Aktywni w społeczeństwie

MOPS SANOK: Oferują pomoc psychologiczną, kursy zawodowe, szkolenia oraz staże (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Gmina Miasta Sanok / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku od 1 marca 2014 r przystąpił do realizacji Projektu „Aktywni w społeczeństwie” w ramach projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miasto pomoże niepełnosprawnym

SANOK / PODKARPACIE. Miasto Sanok poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku przystąpiło do realizacji projektu „Aktywni w społeczeństwie”. Wartość projektu to 279 290,41 zł.