lwów

Młodzi lwowianie w PWSZ Sanok

SANOK / PODKARPACIE. W ramach współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku z Edukacyjno-Metodycznym Centrum Oświaty we Lwowie w sanockiej uczelni w dniach 20–25 czerwca br. zrealizowano projekt „Język i kultura Polski”.

XII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz Bez …” (ZDOBĄDŹ WEJŚCIÓWKI)

SANOK / PODKARPACIE. Publikujemy program XII Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego „Jazz Bez…” Sanok 2012. Festiwal przeprowadzany jest od 2001 roku jednocześnie we Lwowie i Przemyślu, od sześciu lat również odbywa się w Sanoku.

Święto lwowskich strażaków (VIDEO)

LWÓW / ZAGÓRZ : 2 czerwca na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia (LPUBŻ) odbyła się promocja tegorocznych absolwentów. Podniosła uroczystość zgromadziła szacowne grono przyjaciół i partnerów Uniwersytetu wśród, których od 8 maja br. jest także Gmina Zagórz.

Współpraca pomiędzy Sanokiem i Lwowem

SANOK. Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku nawiązał współpracę z Miejskim Pałacem Kultury we Lwowie. W jej ramach w obu placówkach powstaną studia nagraniowe. Ośrodki starają się o dofinansowanie na ten cel z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.