwidowanego oddzialu.

 11. Władze miasta w jak najmniej „bolesny” sposób przystąpiły do reorganizacji sieci szkół. pisze:

  To się dopiero okaże w praktyce!!!Dziwię się, że takie opinie wypowiadają sami dyrektorzy.

 12. mieszkaniec pisze:

  Burmistrz od wygaszania.
  Wygasił HOKEJ wygasi i szkoły.
  Pytanie czym pozytywnym do tej pory zasłynął ?

 13. Kris pisze:

  A zarząd powiatu powoli wygasza sanockie licea, stawiając na kształcenie fryzjerek i kucharzy. Chcesz się uczyć i studiować – idź do liceum w Lesku, czy Brzozowie.Tu dla takich nie ma miejsca. „Żywy trup”, czyli „setka” wykształci cię na pracownika PASS – polu , za 1200 miesięcznie.

  • Do Kris pisze:

   Nie p…l! Od razu widać, że jesteś pieniaczem z wygórowanym ego. Mechanik, Techniczna, Setka, Ekonomik to szkoły przygotowujące fachowców w rożnych zawodach. Uczniowie mają szansę wybierać najlepsze rozwiązanie dla siebie. Młodzież coraz szerzej otwiera oczy i coraz częściej wybiera kształcenie zawodowe. A jeśli chodzi o pracę w PASS-Pol to nie widzę niczego złego. Ciekaw też jestem ilu absolwentów 1 i 2 LO tam pracuje na stanowiskach robotniczych. Może ktoś z kadr zechce napisać?

 14. Luke pisze:

  Szkoły są dla uczniów, nie dla nauczycieli! Pora żeby to w końcu dotarło do nauczycieli.

 15. rodzic pisze:

  Bardzo trafna decyzja o przekształceniu G2 w szkołę podstawową. Najlepsze gimnazjum, świetna kadra, profesjonalne podejście dyrekcji, super atmosfera, bezpieczeństwo, bardzo bogata oferta zajęć. Posyłam tam trzecie dziecko i szczerze wszystkim polecam tę szkołę.

  • do rodzica pisze:

   Ja też posyłam dziecko do gimnazjum nr 2 i szczerze nie polecam. Powinno pozostać gimnazjum nr 1, a budynek gimnazjum nr 2 doskonale nadaje się na MOPS.

   • Pat pisze:

    Skoro nie polecasz, to po co posylasz? Dla dzieciaków ta szkoła jest naprawdę dobra. Gim dwójka jako jedna z nielicznych potrafi pozmieniać charaktery trudnych uczniów bo takich wielu dostaje.

 16. meed pisze:

  „Roczne utrzymanie „siódemki” to pół miliona złotych. Miasto szacuje, że dzięki likwidacji placówki, uda się zaoszczędzić około 400 tysięcy złotych rocznie. Po zlikwidowaniu podstawówki, miasto planuje utworzyć w budynku przedszkole lub ośrodek kultury.”

  Rok temu jak był temat zamykania to było też krzyk o pół miliona
  jak się okazało pomijając subwencję miasto łożyło na SP7 coś ok 140 tyś
  co daje ok 11 tyś kasy miejskiej za utrzymanie szkoły przez miesiąc
  czy to tak dużo w 140 milionowym budżecie miasta ( w tym prawie milion nadwyżki)
  ile milionów wydają na różne dziwne „programy”

 17. sigma pisze:

  Kiedyś pewna polska partia zatrudniła hejterów, żeby pisali komentarze w necie.
  Drugie gimnazjum robi to w białych rękawiczkach, pisząc bzdury jaka to wspaniała szkoła.
  A prawda jest taka, że prawie pięć lat z rzędu ich uczniowie otrzymują najniższe wynika na egzaminach gimnazjalnych, nie mówiąc już o dyscyplinie w tej szkole. Kto nie jest zorientowany może to sprawdzić na stronie o EWD.

  • absolwent pisze:

   sigma jesteś ignorantem, piszesz bzdury. Od kilku lat G2 szczyci się największą liczbą laureatów i finalistów wśród sanockich gimnazjów. I to jest wymierne, a na średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego wpływa wiele czynników. W G2 mogą się uczyć się wszystkie dzieci, również uczniowie z dysfunkcjami – klasy integracyjne. Co do dyscypliny – masz – rację w szkole nie ma terroru, tylko dyscyplina.

  • Ewi pisze:

   To prawda.

  • viper pisze:

   Zgadzam się z „sigma”. Taka jest prawda i nie zaczarują rzeczywistości. Tylko czy to ma jakieś teraz znaczenie? Mimo braku znaczących osiągnięć sportowych, słabych wyników (od lat) z egzaminu gimnazjalnego, i tak pozostają a G1 i G3 do likwidacji. Zobaczymy co zrobią rodzice przyszłorocznych klas I, IV i VII. Uwierzą propagandzie czy dadzą dzieci do istniejących już podstawówek i G2 samo padnie. Czas pokaże.

   • rodzic pisze:

    Viper, nie wiesz sam o czym piszesz. Gdzie dzieciaki miały rozwijać się sportowo? Na korytarzach? A średnie wyniki egzaminów nie mają znaczenia. Kto chce się rozwinąć w G2, ma tam do tego świetne warunki. Poza tym męczą mnie te autorytatywne wypowiedzi ignorantów. Sorry, to oksymoron.

   • Z-------w pisze:

    Mam rodzine w Sanoku .Trojka dzieci wybrala G 3 tylko dlatego,ze w tej szkole matematyka byla na wysokim poziomie.I rzeczywiscie w LO nie mieli zadnych problemow z matematyka,dwoje z nich sa juz inzynierami gdzie matematyka byla podstawa.Trzecie z nich tez prawdopodobnie zacznie studia bo w LO jest prymusem z matematyki tylko w innym miescie.

 18. @sigma pisze:

  BRAWO – przynajmniej prawde piszesz, w odroznieniu od frustratow, ba gwardzistow blachy, ktorzy jedynie atakuja obecne wladze, bo im ktos za to placi – WSTYD!

 19. emej pisze:

  Szkoda gimnazjów likwidowanych w takim pośpiechu, uczniów i nauczycieli. Władze lokalne po prostu muszą sobie z tym poradzić. Dobra zmiana przyszła z góry. Najbardziej jednak przeraża ten pośpiech. Czego nauczą się uczniowie w ciągu 2 lat wg programu (7 i 8 klasa) który jeszcze się nie napisał? A niestety nauczyciele znajdą pracę tylko w dużych miastach. Tak to jest, kiedy patrzy się lna Polskę z perspektywy Warszawy:(

 20. do emej pisze:

  Skoros na zapiecku – nie wypowiadaj sie na temat o ktorym NIC nie wiesz.

  NIKT nie „likwiduje ” uczniow i nauczycieli, a szkoly ktore pustkami stoja, wypada zlikwidowac.

  • meed pisze:

   Szkoła pustakami nie stoi
   jest fizycznie mała
   małe klasy (sale) to i mało dzieci

   tak poza tematem to nie wiem skąd takie wrażenie
   że albo likwidacja SP7 albo G2
   (granie pod publiczkę żeby łatwiej było zamknąć SP7)

   dzieci sumarycznie w podstawówkach i gimnazjach zostaje tyle samo
   Czyli sumaryczna kasa ta sama

   po co likwidować dodatkowo SP7??

   w 2 ciasno (ponoć myślą o zmianowym systemie) i jeszcze tam dowalić 7

   co do G2 po co likwidować otworzyć starcze klasy podstawówki + wygaszane klasy gimnazjum
   (dać tych co mieli tam iść do gimnazjum)
   będą dochodzić co roku z podstawówki a gimnazjum schodzić
   etaty nauczycieli podzielić na podstawówka / gimnazjum
   samo się wyrówna i wszystko w tej samej kasie (kwestia papierologi)
   ale toby było za prosto i nie można nic na tym „przyciąć”

   • do "meed " pisze:

    Na nic denne wywody jak pisac poprawnie nie potrafisz – „toby ” – hahaha!

    Znawca od niczego z ciebie!

 21. Sanok pisze:

  Moja córka chodziła do G2 ale syna posłałem już do G1. Żałuję, że nie posłałem tam wcześniej córki. Tyle jeżeli chodzi o zachwyty nad „cudowną i jedyną wartą pozostawienia” szkołą.

  • ojciec pisze:

   a ja wręcz przeciwnie. Na szczęście minęła „moda” na G1

   • Norbert pisze:

    Chodziłem do SP1, później do G2 a na koniec do 1LO. NIC NIE PRZEBIJE ATMOSFERY TEGO GIMNAZJUM. Gimnazjalne notatki z historii posłużyły jeszcze przed maturą. To świadczy o jednym – nauczyciele wykwalifikowani i przede wszystkim chętni do pracy!!!

 22. Współpraca lekarstwem pisze:

  MYŚLICIE TYLKO O UTRZYMANIU POSAD.
  Nikt nie bierze pod uwagę dzieci-i ich wykształcenia

  *wszyscy uczniowie nie pójdą do LICEUM, po którym zakończy edukacje i zostanie bezrobotnym.

  * Są też słabsi uczniowie „sami dobrze wiecie” z uzdolnieniami technicznymi który po ukończeniu szkoły będzie zdolny podjąć pracę i pracować w zawodzie.
  A NIE BĘDZIE SKAZANY NA DARMOWY STAŻ!!!!

  * Ja niechce żeby moje dziecko musiało chodzić do gimnazjum żeby utrzymać kogoś etat a w rezultacie będzie niedouczone bo pani na lekcji miała czas na kawę,ciastko,plotki, zamiast przekazać uczniom swoją wiedzę.

  I TA CIĄGŁA RYWALIZACJA TAK JA WY NIE WYCHOWUJECIE DZIECI NIE WPAJACIE IM ŻE TRZEBA WSPÓŁPRACOWAĆ TAK TERAZ WY SAMI NIE POTRAFICIE WSPÓŁPRACOWAĆ

  Mimo wszystko życzę wam wszystkim abyście nie stracili posady a wprowadzone zmiany były by dla was bezbolesne.

 23. emej pisze:

  Do skoros na zapiecku – skąd w tobie tyle jadu, to tylko kwestia semantyki – likwidowanie czy wygaszanie. Wiem, ze to trudne zagadnienie i władze muszą sobie z nim poradzić, ale inna sprawa czy to ma sens. Wszystkie moje dzieci ukończyły gimnazjum i muszę przyznać, że dopiero w tej szkole rozwinęły skrzydła – konkursy, olimpiady, zawody sportowe, wycieczki szkolne i po prostu dobrze się tam czuły. Szkoda dorobku tych szkół. A pro po nauczycieli – na pewno będzie im trudno. u nas nie ma dużo dzieci i nie wszyscy znajdą prace w zawodzie:(

  • do emej pisze:

   To tys na zapiecku i zioniesz jadem!

   Wygas sie, juz dawno przepadles.

   ‚A pro po’ – hahahaha – prawdziwy ‚jewropejczyk’ z ciebie :(((

 24. sigma pisze:

  Drogi „absolwencie” – twoje rozumowanie co do laureatów jest pewnie takie jest nauczycieli i dyrekcji z twojej szkoły. Parę lat temu na stronie internetowej waszego gimnazjum pisaliście chwaląc się o 25 laureatach i finalistach (pomimo, że wojewódzkie etapy jeszcze się nie odbyły – sic!).
  A te naciągane wpisy maja na celu tylko reklamować szkołę i mogą w nie uwierzyć tylko nie zorientowani w temacie.

 25. Z-------w pisze:

  Jest gimnazjum ,ktore slynelo z nauczania matematyki na wysokim poziomie.jednak bedzie zlikwidowane.Tym sposobem pozbedziecie sie nauczycieli matematyki ,ktorzy potrafili dobrze przekazac wiedze,DOBRA ZMIANA.

 26. Ada pisze:

  Cytując klasyka ; „..co by tu jeszcze spieprzyć Panowie, co by tu spieprzyć.”

 27. @ada pisze:

  Spieprzaj babo do garow!!!

  Klasyczna imbecylka z ciebie – a tacy to maja najwiecej do powiedzenia.

 28. prox pisze:

  A ul. Pomorska gdzie.

 29. pisze1 pisze:

  rozwalic te gimnazja nie zmarnowane lata zostawianie dzieci w tej samej klasie poto by miec prace proponuje kuronia

 30. pisze1 pisze:

  gimnazja byly za komuny

 31. Czy obecny burmistrz powinien być kandydatem PiS w nadchodzących wyborach? pisze:

  Czy nie lepiej postawić na nową jakość w Sanoku i odświeży myślenie na sprawy miasta a emerytów odesłać na emerytury?

  Co się tak na dobrą sprawę zmieniło w Sanoku ?

 32. @czy obecny.... pisze:

  Przejdz sie of okulisty bys zauwazyl zmiana!

  Ty tez kiedys bedziesz emerytem a wtedy twoje pociechy wysla cie …do gazu!

 33. ica pisze:

  Czy ktoś już policzył koszty reformy w Sanoku?
  Wolałabym, by te pieniążki trafiły na 15-sto osobowe klasy, języki, zajęcia dodatkowe, wsparcie psychologa, wyposażenie szkół. Co ta reforma w Sanoku zmieni dla ucznia i rodzica? To tylko drogie przetasowania kadrowo-uczniwskie. A…i jeszcze wychowanie w duchu zaściankowości. Mój synek już doświadcza tej „dobrej zmiany” na matematyce, na której już zaniechano realizacji programu. Smutne, bo zamiast tego dzieci oglądają religijne filmy.

 34. @ica pisze:

  Zwolnień nie będzie”
  Z informacji przekazanych przez wiceburmistrza wynika, że reforma obejdzie się bez zwolnień. Pracy według zapewnień Stanisława Chęcia na pewno nie stracą pracownicy obsługi
  „Reforma ma przebiegać bez ponoszenia dodatkowych kosztów. – Będziemy funkcjonować w tych samych budynkach, koszt ich utrzymania się nie zmieni, będziemy mieli taką samą liczbę nauczycieli, nie będzie więc odpraw. Nie wiem więc co miałoby generować koszty – podsumowuje wiceburmistrz”.

  Będziemy pamiętać!!!

  • Panie burmistrzu! pisze:

   Pożyjemy….Zobaczymy…Rozliczymy!

  • @@ica pisze:

   Zwolnień nie będzie? Akurat! Zaczną się w przyszłym roku, pomalutku. Najpierw 1/2 etatu, a później pojawi się zakaz zatrudniania na 1/2 etatu.
   Oczywiście w pierwszej kolejności polecą nauczyciele z krótkim stażem i nikt nie będzie patrzył na dotychczasowe osiągnięcia.

 35. widz pisze:

  PANIE BOŻE chwała że nie mam dzieci

 36. dobra zmiana...? pisze:

  Zaorali hokej, zaorali szpital, zaorali szkoły i jeszcze nie wiadomo co…!!!

 37. trudno na to wszystko spokojnie patrzeć pisze:

  Wyliczają ile kosztuje utrzymanie tej szkoły, ale nie piszą, ze większość kosztów pokrywa subwencja. Dopłacają niewiele, zresztą do wszystkich szkół dopłacają.
  To ze trzeba dopłacać, to nie znaczy że od razu trzeba likwidować.
  Do Tygodnika Sanockiego tez dopłacają, ale jakoś nikt nie wpadł na rozsądny pomysł, aby to zlikwidować.

 38. A co na to Audytor Jan FUKS?. pisze:

  No właśnie jakaś CISZA>?.

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.