REKLAMA
REKLAMA

OTRZYMALIŚMY: Interwencja rodziców w sprawie podstawówek w gminie Zagórz. Rodzice walczą o dwa oddziały I klasy w szkole przy ul. Wolności (PETYCJA)

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Rodzice uczniów, którzy od nowego roku szkolnego przystąpią do nauki w I klasie szkoły podstawowej walczą o zlokalizowanie drugiego oddziału w placówce przy ul. Wolności w Zagórzu. Ich zdaniem doprowadzi to do zmniejszenia liczby uczniów w danej klasie, co korzystnie wpłynie na edukację ich pociech.

1

Dodatkowo wyeliminuje sytuacje, w których rodzeństwo uczęszcza do dwóch różnych placówek, z czego jedna mieści się zdecydowanie dalej od miejsca zamieszkania.

Według założonego planu, w roku szkolnym 2017/2018 dwie szkoły podstawowe mieszczące się w Zagórzu (ul. Piłsudskiego i ul. Wolności) miałyby dysponować po jednym oddziale pierwszej klasy.

Według informacji przekazywanych przez autorów petycji do burmistrza Zagórza, po zapisach okazało się, że niektórzy uczniowie zostali „przeniesieni” ze szkoły przy ul. Wolności, gdzie uczęszczali do oddziału „0”, do placówki przy ul. Piłsudskiego.

Rodzice apelują, aby w szkole na Nowym Zagórzu uruchomić dodatkowy oddział.

Publikujemy treść petycji.


Rada Rodziców
Rodzice dzieci przyszłej klasy I
Szkoły Podstawowej w Zagórzu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAGÓRZ

PETYCJA

Zwracamy się z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie utworzenia dwóch oddziałów I-szej klasy w Szkole Podstawowej przy ul. Wolności 10 w Zagórzu.

Argumenty za mniejszymi klasami I-III są oczywiste. To właśnie dzieciom uczęszczającym do tych klas najbardziej potrzebne jest zindywidualizowanie wymagań, zwiększenie różnorodności zajęć, osobisty kontakt z pedagogiem. To właśnie początek ścieżki edukacyjnej decyduje o ich przyszłych możliwościach i wynikach. To w tym okresie możliwe jest wykrycie i skuteczna korekta mogących się pojawić dysfunkcji, a także rozwój talentów – wymaga to jednak możliwości bezpośredniego kontaktu nauczyciela z dzieckiem. To nie jest możliwe nawet w mieszczącej się w normie, dwudziestopięcioosobowej klasie.

Zgodnie z ogólną zasadą zapisaną w ustawie o systemie oświaty (art. 61) w klasach I-III maksymalna liczba uczniów wynosi 25. Zmiany w ustawie oświaty, które weszły w życie 20.02.2015 r., co prawda dały możliwość powiększania klas I-III maksymalnie do 27 uczniów. Jest to jednak możliwe wyłącznie po rozpoczęciu roku szkolnego, w sytuacji gdy po 1 września do szkoły zostaną zgłoszone dzieci zamieszkałe w jej rejonie. Zatem niemożliwym jest fakt, aby jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego przyjęcie uczniów do szkoły prowadziło do przekroczenia normy wynoszącej 25 dzieci. Ponadto w przypadku zaistnienia takiej sytuacji dyrektor zobowiązany jest  poinformować radę oddziałową, która reprezentuje m.in. rodziców uczniów tworzonej klasy I. Mamy prawo współdecydowania o pracy z naszymi dziećmi, zapewniając im dobry start na pierwszym etapie kształcenia.

W swoim wystąpieniu na sesji Rady Miejskiej w Zagórzu w dniu 6 lutego 2017 r. zapewnił Pan Burmistrz nas rodziców, że sami możemy wybrać placówkę, którą uważamy za właściwą dla swoich dzieci. ”Umożliwimy swobodne wybieranie szkół. Niech dzieci i rodzice głosują nogami”. Podobnie wypowiedziała się dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Zagórzu: „Decydujący głos będą mieli rodzice. Będą zapisywać dzieci do tej szkoły, która im pasuje…. Jak zaznaczył Pan Burmistrz liczba klas w obu placówkach w Zagórzu dla budżetu nie ma żadnego znaczenia.

Droga do szkoły małych dzieci powinna być jak najkrótsza, a w obecnej sytuacji dla kilkorga dzieci  jest wręcz przeciwnie. Czworo dzieci, uczęszczających przez 2 lata do oddziału „0” w Szkole Podstawowej przy ul. Wolności 10 zostało przeniesionych do klasy I do Szkoły Podstawowej przy ul. Piłsudskiego 70. Dzieci te przez ten okres czasu zdążyły się już zaadoptować w dotychczasowej  placówce, nawiązać kontakty z kolegami/koleżankami i nauczycielami. Do tej placówki zostali zgłoszeni, gdyż tam uczęszcza ich starsze rodzeństwo. A teraz niezrozumiałą decyzją te małe dzieci zostały „przerzucone” do innego budynku szkoły, oferującej dużo gorsze warunki, w zupełnie nowe środowisko i znacznie dalej od miejsca ich zamieszkania,  gdzie cały proces adaptacyjny musi dla nich rozpocząć się od początku.

Chcielibyśmy również, aby nasze dzieci były traktowane tak samo jak dzieci ze SP w Zahutyniu, SP w Porażu, SP w Czaszynie i SP w Łukowem. Skoro one będą uczyć się w kilkuosobowych klasach to życzylibyśmy sobie, by 8-letnia edukacja naszych dzieci mogła przebiegać w podobnych warunkach.

W związku z zaistniałą sytuacją, zapraszamy Pana Burmistrza Ernesta Nowaka, Panią Dyrektor ZOS, Pana Dyrektora SP, Radnych Gminy, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 16 maja 2017 r., godz. 17 00 w Szkole Podstawowej przy ul. Wolności 10, w celu podjęcia dialogu i znalezienia optymalnego rozwiązania tak ważnego dla nas i naszych dzieci problemu. Mamy nadzieję, że Pan Burmistrz potwierdzi swoją obietnicę z dnia 6 lutego 2017 r. tworząc dwa, mniej liczne oddziały klasy „I” w Szkole Podstawowej przy ul. Wolności 10  – dla dobra wszystkich dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli prowadzących zajęcia.

Do wiadomości:
1. P. Ewa Get – Dyrektor ZOS
2. P. Tomasz Rudy – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórzu
3. P. Bogumiła Kawałkiewicz – Z-ca Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Zagórzu
4. Rada Miejska w Zagórzu
5. Pedagog szkolny


Do sprawy wrócimy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

GMINA ZAGÓRZ. Dwójka radnych „postawiła” się reszcie. Sieć szkół uchwalona (FILM, ZDJĘCIA)

GMINA ZAGÓRZ: Rodzice walczą o czwartą klasę w szkole. Radni mówią „nie” (FILM, ZDJĘCIA, DOKUMENTY)

źródło: Red., materiały nadesłane

15-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)