REKLAMA
REKLAMA

OTRZYMALIŚMY / GMINA ZAGÓRZ: Dzieci wysłały listy do prezydenta. Proszą o pomoc w sprawie utworzenia drugiego oddziału I klasy

ZAGÓRZ24.pl : Starsi bracia i siostry uczniów, którzy zostali przyporządkowani do I klasy do podstawówki na Starym Zagórzu napisali listy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o pomoc.

Natomiast rodzice, którzy zabiegają o to, by ich pociechy uczyły się na Nowym Zagórzu wystosowali kolejną petycję do burmistrza Ernesta Nowaka, kuratora oświaty, wojewody podkarpackiego, ministra edukacji, posłów i rządu. Niezgoda na brak drugiego oddziału w Szkole Podstawowej przy ul. Wolności przybiera na sile.

– My żeśmy się zawzięli – mówi ojciec trójki dzieci, z których dwoje uczęszcza do szkoły na Nowym Zagórzu, a młodsze dziecko przypisane zostało do oddziału na Starym Zagórzu.
– Oczekujemy, że pan burmistrz przychyli się do naszego wniosku i do deklaracji, że sami będziemy mogli wybierać szkoły dla naszych dzieci. Jeszcze w kwietniu żyliśmy w przeświadczeniu, że na Nowym Zagórzu powstaną dwa oddziały klas pierwszych. Teraz okazuje się, że musimy rozwozić dzieci do dwóch szkół.

Spotkanie zwołane z inicjatywy rodziców nie przyniosło rozwiązania tego problemu. Rodzice usłyszeli, że muszą czekać na rozporządzenie ministerialne, które prawdopodobnie zmieni system finansowani małych szkół i nielicznych klas.

– To jest gra na zwłokę – uważa rodzic.
Za chwile będę wakacje, może rodzice się uspokoją, a potem będzie za późno.

Dlatego rodzice napisali kolejną prośbę i wysłali ją do wielu decydentów: burmistrza, zagórskich radnych, kuratora podkarpackiego, wojewody, posłów, ministra edukacji narodowej, rzecznika praw dziecka, premiera i prezydenta.
Lista adresów jest pokaźna, bo zawiera ponad 40 pozycji.
– Liczymy na to, że będzie nacisk z góry, bo tak naprawdę nie znamy przyczyny dla której ten drugi oddział nie może być utworzony. Pan burmistrz wypowiada się tak lakonicznie, że nie rozumiemy o co chodzi – podkreśla nasz rozmówca.

Natomiast dzieci z Zagórza wystosowały listy do Prezydenta RP
Napisali je bracia i siostry maluchów, które przypisano do szkoły na Starym Zagórzu. Piszą w nich, że chcą chodzić do jednej szkoły, gdyż często muszą wyręczać rodziców w przyprowadzaniu i odprowadzaniu młodszego rodzeństwa ze szkoły, mając nad nim pieczę.

Natomiast rodzice w swojej petycji przypomnieli decydentom, co propaguje obecny rząd:
„Pani Minister Edukacji Anna Zalewska powiedziała wprost: „Będziemy promować małe szkoły, jednozmianowość i małe klasy. Po to, by dzieci czuły się bezpiecznie”. Jak zauważyła pani Minister, my „rodzice kochamy nasze dzieci i płacimy podatki, dlatego pragniemy dobrej szkoły, szkoły, która ma dobrą jakość edukacji, która nie tylko testuje, ale wychowuje, gwarantuje bezpieczeństwo i która daje satysfakcję nauczycielowi i radość chodzenia do szkoły dzieciom”. W ostatnim Liście dedykowanym Rodzicom 19.05.2017r Pani Minister wyraża przekonanie, „że samorządy świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa (Rodziców) oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiście – lokalne uwarunkowania.”list_gotowyZagórz, 25. 05. 2017r.

Rada Rodziców
Rodzice uczniów przyszłej 1-szej klasy
Szkoły Podstawowej w Zagórzu

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podkarpacki Kurator Oświaty
Podkarpacki Wicekurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35 – 959 Rzeszów

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej petycji (zał.1) w sprawie utworzenia dwóch oddziałów 1-szej klasy w Szkole Podstawowej przy ul. Wolności 10 w Zagórzu, zgodnie z deklaracją Pana Burmistrza Ernesta Nowaka na Sesji Rady Miejskiej w Zagórzu z dn. 6.02.2017r. Pan Burmistrz zapewnił nas rodziców, że sami możemy wybrać placówkę, którą uważamy za najlepszę dla naszych dzieci: „Umożliwimy swobodne wybieranie szkół. Niech dzieci i rodzice głosują nogami.”

W Zagórzu funkcjonuje Szkoła Podstawowa, która fizycznie zlokalizowana jest w dwóch budynkach (oddziały klas I – VIII), odległych od siebie o 2 km: przy ul. Wolności 10 i ul. Piłsudskiego 70. Połączenie tych dwóch jednostek (zgodnie uchwałą RM nr XXVII/184/2012 z dn. 27.04.2012r.) rodzi co roku duże problemy.

W roku szkolnym 2017/2018 do klasy 1-szej w Szkole przy ul. Wolności 10 zgłosiło się 31 dzieci, a przy ul. Piłsudskiego 15 dzieci. Rodzice zostali zapewnieni, że dla każdego dziecka znajdzie się miejsce w wybranej lokalizacji – tj. przy ul. Wolności 10 miało powstać dwa oddziały 1-szej klasy. Tymczasem 28.04.2017r. zostały wywieszone listy kandydatów przyjętych do SP w Zagórzu z następującym podziałem: 19 dzieci przy ul. Piłsudskiego 70 i aż 27 dzieci w SP przy ul. Wolności 10.

Dyrekcja Szkoły, zgodnie z decyzją pana Burmistrza, a wbrew wcześniejszym deklaracjom, przeniosła czwórkę dzieci do budynku szkoły na ul. Piłsudskiego 70. Każde z tej czwórki dzieci chodziło wcześniej przez 2 lata do oddziału „0” w SP przy ul. Wolności 10. Do tej placówki zostali zgłoszeni, ponieważ znajduje się ona najbliżej ich miejsca zamieszkania, tam też uczęszcza ich starsze rodzeństwo. Przez ten okres czasu dzieci zaaklimatyzowały się w tej placówce, poczuły się w niej bezpieczne i w pełni akceptowane. A teraz tą niezrozumiałą decyzją, te małe dzieci zostały „przerzucone” do innego budynku, oferującego dużo gorsze warunki, w zupełnie nowe środowisko, gdzie cały proces adaptacyjny musi dla nich rozpocząć się od początku. Zmiana szkoły i grupy rówieśników przeczy istocie rozwiązań ujętych w ustawie Prawo Oświatowe i może powodować uzyskanie gorszych efektów wychowawczych i kształcenia, na tak ważnym początku edukacji.

Zgodnie z art. 61 ust.1 pkt.3 ustawy o systemie oświaty – zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Art. 61 ust.1 pkt. 3a i 3b wyraźnie mówi, że przyjęcie większej ilości dzieci – do 27 – może nastąpić tylko w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, po poinformowaniu / wniosku rady oddziałowej. W SP w Zagórzu został utworzony oddział 27 osobowy w okresie, kiedy nauka jeszcze się nie rozpoczęła, dodatkowo bez poinformowania nas, rodziców uczniów przyszłej 1-szej klasy – więc działanie to jest niezgodne z ustawą.

Chcielibyśmy, aby nasze dzieci były traktowane na równi z dziećmi w całej gminie Zagórz, które będą uczyć się w małych klasach (SP w Zahutyniu i Czaszynie – po 5 dzieci, SP w Łukowym – 10 dzieci, SP w Tarnawie Dolnej 14 dzieci, SP w Porażu – 17 dzieci).

Pani Minister Edukacji Anna Zalewska powiedziała wprost: „Będziemy promować małe szkoły, jednozmianowość i małe klasy. Po to, by dzieci czuły się bezpiecznie”. Jak zauważyła pani Minister, my „rodzice kochamy nasze dzieci i płacimy podatki, dlatego pragniemy dobrej szkoły, szkoły, która ma dobrą jakość edukacji, która nie tylko testuje, ale wychowuje, gwarantuje bezpieczeństwo i która daje satysfakcję nauczycielowi i radość chodzenia do szkoły dzieciom”. W ostatnim Liście dedykowanym Rodzicom 19.05.2017r Pani Minister wyraża przekonanie, „że samorządy świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa (Rodziców) oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiście – lokalne uwarunkowania.”

Zgodnie z wypowiedzią Pani Minister: „Zmiany w systemie oświaty gwarantują rodzicom współdecydowanie o tym, w jaki sposób polska szkoła realizuje cele pedagogiczne oraz wychowawcze” i w związku z brakiem reakcji ze strony pana Burmistrza E. Nowaka na naszą petycję i propozycje spotkania zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Kuratora o rozpatrzenie naszej sprawy (stosowną interwencję) i pisemną odpowiedź.

Jednocześnie deklarujemy gotowość spotkania i uzupełnienia wszelkich informacji, które okażą się potrzebne.

Z poważaniem

Zał 1
Petycja

Do wiadomości:

1. Andrzej Duda Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00-902 W-wa
2. Beata Szydło Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
3. Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP VIII kadencji Biuro Interwencji i Porad Prawnych Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 1, 37-700 Przemyśl
4. Zarząd Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
5. Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
6. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Oddział w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
7. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
8. Tomasz Poręba Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego w Rzeszowie ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
9. Elżbieta Łukacijewska Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego ul. J. Słowackiego 6/9,35-060 Rzeszów
10. Stanisław Ożóg Główne Biuro Poselskie ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
11. Alicja Zając Biuro Senatorskie ul. Jana Pawła II 35, 38 – 200 Jasło
12. Mieczysław Golba Główne Biuro Senatorskie Rynek 6, 37-500 Jarosław
13. Piotr Uruski Biuro Poselskie ul. Rynek 21 lok. 3, 38-500 Sanok
14. Stanisław Piotrowicz Biuro Poselskie Posła na Sejm RP ul. Słowackiego 4, 38-400 Krosno
15. Joanna Frydrych Biuro Poselskie ul. Rynek 24, 38-400 Krosno
16. Anna Schmidt-Rodziewicz Biuro Główne Jarosław ul. Rynek 6, 37-500 Jarosław
17. Bogdan Rzońca Biuro Poselskie w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Rynek 17
18. Piotr Babinetz Biuro Poselskie ul. Tkacka 2a, 38-400 Krosno
19. Kuria Metropolitalna w Przemyślu Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl
20. Parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika ul. Krucza 110, 38-540 Zagórz
21. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Sanktuarium Matki Nowego Życia ul. Piłsudskiego 137 38-540 Zagórz
22. Ernest Nowak Burmistrz Miasta i Gminy w Zagórzu
23. Jan Różycki Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
24. Marek Marcinik V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
25. Krzysztof Bryndza V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
26. Czesław Łuc Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
27. Edward Wojnar Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
28. Grzegorz Czepiel Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
29. Zygmunt Kardasz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
30. Kacper Kuzio Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
31. Juliusz Pałasiewicz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
32. Józef Adamkiewicz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
33. Tomasz Pyrć Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
34. Lucjan Piszko Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
35. Maria Mielnik Radna Rady Miejskiej w Zagórzu
36. Bogdan Antolak Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
37. Rafał Kielar Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
38. Stowarzyszenia Zdrowa Gmina Zagórz Średnie Wielkie 42, 38-516 Tarnawa Dolna
39. Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. I. Krasickiego 3 lok. 5, 02-628 W-wa
40. Rzecznik Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
41. Tomasz Rudy Dyrektor SP w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 70, 38-540 Zagórz
42. Telewizja Polska S.A. ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
43. Agencja TVN ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa
44. Redakcja portalu esanok.pl ul. Grzegorza 6, 38-500 Sanok
45. a/aZOBACZ RÓWNIEŻ:

RODZICE: Oczekujemy konkretnej odpowiedzi. Pan nas ignoruje. BURMISTRZ: Sprawę analizujemy (FILM)

GMINA ZAGÓRZ: Rodzice oczekują zmian w oświacie. Apelują do rady i burmistrza (FILM)

Szkolnictwo w gminie Zagórz jest na bakier? Rodzice uczniów chcą zmian w planie oświatowym (FILM, ZDJĘCIA)

OTRZYMALIŚMY: Petycja rodziców w sprawie podstawówek w gminie Zagórz. Rodzice walczą o dwa oddziały I klasy w szkole przy ul. Wolności (PETYCJA)

GMINA ZAGÓRZ. Dwójka radnych „postawiła” się reszcie. Sieć szkół uchwalona (FILM, ZDJĘCIA)

GMINA ZAGÓRZ: Rodzice walczą o czwartą klasę w szkole. Radni mówią „nie” (FILM, ZDJĘCIA, DOKUMENTY)

źródło: Red., materiały nadesłane

 

26-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)