Główny Inspektor Sanitarny

Czeski alkohol wraca do obrotu (KOMUNIKAT)

SANOK. Główny Inspektor Sanitarny uchylił wcześniej wydaną decyzję wstrzymującą wprowadzanie do obrotu na całym terytorium Polski napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.