REKLAMA
REKLAMA

Radni powiatowi apelują do sumień rajców miejskich. „Uszanujcie wolę mieszkańców”

SANOK / PODKARPACIE. Radni powiatowi opowiedzieli się przeciwko zmianom granic administracyjnych gminy wiejskiej Sanok i gminy Zagórz.

Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Sanockiego, zwołana na wniosek 11 radnych powiatowych, odnosiła się do koncepcji poszerzenia Sanoka, która stała się okrętem flagowym obecnych władz miasta. Po ogłoszeniu wyników konsultacji społecznych, które odbyły się w sołectwach, okręt ten zaczął płynąć nieco wolniej. Wynikiem konsultacji przejęli się radni powiatowi. Na wniosek 11 z nich zwołano sesję nadzwyczajną, podczas której debatowano nad projektem uchwały w sprawie negatywnego stanowiska dotyczącego zmian granic jednostek administracyjnych wchodzących w skład powiatu sanockiego. To stanowisko wraz z apelem planowano przesłać do Rady Miasta Sanoka, która na szczeblu samorządowym podejmie ostateczną uchwałę w tej sprawie. Następny krok będzie już zależał od wojewody podkarpackiego i Prezesa Rady Ministrów.

Projekt uchwały przedstawił Jerzy Zuba. Radny odniósł się do dzisiejszej informacji, zgodnie z którą projekt uchwały, nad którą będzie debatować Rada Miasta Sanoka nie dotyczy już przyłączenia 10 sołectw, ale tylko trzech. Zuba uznał jednak, że nie zwalnia to Rady Powiatu Sanockiego od obowiązku wypowiedzenia się w tej kwestii, gdyż według niego konflikt w tej sprawie będzie narastał. Radny stanął na stanowisku, że nie jest to dobry czas na takie ruchy, ze względu na problemy związane z pandemią i gospodarką. Jednak najważniejszy jest dla niego głos mieszkańców sołectw, którzy zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko przyłączeniu do miasta.

W nadzwyczajnej sesji wzięli dział goście, wójt gminy wiejskiej Anna Hałas, burmistrz Zagórza Ernest Nowak i wiceburmistrz Artur Kondrat. Treść ich wystąpień przedstawimy szerzej w najbliższym czasie.

Radni w kwestii poszerzenia Sanoka mieli naprawdę dużo do powiedzenia. Postaramy się też streścić te wypowiedzi i przedstawić je naszym czytelnikom, gdyż prezentowały one różne punkty widzenia. Jednym z najbardziej istotnych głosów było wystąpienie radnego Mariana Kawy, który podważył kompetencje rady powiatu do wypowiadania się w tej kwestii. Przewodniczący Robert Pieszczoch uznał jednak, że nie będzie decydował, czy radzie przysługuje takie prawo, czy nie. Pozwolił wszystkim na swobodne wypowiedzi i głosowanie. O uchwale natomiast wypowie się biuro prawne wojewody.

Podczas sesji przedstawiono też głos Stanisława Lewickiego, który nie mógł wziąć udziału w sesji. Radny w pisemnej formie zawarł negatywne stanowisko w sprawie zmian granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

W głosowaniu 9 radnych (Jerzy Zuba, Tomasz Gankiewicz, Damian Biskup, Marta Myćka, Jan Jaślar, Sebastian Niżnik, Marek Szpara, Krystyna Galik-Harhaj, Jolanta Skoczołek) opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 5 było przeciw (Marian Kawa, Janusz Cecuła, Andrzej Chrobak, Robert Zoszak, Bogdan Struś), 1 (przewodniczący Robert Pieszczoch), wstrzymał się od głosu.

Wkrótce więcej na temat dzisiejszego posiedzenia rady powiatu.

grafika poglądowa

18-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)