REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Inwestycje z poprzedniej kadencji mogą pomóc pozyskać miliony złotych

SANOK / PODKARPACIE. W najbliższych miesiącach ponad 200 gmin położonych na terenach górskich może otrzymać pomoc z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród nich Gmina Miasta Sanoka, a także wiele ościennych samorządów. Głównym kryterium decydującym o wysokości wsparcia będą wydatki, które poniosło się na inwestycje w latach 2016-2020. Maksymalnie, jedna gmina może otrzymać wsparcie w kwocie 8 mln zł.

Miliard złotych do podziału na ponad 200 gmin

We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która zakłada uruchomienie środków w kwocie 1 miliarda złotych na wsparcie ponad 200 gmin położonych na terenach górskich. Propozycja ma być odpowiedzią na zgłaszane przez samorządy z tych regionów problemy w związku z pandemią koronawirusa.

Lista gmin, które mogą wziąć udział w programie, obejmuje jednostki z południa kraju, z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Jest wśród nich Gmina Miasta Sanoka. Pomoc w ramach tego narzędzia może okazać się bardzo ważnym czynnikiem rozwoju w zakresie infrastruktury turystycznej. Gra idzie bowiem o spore pieniądze, a głównym kryterium decydującym o wypłacie będą wydatki poniesione na inwestycje w latach 2016-2020.

Podstawą wyliczenia wysokości wsparcia będą wydatki, które dana gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020. Dofinansowanie z programu wyniesie 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę – podaje Serwis RP.

Otwarcie nowoczesnych basenów w Sanoku, na które mieszkańcy czekali wiele lat, nastąpiło 19 października 2018 roku. Foto: Tomasz Sowa

Zdecydują głównie inwestycje z poprzedniej kadencji

Sanok będzie mógł wykazać pokaźną listę zakończonych zadań. Kadencja Rady Miasta Sanoka oraz władz miasta z lat 2014-2018 upłynęła pod znakiem realizacji wielomilionowych projektów. W latach 2016-2019 oddano do użytku między innymi: Centrum Rehabilitacji i Sportu, gruntownie zmodernizowane Wierchy, Dworzec Multimodalny (plus zakup autobusów) i szereg inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto uzbrojono teren pod budowę zakładu karnego i przygotowano projekt zagospodarowania brzegów rzeki San.

ZOBACZ:

Mamy upragnione baseny! Centrum Rehabilitacji i Sportu już otwarte (FILM, ZDJĘCIA)

Lata 2019 i 2020 to początek nowej kadencji samorządu. Sytuacja epidemiologiczna nie ułatwiła realizacji zadań inwestycyjnych. Mimo tego wydano spore środki na kolejne remonty dróg. Na pierwszym miejscu warto tutaj wspomnieć o ulicy Łany na Posadzie czy ul. Stawiska na Zatorzu. Na ul. Rybickiego zmodernizowano nawierzchnię i chodnik. Zainwestowano w nowoczesne oświetlenie.

SANOK: Nowy chodnik na drodze do Skansenu. Jak się Wam podoba? (ZDJĘCIA)

Ponadto realizacja kilku zadań wymagała skutecznej pracy w obu kadencjach. Przykładem jest choćby zabezpieczenie osuwiska na Podgórzu i skarpy przy Rybickiego. Chodzi również o modernizację ulic: Pomorskiej, Piastowskiej i Tysiąclecia na Dąbrówce. W jednej kadencji przygotowywano i składano wnioski, w kolejnej realizowano inwestycje.

To wszystko może się złożyć w atrakcyjny wniosek i pokaźne dofinansowanie. Jak będzie? Zobaczymy.

Edward Olejko. Foto: UM Sanok

Bardzo się cieszę, że praca radnych Rady Miasta Sanoka oraz władz miasta z poprzedniej kadencji może zaowocować istotnym wsparciem finansowym również teraz. Chciałbym podkreślić z przekonaniem, że gdyby nie determinacja i skuteczność śp. burmistrza Tadeusza Pióro, dziś nie moglibyśmy mówić o tak wielu wykonanych zadaniach, bardzo ważnych dla mieszkańców – mówi Edward Olejko, były wiceburmistrz Sanoka.

Gruntownie zmodernizowany legendarny sanocki stadion Wierchy. Foto: Artur Mycio

ZOBACZ:

Zabezpieczona skarpa, wyremontowany taras widokowy (ZDJĘCIA)

W poprzedniej kadencji Rada Miasta Sanoka często zajmowała się poprawą bezpieczeństwa na sanockich drogach. Zrealizowano duże, sięgające łącznie kilkunastu milionów złotych inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie miasta. One również mogą mieć znaczenie w kontekście wnioskowania o dofinansowanie. Zadania te wspomina ówczesny przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej Jan Wydrzyński.

Jan Wydrzyński. Archiwum prywatne

Pod względem inwestycji drogowych poprzednia kadencja była historyczna. Sanok zmienił swoje oblicze, zarówno dzięki inwestycjom drogowym realizowanym w dzielnicach, jak i za sprawą ogromnych zadań wykonanych przez GDDKiA – one również były realizowane przy istotnym wparciu miasta, wręcz za sprawą tego, że samorząd brał na siebie duże zobowiązania finansowe dotyczące serwisowania i utrzymywania dróg. Wcześniej Sanok niektórzy nazywali zapyziałym miasteczkiem, którego zarówno główne trakty, jak i wewnętrzne ulice, delikatnie mówiąc, nie zachęcały do wjeżdżania czy pozostania tutaj na dłużej, zwiedzenia największych atrakcji. Teraz jest zupełnie inaczej – mówi Jan Wydrzyński, były radny Rady Miasta Sanoka, w VII kadencji szef Komisji Infrastruktury Miejskiej.

Jak przypomina nasz rozmówca, takimi inwestycjami były chociażby ciągi ulic w Dzielnicy Dąbrówka: Zamenhoffa, Kasprowicza, Staffa, Kochanowskiego – Prugara Ketlinga, Podgórze, chodnik do ILO oraz na ulicy Feliksa Gieli. Z kolei na Wójtostwie pieniądze przeznaczono na ulice: Młynarską, Kwiatową i Sadową.

Dzięki Uchwale Rady Miasta Sanoka naszej kadencji, w której przejęliśmy ciężar utrzymania dróg serwisowych wokół obwodnicy, GDDKiA wyremontowała zarówno ulice, jak i chodniki na: Krakowskiej, Rymanowskiej, Lipińskiego, Dworcowej, Lwowskiej, Przemyskiej i Królowej Bony. A uchwała przyjęta na mój wniosek jednomyślnie przez komisję infrastruktury, dała burmistrzowi Tadeuszowi Pióro zielone światło i sprawiła, że wystosowano pismo do starosty w sprawie rozpoczęcia planistycznych działań przy budowie nowego mostu na Białą Górę, deklarując wsparcie finansowe ze środków miejskich dla tej inwestycji – zaznacza Jan Wydrzyński.

Skrzyżowanie ul. Lwowskiej, Dworcowej i Kolejowej po remoncie z 2018 roku. Foto: GDDKiA oddział w Rzeszowie, archiwum

ZOBACZ:

Będzie generalny remont ulicy Krakowskiej! Nowa nakładka, nowe chodniki (FILM)

 

Co będzie można zrobić z dofinansowaniem?

Pieniądze, które otrzymają gminy, będzie można przeznaczyć na sfinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi w szczególności budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji:

  • szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;
  • placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
  • parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;
  • skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
  • infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.

Jest też drugi instrument w ramach uchwalonego przez rząd dokumentu. Mowa o dopłatach z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w I kwartale 2021 r.

Chodzi o zwolnienia z tej daniny: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej (kolejki linowe, wyciągi). W przypadku tego instrumentu dofinansowanie dla jednej gminy wyniesie 80% utraconych przez nią dochodów – podaje Serwis RP.

Cel przeznaczenia otrzymanych środków w ramach tego narzędzia jest taki sam jak w przypadku pierwszego z opisywanych mechanizmów wsparcia.

Obok Sanoka o dofinansowanie będą mogły starać się również pobliskie gminy, między innymi: Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Dydnia, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Polańczyk, Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok (gmina wiejska), Tyrawa Wołoska, Zagórz, Zarszyn.

Środki na kontach samorządów mogą pojawić się w stosunkowo krótkim czasie. Uchwała weszła w życie 13 stycznia i począwszy od tego dnia, samorządy mają miesiąc na złożenie wniosku. Oceny dokumentów dokona wojewoda, a Prezes Rady Ministrów, na podstawie otrzymanych od wojewody wniosków o przyznanie wsparcia, w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania składa dyspozycję wypłaty środków.

źródło: Red., Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

15-01-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)