Bieszczadzka SKOK

SANOK: Zarządca komisaryczny w Bieszczadzkiej SKOK

SANOK / PODKARPACIE. Jak głosi komunikat z dniem 19 września 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustanowiła zarządcę komisarycznego w Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej w Sanoku (Bieszczadzka SKOK).

SKOK w nową jakość!

Rozmowa z Bogdanem Florkiem, Wiceprezesem Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej w Sanoku. Instytucji finansowych nie brakuje w naszym regionie. Co sprawia, że Bieszczadzka SKOK cieszy się już 17 lat, coraz większym uznaniem wśród klientów?