REKLAMA
REKLAMA

Więcej uczniów z Ukrainy w sanockich szkołach. Wiemy o ile (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego, w placówkach oświatowych na terenie miasta, nowy rok szkolny rozpoczęło ponad 4 razy więcej uczniów narodowości ukraińskiej. Do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych uczęszcza obecnie 143 Ukraińców. Sytuacja w nieznacznym stopniu zmieniła się też w szkołach średnich, w których teraz uczą się 24 osoby. Od 24 lutego, czyli od momentu zbrodniczej napaści Rosji na naszego wschodniego sąsiada, do Polski przyjechało ponad 6 mln uchodźców. Sanok jest jednym z pierwszych większych miast, a zarazem przystanków dla wielu uciekających przed wojną.

Otwarte serca sanoczan

W ostatnią niedzielę granicę z Polską przekroczyło 23,2 tys. uchodźców z Ukrainy. Jak podaje straż graniczna, od początku wojny do Polski przybyło już 6,053 mln Ukraińców uciekających przed wojną. Spory jest jednak odsetek osób, które po spędzeniu krótszego lub dłuższego czasu w naszym kraju, decyduje się na powrót. Dla porównania, również w niedzielę, z Polski do Ukrainy wyjechało 29 tys. osób, a od 24 lutego łącznie ponad 4,267 mln osób.

Grupy uchodźców regularnie przybywają również do Sanoka. Pisaliśmy o tym choćby tutaj (dalsza część tekstu pod materiałami VIDEO):

Kilkudziesięciu uchodźców z Ukrainy przyjechało do Sanoka (ZDJĘCIA)

Młodzi hokeiści znaleźli schronienie w Sanoku. „Dziękujemy mieszkańcom za pomoc!” (VIDEO)

Od początku militarnej inwazji Rosji na Ukrainę, serca sanoczan są szeroko otwarte na pomoc. Przykłady:

SANOK solidarny z UKRAINĄ! Wzruszające gesty na Rynku (VIDEO, ZDJĘCIA)

Wielkie serca sanoczan! Chcą pomagać. Uruchamiają Stację SANOK-UKRAINA! (ZDJĘCIA)

Ukraina powoli wraca do nauki stacjonarnej. Więcej dzieci w sanockich szkołach

Do Polski z Ukrainy trafiają głównie matki z dziećmi. Dziećmi w większości w wieku szkolnym. Jak dowiadujemy się w wydziałach oświaty zarówno w mieście zarządzającym przedszkolami oraz szkołami podstawowymi, jak i w powiecie administrującym placówkami ponadpodstawowymi, od nowego roku szkolnego sytuacja związana z uczniami zmieniła się.

Od 24 lutego, kiedy w Ukrainie wybuchła wojna, dzieci, które trafiały np. do Sanoka, w sporej części kontynuowały naukę w swoim ojczystym kraju, za pośrednictwem sieci i zorganizowanej naprędce nauki zdalnej. Wiadomo było zatem, że są w Sanoku, ale nie było ich w Systemie Informacji Oświatowej. Oczywiście byli też uczniowie, którzy rozpoczęli naukę stacjonarną w sanockich szkołach. Teraz jednak, w Ukrainie spora część szkół wznowiła funkcjonowanie i naukę w trybie tradycyjnym. Dzieci przebywające w Polsce nie mają zatem już takich możliwości uczestniczenia w lekcjach online jak wcześniej. Sprawia to, że Ukraińców w sanockich szkołach jest więcej niż w końcówce roku szkolnego 2021/2022.

Jak liczba uczniów z Ukrainy zmieniła się w ujęciu ogólnym, po wybuchu wojny?

Ogólna liczba uczniów w miejskich placówkach oświatowych wynosi 4405 (szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki, stan na 5 września 2022 – przyp. red.). Z tego 143 osoby to uczniowie narodowości ukraińskiej – 113 w szkołach podstawowych, 27 w przedszkolach i 3 w żłobkach. W porównaniu do zestawienia z dnia 11 marca br., to wzrost o ponad 400%  – mówi nam Joanna Fuksa z Wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta w Sanoku.

Z przesłanych do naszej redakcji zestawień wynika, że na dzień 11 marca 2022 roku, do sanockich żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych uczęszczały 34 osoby z Ukrainy (29 szkoły podstawowe, 4 przedszkola, 0 żłobki). Niespełna miesiąc później, zauważalny był gwałtowny wzrost liczby uczniów zza wschodniej granicy. 1 kwietnia w szkołach podstawowych było już 102 uczniów, a w przedszkolach 20.

Nowy rok szkolny w naszych placówkach rozpoczęło 24 uczniów z Ukrainy. Przed wybuchem wojny był tylko jeden. Z kolei w końcówce poprzedniego roku szkolnego do szkół średnich uczęszczało 16 Ukraińców – przywołuje dane z placówek ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat Agnieszka Kornecka-Mitadis, naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Szacuje się, że do polskich szkół, od nowego roku szkolnego, wyruszyło co najmniej około 200 tys. uczniów z Ukrainy.

Samorządy mogą i realizują również odrębne akcje wsparcia najmłodszych gości z Ukrainy. Działo się tak w Sanoku choćby podczas zakończonych niedawno wakacji.

Zorganizowaliśmy półkolonię na MOSiRze oraz naukę języka polskiego w Klubie Górnik. W ramach półkolonii, dzieci brały udział w warsztatach, zajęciach sportowych i wycieczkach. Zainteresowanie ofertami było bardzo duże – zaznacza Joanna Fuksa z UM Sanok.

W planach jest również zatrudnienie tłumaczy, którzy pomogliby w kontakcie i komunikacji z najmłodszymi Ukraińcami w przedszkolach, gdzie najtrudniej pokonać barierę językową.

Centralne dofinansowanie na uczniów z Ukrainy

Samorządy otrzymują dofinansowanie na każdego ucznia z Ukrainy na zasadach podobnych do przydzielanej co roku subwencji oświatowej. Różnicą, o której warto wspomnieć jest ta dotycząca celowości wydatkowania środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe. Organ prowadzący czy sami dyrektorzy nie mogą, tak jak w przypadku tradycyjnej subwencji, „wrzucić” tych pieniędzy do ogólnego planu wydatków szkoły i wykorzystać ich zgodnie z zapotrzebowaniem. Wpłaty z funduszu pomocy są „celowane” i mogą być wydane tylko na zabezpieczenie wymogów związanych z zapewnieniem edukacji i opieki dla ucznia z Ukrainy.

O ile konieczność dodatkowego wsparcia samorządów pieniędzmi, które pozwolą sfinansować pobyt ukraińskich dzieci w polskich szkołach wydaje się być bezdyskusyjna, o tyle wysokość grantów i sposób przeliczenia dotacji wzbudza kontrowersje. Zdaniem wielu samorządowców, proponowane kwoty są zbyt niskie.

Uczniowie z Ukrainy na takich samych zasadach jak młodzi Polacy

Już kilka miesięcy temu przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki zaznaczali, że nowy rok szkolny rozpocznie w kraju dużo więcej uczniów. Górną granicą miała być liczba 400 tys. nowych uczniów.

Na początku czerwca, Związek Nauczycielstwa Polskiego apelował do ministra Przemysława Czarnka o systemowe zmiany, wskazując na szereg problemów występujących w polskich szkołach.

Obecnie nauczyciele wskazują na szereg problemów, którymi są m.in. zbyt liczne oddziały, obciążenie dodatkowymi obowiązkami związanymi z dostosowaniem form i metod pracy do każdego ucznia z Ukrainy, konieczność dodatkowej pracy w godzinach ponadwymiarowych, ponoszenie ogromnej odpowiedzialności za powierzone dzieci przy braku właściwej komunikacji z nimi – ponad 80% przyjętych do polskiego systemu edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy, nie znając języka polskiego trafiło do funkcjonujących już w systemie oddziałów, a nie do oddziałów przygotowawczych – czytaliśmy w odezwie do reprezentantów resortu oświaty.

Związek nauczycieli zwracał uwagę na pilną potrzebę dopracowania systemu włączania uczniów z Ukrainy do polskiego systemu oświaty, czyli przede wszystkim na konieczność tworzenia oddziałów przygotowawczych. Zmianom, zdaniem ZNP, powinien podlegać również proces oceniania i rekrutacji pod kątem różnych poziomów językowych.

5 września br. na stronie internetowej resortu ukazał się list ministra do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Przemysław Czarnek poinformował w nim o rozwiązaniach systemowych dotyczących kształcenia, opieki i wychowania uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. 

Szef MEiN przypomniał, że uczniowie z Ukrainy są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką i nauczaniem na takich samych zasadach jak polscy uczniowie. Przybliżył w swoim liście zarówno rozwiązania systemowe, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku szkolnym, jak również te obowiązujące od 1 września 2022 r. Są wśród nich m.in.: zmiany w przydziale godzin ponadwymiarowych, możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych w szkołach sportowych czy możliwość dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.

Minister Edukacji i Nauki podkreślił, że wsparcie uczniów ukraińskich nie powinno zakłócać funkcjonowania polskiego systemu oświaty.

Czarnek odniósł się również do kwestii finansowych:

Transfery środków finansowych na realizację tych dodatkowych zadań pochodzą z Funduszu Pomocy i są przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego w miesięcznych ratach. Dotychczas do samorządów przekazano środki za okres od 24 lutego do końca 31 lipca 2022 r. Ich łączna wysokość wynosi 836,7 mln zł. Kolejne raty również będą przekazywane w systemie miesięcznym. Co istotne, w środkach finansowych odnoszących się do miesiąca czerwca uwzględniono zwiększoną kwotę wsparcia dla gmin naliczoną na wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym (niezależnie od ich wieku), w wysokości 10 tys. zł w ujęciu rocznym na jedno dziecko. Również w czerwcu do jednostek samorządu terytorialnego przekazano stosowne wyrównanie na te dzieci za okres od 24 lutego do 31 maja br. Wyrównanie to wyniosło ok. 51,2 mln zł.

grafika poglądowa (2)

galeria nagłówek: fotorelacja z demonstracji solidarnościowej z Ukrainą na sanockim Rynku (27.02.2022)

06-09-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)