REKLAMA
REKLAMA

Mieszkańcy nie odpuszczają remontu mostu na Białą Górę. Wniosek o zabezpieczenie pieniędzy

SANOK / PODKARPACIE. Cały czas wiele się dzieje w sprawie przyszłości mostu na Białą Górę w Sanoku. Mieszkańcy chcą pójść za przykładem Załuża czy Lisznej i wywalczyć potrzebny ich zdaniem remont przeprawy. Wiatru w żagle dodała im informacja od jednego z inżynierów, który stwierdził, że jest opcja jednoczesnego prowadzenia prac budowlanych i zachowania możliwości przejazdu na drugą stronę Sanu. Wczoraj, reprezentujący inicjatywę mieszkańców radca prawny Paweł Poraszka, w imieniu swoich mocodawców, przesłał do starostwa pismo z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2023 rok pieniędzy na kompleksowy remont mostu. Przypomnijmy, że na początku września Rada Powiatu Sanockiego uznała za zasadną petycję mieszkańców, od której walka o zachowanie aktualnej funkcji przeprawy na Białą Górę się zaczęła. W ostatnim czasie, w sprawie pojawiły się też nowe okoliczności.

W kontekście przyszłości mostu na Białą Górę, w ostatnich tygodniach i dniach zapadły trzy istotne decyzje.

Po pierwsze. 6 września br. Rada Powiatu Sanockiego uznała za zasadną petycję podpisaną w kwietniu br. przez 537 osób, głównie z Białej Góry i Międzybrodzia dotyczącą głównie zachowania na moście ruchu kołowego.

Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska uznała za celową realizację wariantu III zaprezentowanej koncepcji remontu i przebudowy mostu przez rzekę San w ciągu ulicy Biała Góra w Sanoku. Komisja poparła również działania Zarządu Powiatu podejmowane w tym kierunku w porozumieniu z władzami Miasta Sanoka – czytamy w uzasadnieniu do uchwały podpisanym przez przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego Roberta Pieszczocha.

Kwestię poszczególnych koncepcji omawialiśmy tutaj:

Most na Białą Górę można kompleksowo przebudować. Za 12 mln złotych (ZDJĘCIA)

Nowa koncepcja, nowe możliwości. Co dalej z mostem na Białą Górę? (ZDJĘCIA)

Po zapoznaniu się z dotychczasowymi ustaleniami w przedmiotowej sprawie, rada stwierdziła, że zachodzi konieczność zachowania ruchu samochodowego i pieszego przez obecny most na rzece San w ciągu ulicy Biała Góra w Sanoku z chwilą oddania do użytku nowej przeprawy mostowej. W związku z powyższym Rada Powiatu Sanockiego uznała przedmiotową petycję mieszkańców Powiatu Sanockiego za zasadną – brzmi konkluzja w dokumencie.

Informacja do mieszkańców o uchwale, sama uchwała oraz uzasadnienie tutaj: KLIKNIJ.

Zachowanie ruchu kołowego na Moście Białogórskim to nie tylko kwestia ustaleń czynionych w toku realizacji miejskiej inwestycji mostowej. Aktualny stan przeprawy na Białą Górę generalnie wzbudza bowiem obawy o jego poprawne i bezpieczne funkcjonowanie w kolejnych latach. Stąd dążenie mieszkańców do przeprowadzenia gruntownego remontu już teraz.

foto (3): mieszkańcy podpisani pod petycją w trakcie spotkania z radcą prawnym, archiwum eSanok.pl

Po drugie. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Sanockiego reprezentujący inicjatywę mieszkańców Paweł Poraszka, radca prawny z „Law for the People”, przesłał wczoraj do Zarządu Powiatu Sanockiego wniosek o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2023 r. środków na realizację inwestycji dotyczącej kompleksowej modernizacji mostu na Białą Górę.

Paweł Poraszka, radca prawny

W dniu 8 września br. otrzymaliśmy korespondencję od przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego pana Roberta Pieszczocha w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji mieszkańców wraz z treścią uchwały rady powiatu z dn. 6 września w tej sprawie. Rada Powiatu Sanockiego uznała petycję mieszkańców za zasadną, co nas niezmiernie cieszy. W treści uzasadnienia uchwały rada wnikliwie odniosła się do problemu Mostu Białogórskiego w szczególności wskazując, iż komisja transportu rady uznała za celową realizację wariantu III wiadomej koncepcji przebudowy mostu. Z uwagi na stanowisko rady, po konsultacji z mieszkańcami, w dniu 22 września wystąpiłem do Zarządu Powiatu Sanockiego z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2023 r. środków na realizację tej inwestycji – mówi nam Paweł Poraszka, radca prawny, pełnomocnik.

Uprzejmie zwracam się o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego na rok 2023 niezbędnych środków na realizację inwestycji polegającej na przebudowie mostu przez rzekę San w ciągu ulicy Biała Góra w Sanoku wg koncepcji nr 3. przedstawionej w opracowaniu Biura Inżynierskiego MostRES w Rzeszowie, autorstwa mgr inż. Damiana Kalety oraz mgr inż. Dominika Machety (Rzeszów, luty 2022 r.), z uwzględnieniem modyfikacji przedstawionej przez pana Damiana Kaletę w dniu 02.06.2022 r. podczas posiedzenia komisji transportu Rady Powiatu Sanockiego, a polegającej na budowie tymczasowego mostu obok istniejącego przy użyciu aktualnej konstrukcji, tak aby zapewnić niezakłócony ruch samochodowy i pieszy na czas przebudowy istniejącego mostu – czytamy w piśmie, które lada moment trafi na biurko starosty sanockiego i pozostałych członków zarządu powiatu.

Wniosek mieszkańców zdaje się wpisywać w strategię obraną przez powiat.

Stanisław Chęć. Foto: archiwum eSanok.pl

Prace nad koncepcją remontu bądź przebudowy przeprawy na Białą Górę przyspieszą po spotkaniu z przedstawicielami instytucji administrujących mediami (zainstalowanymi w przebiegu mostu – przyp. red.). Spróbujemy wprowadzić do projektu budżetu na 2023 roku finansowanie dla stworzenia choćby projektu zadania. Niewykluczone, że w miarę możliwości związanych z pozyskaniem dofinansowania, w planie finansowym na kolejny rok, zabezpieczone zostaną już środki na przeprowadzenie całej inwestycji – przekazywał nam w ramach poprzedniej publikacji (7 września br.) starosta sanocki Stanisław Chęć.

Pismo tutaj: KLIKNIJ.

Po trzecie. Jak się dowiadujemy, w ostatnim czasie miasto Sanok zwróciło się do powiatu o przekazanie Gminie Miasta Sanoka pasa drogowego w ciągu ul. Białogórskiej i Biała Góra prowadzącego do mostu na Sanie.

W wyniku planowanej zamiany działek (wymienione numery działek – przyp. red.), powstała różnica ceny zamienianych nieruchomości, będąca następstwem opodatkowania podatkiem VAT działek Gminy Miasta Sanoka, leżących w obszarach, gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego, mając na uwadze fakt, że wysokość podatku VAT wynosi 184 377,20 zł zwracam się z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Sanoka własności części działek nr 350, 351/3, i 351/5, obręb Wójtowstwo (wskazanych w dołączonych załącznikach graficznych), na których powstały budowle infrastrukturalne, finansowane przez Gminę Miasta Sanoka – czytamy w uzasadnieniu podpisanym przez burmistrza Tomasza Matuszewskiego.

Pełna treść pisma tutaj: KLIKNIJ.

Po dyskusji na posiedzeniu zarządu powiatu, odmówiono jednak przekazania nieruchomości.

Damian Biskup. Foto: archiwum prywatne

Odmowa wiąże się z przygotowaniami do przebudowy mostu na Białą Górę. Posiadanie tej działki przez powiat jest kluczowe w kontekście realizacji zadania – mówi Damian Biskup, członek zarządu powiatu sanockiego.

Do sprawy wrócimy.

grafika poglądowa, archiwum eSanok.pl

Przypomnijmy.

Temat przyszłości niszczejącego mostu na Białą Górę opisywaliśmy przed wakacjami kompleksowo. Wszystko zaczęło się od petycji podpisanej przez ponad 500 mieszkańców, dotyczącej przede wszystkim zachowania ruchu kołowego na funkcjonującej od 45 lat przeprawie po wybudowaniu przez miasto nowego mostu. Pisaliśmy o tym tutaj: SANOK. Petycja w sprawie mostu. Podpisy ponad 500 mieszkańców i tutaj: SANOK. Mieszkańcy osiedla BIAŁA GÓRA: Jak dojedziemy do domów?! (VIDEO, ANKIETA).

Wywołane w ten sposób do tablicy władze powiatu, przedstawiły efekty pracy z ostatnich miesięcy. Kwestia konieczności remontu mostu na Białą Górę znajdowała się bowiem wśród priorytetów do wykonania w niedalekiej przyszłości dla starosty oraz współpracowników. Szef powiatowych struktur Stanisław Chęć starał się rozwiać wątpliwości dotyczące przejazdu samochodów: MOST na BIAŁĄ GÓRĘ. Starosta: Ruch samochodów będzie zachowany! (VIDEO).

Zorganizowano też spotkanie z mieszkańcami i tam również potwierdzono deklarację dotyczącą zachowania ruchu kołowego: SANOK. Obiecanki cacanki w sprawie mostu na Białą Górę? (VIDEO). Przedstawiono także trzy koncepcje modernizacji i rozbudowy przeprawy: Most na Białą Górę można kompleksowo przebudować. Za 12 mln złotych (ZDJĘCIA). Opracowania stworzyło Biuro Inżynierskie MostRES. Dokumenty były gotowe w lutym 2022 roku. Za ich stworzenie powiat zapłacił około 30 tys. złotych. Specjaliści w zakresie budowy i eksploatacji mostów przedstawili trzy koncepcje modernizacji mostu.

W skrócie (odsyłamy do szerszej analizy pod powyższym linkiem), pierwsza koncepcja zakładała wykonanie podstawowych prac, wydłużających okres bezpiecznej eksploatacji za około 3,5 mln złotych. W ramach drugiej koncepcji zaproponowano pozostawienie istniejącej konstrukcji dźwigarów głównych mostu z uwzględnieniem ich kompleksowego remontu i zwiększeniu rozstawu oraz wykonanie nowej, szerszej części jezdnej pomostu, tj. stalowych poprzecznic i stalowej płyty ortotropowej. Taki zakres prac pochłonąłby około 6,5 mln złotych. Trzecia z wersji projektowych zakłada przede wszystkim budowę nowych przęseł. Z perspektywy przedstawionego opracowania, to kompleksowa modernizacja mostu na Białą Górę. Przewiduje ona demontaż istniejącego przęsła z elementów drogowego mostu składanego DMS-65 i wykonanie nowej konstrukcji. Tutaj koszt wzrósłby do około 11,5 mln złotych.

Sprawę komentował Jan Wydrzyński, były radny Rady Miasta Sanoka oraz były dyrektor sanockiego MOSiRu: KOMENTARZ: „Święta wojna po sanocku”?

23-09-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

Jan Wydrzyński2022-09-23 16:22:52
0 0
Jakoś nie widać chętnych do dyskusji z Panem Damianem Biskupem. Jako pierwszy postawię więc kilka kwestii. Panie Radny Powiatowy, członku Zarządu Powiatu od trzech kadencji. Problem z mostem na Białą Górę nie pojawił się dzisiaj, czy wczoraj. Za kadencji Pana Krawczyka, też istniał, a Pan był w Zarządzie. Dlaczego, mimo wielkiej ilości sygnałów nie zajęliście się Państwo tym tematem? Dlaczego nie było odzewu, kiedy Komisja Infrastruktury Miejskiej w Radzie Miasta Sanoka widząc brak zainteresowania tą przeprawą ze strony właściciela i zarządcy przegłosowała jednomyślnie mój wniosek do śp. Burmistrza Tadeusza Pióro, aby wspólnie zajęły się oba samorządy tym tematem nie przejawialiście Państwo inicjatywy? Nie przypisując sobie wielkich zasług w tym temacie, chcę przypomnieć, że podobna sytuacja miała miejsce z mostem w Dobrej. Dopiero "postawienie sprawy na ostrzu noża" przez Wydział Komunikacji i Transportu i decyzja o ograniczeniu zarówno nośności, jak i ustawieniu szykany, skróceniu linii autobusowej przed most, a nie do kościoła oraz pokazaniu Panu Posłowi Piotrowi Uruskiemu zdjęć z dziurami na tej przeprawie sprawy ruszyły. Czy za każdym razem trzeba podpalać pod kociołkiem, aby ważne sprawy musiały nabrać tempa? Tyle mostów zbudowaliście na terenie wiosek, a tym ważnym m.in. z powodu siedlisk ludzkich, działek, skansenu, lokalizacji odwiedzanej cerkiewki, wykorzystywanej przez tysiące ludzi rocznie zajmujecie się teraz? Słuchając i czytając Pana wypowiedzi zauważa Pan, że Sanok będzie miał za dużo przepraw mostowych...bo niedługo drugi etap budowy obwodnicy w kierunku Przemyśla. Panie Radny, Petersburg ma 400 mostów, Hamburg 2376, Wrocław 118 ( w tym 27 kładek ), Wenecja aż 400, ale Amsterdam 1200!! Jaki z tego płynie wniosek? Czy chce Pan zatrzymać budowę nowej przeprawy na Białą Górę w okolicy Kauflandu? Bo nie kumam Pańskich intencji. Niech ten most na Białą Górę WRESZCIE ruszy skoro tak chcecie. Tylko moje pytanie brzmi " a o co tu chodzi"?
Odpowiedz
Jan Wydrzyński proszę sprawdź zanim coś napiszesz 2022-09-23 22:33:36
0 0
Janie jesteś kłamcą! I w dodatku robisz to publicznie tylko dlatego, żeby oczerniać moją osobę - nie wiem dlaczego. Kłamstwo dotyczy w tym wpisie ilości kadencji w zarządzie powiatu. Jestem drugą i to nie pełną w pierwszej a nie trzecią! Proszę nie oczerniać śp. Tadeusza Pióro swoimi wpisami bo nie jest w stanie się obronić. Rozmawialiśmy w tej sprawie nie jednokrotnie i na tamten czas jak Pan doskonale wie nie było programów o wysokim finansowaniu, z których można byłoby finansować taką inwestycję. Widzę, że nie możesz wytrzymać, że po Twoim odejściu z funkcji radnego jednak świat się nie zatrzymał. Może skoro tak eskalujesz swoją rolę w tak skrupulatnym działaniu wydziału komunikacji możesz mi odpowiedzieć dlaczego weszły do powiatu pewne służby i to właśnie do tego wydziału? Zrobiliśmy dużo inwestycji mostowych ale sprawdź proszę kwoty tych inwestycji i możliwości powiatu. Dziś mamy o wiele szerszy zakres możliwości i finansowania. Wiem, wiem pewnie też to Twoja zasługa - jeżeli tak to gratuluję. Pisząc o 5 mostach w Sanoku podkreślam, że się z tego cieszę a nie podkreślam, że jest ich za dużo - to kolejne Twoje kłamstwo. Zajmujemy się tym tematem bo w tej kadencji mamy możliwości skorzystania z dofinansowania i chcemy to zrobić. Jeżeli Ciebie boli, że mieszkańcy Białej Góry mogą mieć naprawiony most to trudno, ja tego nie zmienię.
Odpowiedz
Jan Wydrzyński2022-09-24 14:23:18
0 0
Gdzieś "zaginęła" moja odpowiedź. Muszę się powtórzyć niestety. Ale robię to z rozkoszą. Prostuję Pan Damian jest dwie kadencje w zarządzie, ale z Jego aktywności i odpowiedzi na pytania Pan Pniewskiego przez starostę Krawczyka wynikać by mogło, że był dłużej. Damian, podpisuj się pod tym co piszesz. To tak na przyszłość. Nikt mi nie postawił NIGDY zarzutów przez prokuratora i służby mimo że; w stanie wojennym próbowali za zakręcenie centralnego ogrzewania na Wydziale Produkcji Metalowej w okresie ostrych mrozów ( jak się okazało zrobili to pracownicy służby energetycznej bo uciekała woda z sieci c.o. w zakładzie ); kolejny raz za uwolnienie par amoniaku na torze lodowym, gdy protokolarnie przekazaliśmy plac budowy kilka dni wcześniej wykonawcy remontu firmie z Rzeszowa ( pewien dziennikarz ubierać mnie w to próbował, na co zwrócił uwagę prokurator ); kolejny raz, gdy wróciłem po 14 miesiącach z bezrobocia do pracy na telefon byłem wzywany do Komendy Powiatowej w Brzozowie, gdyż podobno przyjąłem za dużo pieniędzy od Stomil Sanok na remont basenu krytego; znów kicha. A teraz Ty się upominasz?? Masz doświadczenia ze zgłoszeniem Porozumienia mostowego pomiędzy powiatem i miastem. Dla informacji; nikt mnie nie przesłuchiwał jak dotąd, gdyż nie ja cokolwiek mam "za uszami". O ile rzeczywiście tak jest. Kolejne wyjaśnienia: most można było remontować ze sporym dofinansowaniem od Ministra Jerzego Kwiecińskiego. Ale nie było dokumentacji, pomysłu, zgłoszenia się po środki z projektem. Zagórz zbudował wcześniej od Was w Morochowie, powiat w Tarnawie Górnej i na Sanie w Dobrej. Ale nie w Sanoku. Dobrego weekendu. A zapomniałbym...gratuluję zmiany stanowiska ws ilości potrzebnych mostów w Sanoku. Lepiej późno niż wcale.
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)