REKLAMA
REKLAMA

OTRZYMALIŚMY / GMINA ZAGÓRZ: Dzieci wysłały listy do prezydenta. Proszą o pomoc w sprawie utworzenia drugiego oddziału I klasy

ZAGÓRZ24.pl : Starsi bracia i siostry uczniów, którzy zostali przyporządkowani do I klasy do podstawówki na Starym Zagórzu napisali listy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o pomoc.

Natomiast rodzice, którzy zabiegają o to, by ich pociechy uczyły się na Nowym Zagórzu wystosowali kolejną petycję do burmistrza Ernesta Nowaka, kuratora oświaty, wojewody podkarpackiego, ministra edukacji, posłów i rządu. Niezgoda na brak drugiego oddziału w Szkole Podstawowej przy ul. Wolności przybiera na sile.

– My żeśmy się zawzięli – mówi ojciec trójki dzieci, z których dwoje uczęszcza do szkoły na Nowym Zagórzu, a młodsze dziecko przypisane zostało do oddziału na Starym Zagórzu.
– Oczekujemy, że pan burmistrz przychyli się do naszego wniosku i do deklaracji, że sami będziemy mogli wybierać szkoły dla naszych dzieci. Jeszcze w kwietniu żyliśmy w przeświadczeniu, że na Nowym Zagórzu powstaną dwa oddziały klas pierwszych. Teraz okazuje się, że musimy rozwozić dzieci do dwóch szkół.

Spotkanie zwołane z inicjatywy rodziców nie przyniosło rozwiązania tego problemu. Rodzice usłyszeli, że muszą czekać na rozporządzenie ministerialne, które prawdopodobnie zmieni system finansowani małych szkół i nielicznych klas.

– To jest gra na zwłokę – uważa rodzic.
Za chwile będę wakacje, może rodzice się uspokoją, a potem będzie za późno.

Dlatego rodzice napisali kolejną prośbę i wysłali ją do wielu decydentów: burmistrza, zagórskich radnych, kuratora podkarpackiego, wojewody, posłów, ministra edukacji narodowej, rzecznika praw dziecka, premiera i prezydenta.
Lista adresów jest pokaźna, bo zawiera ponad 40 pozycji.
– Liczymy na to, że będzie nacisk z góry, bo tak naprawdę nie znamy przyczyny dla której ten drugi oddział nie może być utworzony. Pan burmistrz wypowiada się tak lakonicznie, że nie rozumiemy o co chodzi – podkreśla nasz rozmówca.

Natomiast dzieci z Zagórza wystosowały listy do Prezydenta RP
Napisali je bracia i siostry maluchów, które przypisano do szkoły na Starym Zagórzu. Piszą w nich, że chcą chodzić do jednej szkoły, gdyż często muszą wyręczać rodziców w przyprowadzaniu i odprowadzaniu młodszego rodzeństwa ze szkoły, mając nad nim pieczę.

Natomiast rodzice w swojej petycji przypomnieli decydentom, co propaguje obecny rząd:
„Pani Minister Edukacji Anna Zalewska powiedziała wprost: „Będziemy promować małe szkoły, jednozmianowość i małe klasy. Po to, by dzieci czuły się bezpiecznie”. Jak zauważyła pani Minister, my „rodzice kochamy nasze dzieci i płacimy podatki, dlatego pragniemy dobrej szkoły, szkoły, która ma dobrą jakość edukacji, która nie tylko testuje, ale wychowuje, gwarantuje bezpieczeństwo i która daje satysfakcję nauczycielowi i radość chodzenia do szkoły dzieciom”. W ostatnim Liście dedykowanym Rodzicom 19.05.2017r Pani Minister wyraża przekonanie, „że samorządy świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa (Rodziców) oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiście – lokalne uwarunkowania.”list_gotowyZagórz, 25. 05. 2017r.

Rada Rodziców
Rodzice uczniów przyszłej 1-szej klasy
Szkoły Podstawowej w Zagórzu

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podkarpacki Kurator Oświaty
Podkarpacki Wicekurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35 – 959 Rzeszów

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej petycji (zał.1) w sprawie utworzenia dwóch oddziałów 1-szej klasy w Szkole Podstawowej przy ul. Wolności 10 w Zagórzu, zgodnie z deklaracją Pana Burmistrza Ernesta Nowaka na Sesji Rady Miejskiej w Zagórzu z dn. 6.02.2017r. Pan Burmistrz zapewnił nas rodziców, że sami możemy wybrać placówkę, którą uważamy za najlepszę dla naszych dzieci: „Umożliwimy swobodne wybieranie szkół. Niech dzieci i rodzice głosują nogami.”

W Zagórzu funkcjonuje Szkoła Podstawowa, która fizycznie zlokalizowana jest w dwóch budynkach (oddziały klas I – VIII), odległych od siebie o 2 km: przy ul. Wolności 10 i ul. Piłsudskiego 70. Połączenie tych dwóch jednostek (zgodnie uchwałą RM nr XXVII/184/2012 z dn. 27.04.2012r.) rodzi co roku duże problemy.

W roku szkolnym 2017/2018 do klasy 1-szej w Szkole przy ul. Wolności 10 zgłosiło się 31 dzieci, a przy ul. Piłsudskiego 15 dzieci. Rodzice zostali zapewnieni, że dla każdego dziecka znajdzie się miejsce w wybranej lokalizacji – tj. przy ul. Wolności 10 miało powstać dwa oddziały 1-szej klasy. Tymczasem 28.04.2017r. zostały wywieszone listy kandydatów przyjętych do SP w Zagórzu z następującym podziałem: 19 dzieci przy ul. Piłsudskiego 70 i aż 27 dzieci w SP przy ul. Wolności 10.

Dyrekcja Szkoły, zgodnie z decyzją pana Burmistrza, a wbrew wcześniejszym deklaracjom, przeniosła czwórkę dzieci do budynku szkoły na ul. Piłsudskiego 70. Każde z tej czwórki dzieci chodziło wcześniej przez 2 lata do oddziału „0” w SP przy ul. Wolności 10. Do tej placówki zostali zgłoszeni, ponieważ znajduje się ona najbliżej ich miejsca zamieszkania, tam też uczęszcza ich starsze rodzeństwo. Przez ten okres czasu dzieci zaaklimatyzowały się w tej placówce, poczuły się w niej bezpieczne i w pełni akceptowane. A teraz tą niezrozumiałą decyzją, te małe dzieci zostały „przerzucone” do innego budynku, oferującego dużo gorsze warunki, w zupełnie nowe środowisko, gdzie cały proces adaptacyjny musi dla nich rozpocząć się od początku. Zmiana szkoły i grupy rówieśników przeczy istocie rozwiązań ujętych w ustawie Prawo Oświatowe i może powodować uzyskanie gorszych efektów wychowawczych i kształcenia, na tak ważnym początku edukacji.

Zgodnie z art. 61 ust.1 pkt.3 ustawy o systemie oświaty – zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Art. 61 ust.1 pkt. 3a i 3b wyraźnie mówi, że przyjęcie większej ilości dzieci – do 27 – może nastąpić tylko w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, po poinformowaniu / wniosku rady oddziałowej. W SP w Zagórzu został utworzony oddział 27 osobowy w okresie, kiedy nauka jeszcze się nie rozpoczęła, dodatkowo bez poinformowania nas, rodziców uczniów przyszłej 1-szej klasy – więc działanie to jest niezgodne z ustawą.

Chcielibyśmy, aby nasze dzieci były traktowane na równi z dziećmi w całej gminie Zagórz, które będą uczyć się w małych klasach (SP w Zahutyniu i Czaszynie – po 5 dzieci, SP w Łukowym – 10 dzieci, SP w Tarnawie Dolnej 14 dzieci, SP w Porażu – 17 dzieci).

Pani Minister Edukacji Anna Zalewska powiedziała wprost: „Będziemy promować małe szkoły, jednozmianowość i małe klasy. Po to, by dzieci czuły się bezpiecznie”. Jak zauważyła pani Minister, my „rodzice kochamy nasze dzieci i płacimy podatki, dlatego pragniemy dobrej szkoły, szkoły, która ma dobrą jakość edukacji, która nie tylko testuje, ale wychowuje, gwarantuje bezpieczeństwo i która daje satysfakcję nauczycielowi i radość chodzenia do szkoły dzieciom”. W ostatnim Liście dedykowanym Rodzicom 19.05.2017r Pani Minister wyraża przekonanie, „że samorządy świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa (Rodziców) oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiście – lokalne uwarunkowania.”

Zgodnie z wypowiedzią Pani Minister: „Zmiany w systemie oświaty gwarantują rodzicom współdecydowanie o tym, w jaki sposób polska szkoła realizuje cele pedagogiczne oraz wychowawcze” i w związku z brakiem reakcji ze strony pana Burmistrza E. Nowaka na naszą petycję i propozycje spotkania zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Kuratora o rozpatrzenie naszej sprawy (stosowną interwencję) i pisemną odpowiedź.

Jednocześnie deklarujemy gotowość spotkania i uzupełnienia wszelkich informacji, które okażą się potrzebne.

Z poważaniem

Zał 1
Petycja

Do wiadomości:

1. Andrzej Duda Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00-902 W-wa
2. Beata Szydło Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
3. Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP VIII kadencji Biuro Interwencji i Porad Prawnych Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 1, 37-700 Przemyśl
4. Zarząd Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
5. Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
6. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Oddział w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
7. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
8. Tomasz Poręba Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego w Rzeszowie ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
9. Elżbieta Łukacijewska Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego ul. J. Słowackiego 6/9,35-060 Rzeszów
10. Stanisław Ożóg Główne Biuro Poselskie ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
11. Alicja Zając Biuro Senatorskie ul. Jana Pawła II 35, 38 – 200 Jasło
12. Mieczysław Golba Główne Biuro Senatorskie Rynek 6, 37-500 Jarosław
13. Piotr Uruski Biuro Poselskie ul. Rynek 21 lok. 3, 38-500 Sanok
14. Stanisław Piotrowicz Biuro Poselskie Posła na Sejm RP ul. Słowackiego 4, 38-400 Krosno
15. Joanna Frydrych Biuro Poselskie ul. Rynek 24, 38-400 Krosno
16. Anna Schmidt-Rodziewicz Biuro Główne Jarosław ul. Rynek 6, 37-500 Jarosław
17. Bogdan Rzońca Biuro Poselskie w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Rynek 17
18. Piotr Babinetz Biuro Poselskie ul. Tkacka 2a, 38-400 Krosno
19. Kuria Metropolitalna w Przemyślu Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl
20. Parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika ul. Krucza 110, 38-540 Zagórz
21. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Sanktuarium Matki Nowego Życia ul. Piłsudskiego 137 38-540 Zagórz
22. Ernest Nowak Burmistrz Miasta i Gminy w Zagórzu
23. Jan Różycki Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
24. Marek Marcinik V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
25. Krzysztof Bryndza V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
26. Czesław Łuc Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
27. Edward Wojnar Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
28. Grzegorz Czepiel Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
29. Zygmunt Kardasz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
30. Kacper Kuzio Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
31. Juliusz Pałasiewicz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
32. Józef Adamkiewicz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
33. Tomasz Pyrć Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
34. Lucjan Piszko Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
35. Maria Mielnik Radna Rady Miejskiej w Zagórzu
36. Bogdan Antolak Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
37. Rafał Kielar Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
38. Stowarzyszenia Zdrowa Gmina Zagórz Średnie Wielkie 42, 38-516 Tarnawa Dolna
39. Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. I. Krasickiego 3 lok. 5, 02-628 W-wa
40. Rzecznik Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
41. Tomasz Rudy Dyrektor SP w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 70, 38-540 Zagórz
42. Telewizja Polska S.A. ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
43. Agencja TVN ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa
44. Redakcja portalu esanok.pl ul. Grzegorza 6, 38-500 Sanok
45. a/aZOBACZ RÓWNIEŻ:

RODZICE: Oczekujemy konkretnej odpowiedzi. Pan nas ignoruje. BURMISTRZ: Sprawę analizujemy (FILM)

GMINA ZAGÓRZ: Rodzice oczekują zmian w oświacie. Apelują do rady i burmistrza (FILM)

Szkolnictwo w gminie Zagórz jest na bakier? Rodzice uczniów chcą zmian w planie oświatowym (FILM, ZDJĘCIA)

OTRZYMALIŚMY: Petycja rodziców w sprawie podstawówek w gminie Zagórz. Rodzice walczą o dwa oddziały I klasy w szkole przy ul. Wolności (PETYCJA)

GMINA ZAGÓRZ. Dwójka radnych „postawiła” się reszcie. Sieć szkół uchwalona (FILM, ZDJĘCIA)

GMINA ZAGÓRZ: Rodzice walczą o czwartą klasę w szkole. Radni mówią „nie” (FILM, ZDJĘCIA, DOKUMENTY)

źródło: Red., materiały nadesłane

 

26-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)