REKLAMA
REKLAMA

Wybierali nowe władze. Harcerze po raz kolejny zaufali Krystynie Chowaniec (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. W sobotę, 21 listopada, w Domu Harcerza w Sanoku odbył się X Zjazd Zwykły Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, którego celem było podsumowanie 4-letniej kadencji dotychczasowych władz hufca (komendant, komenda i komisja rewizyjna), wybór nowych władz

oraz przyjęcie Programu rozwoju hufca na następne 4 lata. Zjazd był także okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań.

Część oficjalna zjazdu rozpoczęła się o 15.30 wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu Związku Harcerstwa Polskiego oraz uczczeniem minutą ciszy pamięci zmarłych w minionych 4 latach instruktorów i przyjaciół hufca. Oddano cześć druhnie Jolancie Kowalenko – komendantce Hufca Harcerstwa Polskiego w Tarnopolu, ks. Adamowi Sudołowi – wielkiemu przyjacielowi sanockiego harcerstwa, phm. Kazimierzowi Harnie – wieloletniemu instruktorowi, phm. Bogusławowi Ciupce – zastępcy komendanta i panu Janowi Drwiędze, zmarłemu niedawno pracownikowi ośrodka „Berdo”.

Następnie miała miejsce rzadka i ważna uroczystość – wręczenie krzyży „Za Zasługi dla ZHP”, przyznanych na wniosek komendy hufca przez Przewodniczącego ZHP  hm. Magdalenie Zgódko (złoty), hm. Elżbiecie Gałązka i hm. Magdalenie Bodziak (srebrne). Krzyże wręczył komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP, hm. Mariusz Bezdzietny, który wraz ze skarbnikiem chorągwi, hm. Mirosławem Pietrzakiem był gościem zjazdu.

Z okazji zjazdu kapituła odznaki honorowej „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” przyznała odznaki osobom współpracującym z hufcem i wspierającym pracę harcerską oraz wyróżniającym się w pracy instruktorom. Odznakę w stopniu złotym komendantka hufca hm. Krystyna Chowaniec  i przewodniczący kapituły hm. Jerzy Kwaśniewicz wręczyli  phm. Ewie Kseniak, drużynowej 11 DH w Bukowsku, zaś srebrne odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej” otrzymali: Irena Penar, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej UM Sanoka, Jolanta Ziobro – redaktor „Tygodnika Sanockiego”, pwd. Angelika Borys – drużynowa 5 DH, Waldemar Szybiak – dyrektor Sanockiego Domu Kultury, Andrzej Romaniak – historyk, pracownik naukowy Muzeum Historycznego w Sanoku i Bronisław Kielar – prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku.

Uczestnicy zjazdu skierowali także specjalne podziękowania do władz samorządowych oaz pracowników urzędów gmin i starostwa powiatowego. Podziękowania dla Burmistrza Sanoka Tadeusza Pióro, Rady Miasta i pracowników Urzędu Miasta Sanoka komendantka hufca wręczyła  Z-cy Burmistrza Edward Olejko; a dyplom dla Starosty Powiatu Sanockiego odebrała phm. Alicja Wosik, członek Zarządu Powiatu Sanockiego. Gościem zjazdu była również Agnieszka Jakiel, kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Gminy Zarszyn, która w imieniu  Wójta Gminy,  Andrzeja Betleja odebrała podziękowania od harcerzy. W imieniu uczestników zjazdu komendantka wręczyła dyplom z podziękowaniem także Magdalena Czytajło, właścicielce kwiaciarni w Sanoku, która od lat wspiera harcerzy przy organizacji uroczystości patriotycznych.

Goście zjazdu, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności hufca w latach 2011-2015, przedstawionego przez komendantkę i obejrzeniu prezentacji ilustrującej najważniejsze wydarzenia, w swoich wystąpieniach wyrazili uznanie dla działalności harcerskiej w Sanoku. Specjalne przesłanie do uczestników zjazdu skierowali – Burmistrz Sanoka,  Tadeusz Pióro i Wójt Gminy Zarszyn, Andrzej Betlej. O współpracy pomiędzy organizacjami mówił prezes TG „Sokół”, Bronisław Kielar, który także wręczył harcerzom monografię i śpiewnik sanockiego „Sokoła”. Jolanta Ziobro w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie wzorców osobowych i harcerskiej służby.

Zjazd hufca jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującym władzom, na co z pewnością miała wpływ bardzo wysoka ocena pracy sanockich harcerzy przez władze nadrzędne – komendę Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Po czym dokonano wyboru władz hufca na następną kadencję oraz przyjęto uchwały programujące pracę hufca na lata 2016-2019 (uchwała w sprawie organizacji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 – lecia powstania  Związku Harcerstwa Polskiego, uchwała w sprawie przyjęcia Programu rozwoju hufca na lata 2016-2019).

Władze Hufca ZHP Ziemi Sanockiej wybrane na 4-letnią kadencję:
Komenda Hufca Ziemi Sanockiej:
komendant – hm. Krystyna Chowaniec
skarbnik – hm. Marek Zgódko
z-ca komendanta d/s programu i pracy z kadrą – hm. Elżbieta Gałązka
z-ca komendanta d/s organizacyjnych – pwd. Radosław Masłyk
członek komendy – phm. Maria Kurkarewicz
członek komendy – hm. Jerzy Kwaśniewicz

Komisja Rewizyjna Hufca Ziemi Sanockiej:
przewodnicząca – hm. Jadwiga Stojowska
z-ca przewodniczącej – hm. Waldemar Basak
sekretarz – hm. Daniel Bielak

16 - gratulacje po wyborze

Hm. Krystyna Chowaniec – Komendant Hufca Ziemi Sanockiej, Hm. Mariusz Bezdzietny – Komendant Chorągwi Podkarpackiej

materiał nadesłany
foto: Jakub Kwaśniewicz

24-11-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)