Rada Maista

OŚWIADCZENIE RADNYCH: Nasze działanie nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą

SANOK / PODKARPACIE.  Nawiązując do oświadczenia dotyczącego interpelacji z dnia 26.09.2013 roku przekazujemy do Państwa oceny odpowiedź na powyższą interpelację. Jednocześnie informujemy, że ta forma dzielenia się z Państwem informacjami oraz pytaniami, które kierujemy do władz miasta nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą,