azbest

ZAGÓRZ: Dotacje na usunięcie azbestu w 2016 roku!

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W trosce o naturalne środowisko i zdrowie mieszkańców, która decyduje o naszej teraźniejszości i przyszłości, zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, Uchwałą Nr LIV/355/2014 Rady Miejskiej w Zagórzu  z dnia 24 stycznia 2014 r. przyjęto „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórz”

Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu ze środków WFOŚiGW z terenu GMINY ZAGÓRZ

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz uprzejmie informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część II – usuwanie wyrobów zawierających azbest” usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórz.

Gmina Sanok organizuje zbiórkę niebezpiecznych odpadów zawierających azbest

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Gmina Sanok proponuje wszystkim mieszkańcom gminy nieodpłatny odbiór niebezpiecznych odpadów zawierających azbest (płyt eternitowych falistych i płaskich).

O azbeście w Sanoku

SANOK. W Urzędzie Miasta Sanoka 24 października odbyło się seminarium podkarpackiej edycji ogólnopolskiej kampanii na rzecz usuwania azbestu. Wzięli w nim udział samorządowcy z powiatów sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, kierownicy przedsiębiorstw i spółdzielni.

Precz z azbestem

GMINA ZAGÓRZ. Zakończyły się prace związane z usunięciem odpadów azbestowych z terenu Gminy Zagórz w 2011 r. Dzięki temu w powietrzu będzie mniej rakotwórczych włókien azbestu, a budynki będą wyglądać estetyczniej.

„Szopa azbestowa” obok placu zabaw (VIDEO)

SANOK. Azbest, a konkretnie włókna azbestowe są szkodliwe dla człowieka. Mogą wywoływać nowotwory. Szczególnie szkodliwe są włókna bardzo krótkie i cienkie, gdyż one mogą dostać się do naszych dróg oddechowych.