REKLAMA
REKLAMA

Tadeusz Pióro: Mam sentyment do regionu brzozowskiego

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Rozmowa z Tadeuszem Pióro – Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego, który porusza takie tematy, jak: obwodnica Brzozowa, Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, czy pomoc finansowa dla brzozowskiego Ośrodka Onkologicznego.

Magdalena Pilawska: Czym obecnie zajmuje się Zarząd Województwa Podkarpackiego?

Tadeusz Pióro: W obecnym czasie głównym celem Zarządu Województwa Podkarpackiego jest dopracowanie i przyjęcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. To bardzo ważne dla całego województwa z uwagi na fakt, że do wykorzystania w latach 2014 -2020 pojawiają się tu duże środki – ponad 2 mld 112 mln euro i trzeba zrobić wszystko, by zostały one dobrze podzielone i odpowiednio spożytkowane, zgodnie z najpilniejszymi potrzebami pojawiającymi się w regionie. Przypomnę tutaj, że uchwalona w zeszłym roku Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego mówi o zrównoważonym rozwoju, z jednej strony stawiając na innowacyjność województwa i nowe technologie, których bazą są okolice Rzeszowa i Mielca, gdzie znajdują się strefy ekonomiczne i parki technologiczne, ale również kładzie nacisk na rozwój Bieszczadów. Mamy nadzieję, że takie kierunki rozwoju zostaną utrzymane również w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego. Oczywiście chodzi tutaj o duże pieniądze, nie wszystko będzie zależało tylko od nas, bowiem nasze ustalenia i konsultacje będą jeszcze weryfikowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przez Komisję Europejską i dopiero potem Regionalny Program Operacyjny zostanie ostatecznie zatwierdzony. Myślę, że o szczegółach tego programu, o tym jak środki zostały podzielone i które propozycje zyskały aprobatę, dowiemy się nie wcześniej jak w kwietniu br.

M.P.: Prace nad opracowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego to jednak nie jedyne zajęcie Zarządu Województwa.

T.P.: To prawda. W zakresie moich obowiązków jest ochrona zdrowia i ochrona środowiska. Dlatego podejmuję takie działania, aby  w te obszary przekazywane były jak największe środki finansowe. Bardzo dużo uwagi Zarząd poświęca problematyce ochrony zdrowia. Obecnie w przygotowaniu jest mapa potrzeb zdrowotnych województwa podkarpackiego. Przygotowujemy się do podpisania kontraktu terytorialnego z Ministrem Rozwoju Regionalnego i wierzę mocno, że w ramach tego kontraktu znajdą się pieniądze również  na rozwój onkologii brzozowskiej.

M.P.: Przypomnijmy, że obecny Zarząd Województwa już w 2013 r. zadecydował o przyznaniu pomocy finansowej dla brzozowskiego Ośrodka Onkologicznego.

T.P.: Tak rzeczywiście było. Jesienią ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o przekazaniu kwoty półtora miliona zł dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie z przeznaczeniem na rozwój onkologii przeszczepowej. Taka decyzja nie była łatwa z uwagi na fakt, że poprzedni Zarząd Województwa nie przewidział takiej pomocy dla Brzozowa w budżecie województwa. Tym bardziej dziwią mnie dzisiaj głosy niektórych polityków, którzy przypisują sobie zasługi dotyczące brzozowskiej onkologii, czy też obwodnicy w Brzozowie. W tym miejscu przypomnę może, jak sprawa wyglądała. Jeżeli chodzi o pieniądze przeznaczone na onkologię w Brzozowie to w 2011 r. ówczesny Zarząd Województwa na ten cel wydatkował kwotę pięciu mln zł.  Docelowo brzozowski szpital miał otrzymać 10 mln – drugie 5 mln zł w kolejnym 2012 r. Niestety w budżecie na 2012 r. taka pomoc dla Brzozowa się nie pojawiła. Jako radny Województwa Podkarpackiego kilkakrotnie wychodziłem z inicjatywą i wnioskowałem na Komisji Zdrowia, jak również na sesji budżetowej, by przyznać obiecane pieniądze na rozwój onkologii w Brzozowie, ale niestety rządząca wówczas koalicja za każdym razem się sprzeciwiała i moje wnioski upadały. Tak też było z budżetem planowanym na rok 2013. Moja propozycja dotycząca umieszczenia w nim trzech mln zł dla szpitala w Brzozowie nie zyskała aprobaty. Sytuacja zmieniła się dopiero w drugiej połowie roku, kiedy po odwołaniu dotychczasowego Zarządu Województwa Podkarpackiego został powołany nowy Marszałek i nowy zarząd. Od tego czasu pełnię zaszczytną funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego m.in. za zagadnienia ochrony zdrowia. I trzeba wyraźnie podkreślić, że dopiero wtedy wrócił temat pomocy finansowej dla Brzozowa i wtedy właśnie Zarząd Województwa taką pomoc przyznał w kwocie  półtora mln zł, pomimo, że tych pieniędzy w budżecie zarezerwowanych na ten cel nie było. Warto w tym miejscu podkreślić, że 92% pacjentów onkologicznych brzozowskiego szpitala to pacjenci spoza powiatu brzozowskiego, a rozwijana o onkologię przeszczepową hematologia, będzie jedyną taką działalnością w województwie.

M.P.: Dużo mówi się ostatnio o powstaniu obwodnicy Brzozowa. Czy znajdą się pieniądze na ten cel?

T.P.: Z obwodnicą Brzozowa sytuacja przedstawia się następująco. O jej powstaniu dużo mówiło się już w 2013 r. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że były to tylko słowa i nie miały przełożenia na rzeczywistą sytuację. Nasi poprzednicy w Zarządzie Województwa dużo obiecywali, nic jednak nie zrobili w tym temacie. Ponieważ w budżecie województwa na 2013 r. nie było żadnych pieniędzy zaplanowanych na budowę obwodnicy Brzozowa, a koszt tej inwestycji jest bardzo wysoki (ok. 70 mln zł), w ubiegłym roku jej rozpoczęcie nie było możliwe. Co prawda było mówione, że takie  pieniądze pojawią się w czerwcu 2013 roku,  jednak okazało się, że pieniądze te zostały przekazane na inwestycje w innym terenie województwa. Tym samym po objęciu władzy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, nie było możliwości, aby ta inwestycja została rozpoczęta w roku 2013. Sytuacja uległa zmianie w 2014 r. kiedy to nie kto inny jak obecny Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu tej inwestycji do wieloletniego planu finansowego. Jest to pierwsza inwestycja, która będzie wykonywana i która znajdzie się na liście projektów indykatywnych – ważnych dla województwa. Docelowo będzie ona refundowana ze środków unijnych, ale póki co – by móc ją rozpocząć – Zarząd zadecydował o zaciągnięciu kredytu na ten cel. Jak więc widać zrobiliśmy wszystko, by budowę obwodnicy Brzozowa doprowadzić do skutku i choć różne głosy się pojawiają w tym temacie, trzeba pamiętać, komu tę zasługę należy przypisać. Przetarg na wykonanie obwodnicy zostanie ogłoszony w marca br., a potem ruszą prace. Co do ich zakończenia to trudno mi je dokładnie określić, bo będzie to zależeć od wielu czynników, m.in. od warunków pogodowych, ale liczę że na koniec 2015 roku zostanie oddana  do użytku.

M.P.: Z tego co wiem gminy mają możliwość uzyskania współfinansowania przez województwo również budowy chodników przy drogach wojewódzkich.

T.P.: Oczywiście. Takie dofinansowania miały już miejsce w roku ubiegłym. Decyzje o nich podejmował obecny Zarząd Województwa. W powiecie brzozowskim skorzystały z nich m.in. gmina Haczów i gmina Dydnia. W tym roku również takie możliwości są i na pewno wiele gmin będzie się ubiegać o otrzymanie takiego wsparcia. Mam nadzieję, że takie środki finansowe zostaną przekazane na gminy powiatu brzozowskiego.

M.P.: Przez prawie 10 lat był Pan zawodowo związany z powiatem brzozowskim, którego realia doskonale Pan zna i trudno ukrywać, że zarówno mieszkańcy, jak i władze samorządowe oraz różne organizacje i instytucje liczą na wspieranie z Pana strony przedsięwzięć służących mieszkańcom powiatu.

T.P.: Ja ze swojej strony mogę obiecać, że zrobię wszystko, by przy podziale środków powiat brzozowski nie był poszkodowany. Zawsze dbałem o te tereny i nie ukrywam, że nadal mam sentyment do regionu brzozowskiego. Budzi moje zdziwienie natomiast przypisywanie sobie przez niektórych polityków – mających do niedawna realne możliwości wsparcia i realizacji ważnych dla regionu brzozowskiego przedsięwzięć rozwojowych – rzekomych zasług, które sprowadzały się często do składania obietnic. Myślę, że to fakty, a nie budzące nadzieje deklaracje, zaświadczają o prawdziwości autentycznego prorozwojowego zaangażowania się poszczególnych osób i instytucji.

źródło: Starostwo Powiatowe w Brzozowie / Magdalena Pilawska

12-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)