REKLAMA
REKLAMA

Budżet Gminy Wiejskiej Sanok przyjęty niemal jednogłośnie. 18 mln na inwestycje (VIDEO, ZDJĘCIA)

Budżet Gminy Wiejskiej Sanok przyjęty niemal jednogłośnie. 18 mln na inwestycje (VIDEO, ZDJĘCIA)

GMINA WIEJSKA SANOK / PODKARPACIE. Niemal jednogłośnie Rada Gminy Sanok przyjęła plan finansowy na 2021 roku. Uchwalony budżet zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 92 mln złotych, natomiast wydatki określono na 105 mln złotych. Na koniec 2020 roku łączna kwota długu Gminy Sanok wyniosła 14 mln złotych, co stanowi około 14% wykonanych dochodów budżetowych. W 2021 roku gmina przeznaczy na inwestycje 18 mln złotych.

Budżet Gminy Sanok na rok 2021

1. Dochody budżetowe ogółem 92.400.000,- zł
w tym:
a) dochody bieżące 88.032.000,- zł
b) dochody majątkowe 4.368.000,- zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 104.900.000,- zł
w tym:
a) wydatki bieżące 86.906.400,- zł
b) wydatki majątkowe 17.993.600,- zł

3. Planowany deficyt budżetu 12.500.000,- zł
z tego:
a) kredyty i pożyczki 9.500.000,- zł
b) środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych z roku 2020 3.000.000,- zł

4. Planowane przychody budżetu 15.000.000,- zł

5. Planowane rozchody budżetu 2.500.000,- zł

Na koniec roku 2020 łączna kwota długu Gminy Sanok wynosi 14.281.142, zł co stanowi ok. 14% wykonanych dochodów budżetowych.

Planowana kwota długu na koniec 2021r. zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Sanok wynosi 35.051.219,51 zł, kwota ta obejmuje zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w roku 2020 na kwotę 10.281.142,-zł, z których uruchomiono dwie pożyczki na łączną kwotę 681.142,- zł. Po zaciągnięciu zaplanowanych w roku 2021 kredytów i pożyczek planowany dług na koniec roku 2021 wyniesie 23.781.142, zł tj. ok. 25% dochodów budżetowych. Korekta długu w wieloletniej prognozie finansowej zostanie wprowadzona po złożeniu rocznych sprawozdań budżetowych.

Za przyjęciem budżetu na 2021 roku głosowało 14 radnych: Zdzisław Biega, Janina Bodziak, Tadeusz Burka, Rafał Cecuła, Stanisław Dereń, Jan Dzierżawski, Bogusława Kaczmarska, Daniel Niemczyk, Wiesław Oryszczak, Agnieszka Pastuszak, Krzysztof Skoczołek, Daniel Stabryła, Tadeusz Wojtas, Roman Zapotoczny. Radny Tadeusz Kaczmarski wstrzymał się od głosu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Gmina wiejska Sanok chce przyłączyć Olchowce! (VIDEO, ZDJĘCIA)

Gra o Olchowce rozpoczęta. Gmina wiejska rzuciła Sanokowi rękawicę

29-01-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)