OTRZYMALIŚMY / GMINA ZAGÓRZ: Dzieci wysłały listy do prezydenta. Proszą o pomoc w sprawie utworzenia drugiego oddziału I klasy

26-05-2017

ZAGÓRZ24.pl : Starsi bracia i siostry uczniów, którzy zostali przyporządkowani do I klasy do podstawówki na Starym Zagórzu napisali listy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o pomoc.

Natomiast rodzice, którzy zabiegają o to, by ich pociechy uczyły się na Nowym Zagórzu wystosowali kolejną petycję do burmistrza Ernesta Nowaka, kuratora oświaty, wojewody podkarpackiego, ministra edukacji, posłów i rządu. Niezgoda na brak drugiego oddziału w Szkole Podstawowej przy ul. Wolności przybiera na sile.

– My żeśmy się zawzięli – mówi ojciec trójki dzieci, z których dwoje uczęszcza do szkoły na Nowym Zagórzu, a młodsze dziecko przypisane zostało do oddziału na Starym Zagórzu.
– Oczekujemy, że pan burmistrz przychyli się do naszego wniosku i do deklaracji, że sami będziemy mogli wybierać szkoły dla naszych dzieci. Jeszcze w kwietniu żyliśmy w przeświadczeniu, że na Nowym Zagórzu powstaną dwa oddziały klas pierwszych. Teraz okazuje się, że musimy rozwozić dzieci do dwóch szkół.

Spotkanie zwołane z inicjatywy rodziców nie przyniosło rozwiązania tego problemu. Rodzice usłyszeli, że muszą czekać na rozporządzenie ministerialne, które prawdopodobnie zmieni system finansowani małych szkół i nielicznych klas.

– To jest gra na zwłokę – uważa rodzic.
Za chwile będę wakacje, może rodzice się uspokoją, a potem będzie za późno.

Dlatego rodzice napisali kolejną prośbę i wysłali ją do wielu decydentów: burmistrza, zagórskich radnych, kuratora podkarpackiego, wojewody, posłów, ministra edukacji narodowej, rzecznika praw dziecka, premiera i prezydenta.
Lista adresów jest pokaźna, bo zawiera ponad 40 pozycji.
– Liczymy na to, że będzie nacisk z góry, bo tak naprawdę nie znamy przyczyny dla której ten drugi oddział nie może być utworzony. Pan burmistrz wypowiada się tak lakonicznie, że nie rozumiemy o co chodzi – podkreśla nasz rozmówca.

Natomiast dzieci z Zagórza wystosowały listy do Prezydenta RP
Napisali je bracia i siostry maluchów, które przypisano do szkoły na Starym Zagórzu. Piszą w nich, że chcą chodzić do jednej szkoły, gdyż często muszą wyręczać rodziców w przyprowadzaniu i odprowadzaniu młodszego rodzeństwa ze szkoły, mając nad nim pieczę.

Natomiast rodzice w swojej petycji przypomnieli decydentom, co propaguje obecny rząd:
„Pani Minister Edukacji Anna Zalewska powiedziała wprost: „Będziemy promować małe szkoły, jednozmianowość i małe klasy. Po to, by dzieci czuły się bezpiecznie”. Jak zauważyła pani Minister, my „rodzice kochamy nasze dzieci i płacimy podatki, dlatego pragniemy dobrej szkoły, szkoły, która ma dobrą jakość edukacji, która nie tylko testuje, ale wychowuje, gwarantuje bezpieczeństwo i która daje satysfakcję nauczycielowi i radość chodzenia do szkoły dzieciom”. W ostatnim Liście dedykowanym Rodzicom 19.05.2017r Pani Minister wyraża przekonanie, „że samorządy świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa (Rodziców) oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiście – lokalne uwarunkowania.”list_gotowyZagórz, 25. 05. 2017r.

Rada Rodziców
Rodzice uczniów przyszłej 1-szej klasy
Szkoły Podstawowej w Zagórzu

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podkarpacki Kurator Oświaty
Podkarpacki Wicekurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35 – 959 Rzeszów

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej petycji (zał.1) w sprawie utworzenia dwóch oddziałów 1-szej klasy w Szkole Podstawowej przy ul. Wolności 10 w Zagórzu, zgodnie z deklaracją Pana Burmistrza Ernesta Nowaka na Sesji Rady Miejskiej w Zagórzu z dn. 6.02.2017r. Pan Burmistrz zapewnił nas rodziców, że sami możemy wybrać placówkę, którą uważamy za najlepszę dla naszych dzieci: „Umożliwimy swobodne wybieranie szkół. Niech dzieci i rodzice głosują nogami.”

W Zagórzu funkcjonuje Szkoła Podstawowa, która fizycznie zlokalizowana jest w dwóch budynkach (oddziały klas I – VIII), odległych od siebie o 2 km: przy ul. Wolności 10 i ul. Piłsudskiego 70. Połączenie tych dwóch jednostek (zgodnie uchwałą RM nr XXVII/184/2012 z dn. 27.04.2012r.) rodzi co roku duże problemy.

W roku szkolnym 2017/2018 do klasy 1-szej w Szkole przy ul. Wolności 10 zgłosiło się 31 dzieci, a przy ul. Piłsudskiego 15 dzieci. Rodzice zostali zapewnieni, że dla każdego dziecka znajdzie się miejsce w wybranej lokalizacji – tj. przy ul. Wolności 10 miało powstać dwa oddziały 1-szej klasy. Tymczasem 28.04.2017r. zostały wywieszone listy kandydatów przyjętych do SP w Zagórzu z następującym podziałem: 19 dzieci przy ul. Piłsudskiego 70 i aż 27 dzieci w SP przy ul. Wolności 10.

Dyrekcja Szkoły, zgodnie z decyzją pana Burmistrza, a wbrew wcześniejszym deklaracjom, przeniosła czwórkę dzieci do budynku szkoły na ul. Piłsudskiego 70. Każde z tej czwórki dzieci chodziło wcześniej przez 2 lata do oddziału „0” w SP przy ul. Wolności 10. Do tej placówki zostali zgłoszeni, ponieważ znajduje się ona najbliżej ich miejsca zamieszkania, tam też uczęszcza ich starsze rodzeństwo. Przez ten okres czasu dzieci zaaklimatyzowały się w tej placówce, poczuły się w niej bezpieczne i w pełni akceptowane. A teraz tą niezrozumiałą decyzją, te małe dzieci zostały „przerzucone” do innego budynku, oferującego dużo gorsze warunki, w zupełnie nowe środowisko, gdzie cały proces adaptacyjny musi dla nich rozpocząć się od początku. Zmiana szkoły i grupy rówieśników przeczy istocie rozwiązań ujętych w ustawie Prawo Oświatowe i może powodować uzyskanie gorszych efektów wychowawczych i kształcenia, na tak ważnym początku edukacji.

Zgodnie z art. 61 ust.1 pkt.3 ustawy o systemie oświaty - zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Art. 61 ust.1 pkt. 3a i 3b wyraźnie mówi, że przyjęcie większej ilości dzieci – do 27 – może nastąpić tylko w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, po poinformowaniu / wniosku rady oddziałowej. W SP w Zagórzu został utworzony oddział 27 osobowy w okresie, kiedy nauka jeszcze się nie rozpoczęła, dodatkowo bez poinformowania nas, rodziców uczniów przyszłej 1-szej klasy – więc działanie to jest niezgodne z ustawą.

Chcielibyśmy, aby nasze dzieci były traktowane na równi z dziećmi w całej gminie Zagórz, które będą uczyć się w małych klasach (SP w Zahutyniu i Czaszynie – po 5 dzieci, SP w Łukowym – 10 dzieci, SP w Tarnawie Dolnej 14 dzieci, SP w Porażu – 17 dzieci).

Pani Minister Edukacji Anna Zalewska powiedziała wprost: „Będziemy promować małe szkoły, jednozmianowość i małe klasy. Po to, by dzieci czuły się bezpiecznie”. Jak zauważyła pani Minister, my „rodzice kochamy nasze dzieci i płacimy podatki, dlatego pragniemy dobrej szkoły, szkoły, która ma dobrą jakość edukacji, która nie tylko testuje, ale wychowuje, gwarantuje bezpieczeństwo i która daje satysfakcję nauczycielowi i radość chodzenia do szkoły dzieciom”. W ostatnim Liście dedykowanym Rodzicom 19.05.2017r Pani Minister wyraża przekonanie, „że samorządy świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa (Rodziców) oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiście – lokalne uwarunkowania.”

Zgodnie z wypowiedzią Pani Minister: „Zmiany w systemie oświaty gwarantują rodzicom współdecydowanie o tym, w jaki sposób polska szkoła realizuje cele pedagogiczne oraz wychowawcze” i w związku z brakiem reakcji ze strony pana Burmistrza E. Nowaka na naszą petycję i propozycje spotkania zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Kuratora o rozpatrzenie naszej sprawy (stosowną interwencję) i pisemną odpowiedź.

Jednocześnie deklarujemy gotowość spotkania i uzupełnienia wszelkich informacji, które okażą się potrzebne.

Z poważaniem

Zał 1
Petycja

Do wiadomości:

1. Andrzej Duda Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00-902 W-wa
2. Beata Szydło Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
3. Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP VIII kadencji Biuro Interwencji i Porad Prawnych Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 1, 37-700 Przemyśl
4. Zarząd Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
5. Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
6. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Oddział w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
7. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
8. Tomasz Poręba Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego w Rzeszowie ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
9. Elżbieta Łukacijewska Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego ul. J. Słowackiego 6/9,35-060 Rzeszów
10. Stanisław Ożóg Główne Biuro Poselskie ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
11. Alicja Zając Biuro Senatorskie ul. Jana Pawła II 35, 38 – 200 Jasło
12. Mieczysław Golba Główne Biuro Senatorskie Rynek 6, 37-500 Jarosław
13. Piotr Uruski Biuro Poselskie ul. Rynek 21 lok. 3, 38-500 Sanok
14. Stanisław Piotrowicz Biuro Poselskie Posła na Sejm RP ul. Słowackiego 4, 38-400 Krosno
15. Joanna Frydrych Biuro Poselskie ul. Rynek 24, 38-400 Krosno
16. Anna Schmidt-Rodziewicz Biuro Główne Jarosław ul. Rynek 6, 37-500 Jarosław
17. Bogdan Rzońca Biuro Poselskie w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Rynek 17
18. Piotr Babinetz Biuro Poselskie ul. Tkacka 2a, 38-400 Krosno
19. Kuria Metropolitalna w Przemyślu Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl
20. Parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika ul. Krucza 110, 38-540 Zagórz
21. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Sanktuarium Matki Nowego Życia ul. Piłsudskiego 137 38-540 Zagórz
22. Ernest Nowak Burmistrz Miasta i Gminy w Zagórzu
23. Jan Różycki Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
24. Marek Marcinik V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
25. Krzysztof Bryndza V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
26. Czesław Łuc Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
27. Edward Wojnar Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
28. Grzegorz Czepiel Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
29. Zygmunt Kardasz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
30. Kacper Kuzio Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
31. Juliusz Pałasiewicz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
32. Józef Adamkiewicz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
33. Tomasz Pyrć Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
34. Lucjan Piszko Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
35. Maria Mielnik Radna Rady Miejskiej w Zagórzu
36. Bogdan Antolak Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
37. Rafał Kielar Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
38. Stowarzyszenia Zdrowa Gmina Zagórz Średnie Wielkie 42, 38-516 Tarnawa Dolna
39. Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. I. Krasickiego 3 lok. 5, 02-628 W-wa
40. Rzecznik Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
41. Tomasz Rudy Dyrektor SP w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 70, 38-540 Zagórz
42. Telewizja Polska S.A. ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
43. Agencja TVN ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa
44. Redakcja portalu esanok.pl ul. Grzegorza 6, 38-500 Sanok
45. a/aZOBACZ RÓWNIEŻ:

RODZICE: Oczekujemy konkretnej odpowiedzi. Pan nas ignoruje. BURMISTRZ: Sprawę analizujemy (FILM)

GMINA ZAGÓRZ: Rodzice oczekują zmian w oświacie. Apelują do rady i burmistrza (FILM)

Szkolnictwo w gminie Zagórz jest na bakier? Rodzice uczniów chcą zmian w planie oświatowym (FILM, ZDJĘCIA)

OTRZYMALIŚMY: Petycja rodziców w sprawie podstawówek w gminie Zagórz. Rodzice walczą o dwa oddziały I klasy w szkole przy ul. Wolności (PETYCJA)

GMINA ZAGÓRZ. Dwójka radnych „postawiła” się reszcie. Sieć szkół uchwalona (FILM, ZDJĘCIA)

GMINA ZAGÓRZ: Rodzice walczą o czwartą klasę w szkole. Radni mówią „nie” (FILM, ZDJĘCIA, DOKUMENTY)

źródło: Red., materiały nadesłane

 

Komentarzy: 44 do “OTRZYMALIŚMY / GMINA ZAGÓRZ: Dzieci wysłały listy do prezydenta. Proszą o pomoc w sprawie utworzenia drugiego oddziału I klasy”

 1. strzelasz sobie panie burmistrz w kolano pisze:

  strzelasz sobie panie burmistrz w kolano.

  konkret panie Erneście. albo wóz, albo przewóz… powiedz konkretnie, nie nie dam kasy. albo zrób ten drugi oddział, bo widać rodzice nie odpuszczą. zresztą sam bym nie odpuścił na ich miejscu.

  mieszkaniec gminy sanok

  • Brawo rodzice dziś komisja w Gminie Zagórz pisze:

   nie odpuszczamy idziemy po zwyciestwo !Druga klasa pierwsza dla dzieci na Nowym Zagórzu oraz czwarta klasa w Zahutyniu!

   • Najważniejsze że Nowak kasę z radą gminy na kompostownie i wysypisko zabezpieczyli ? pisze:

    Najważniejsze że Nowak kasę z radą gminy na kompostownie i wysypisko zabezpieczyli ?

   • Komitet honorowy poparcia Elżbiety Łukacijewskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego: pisze:

    Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
    Piotr Przytocki – prezydent Miasta Krosna
    …….
    Renata Butryn – poseł na Sejm RP
    Ernest Nowak – burmistrz Zagórza
    ……. itd

   • Dobro dzieci pisze:

    Dobro dzieci jest najważniejsze mówi stare powiedzenie. Nie wiem co się dzieje w tym Zagórzu. Kolej się zwija, gdzieś chcą jakieś wysypisko śmieci rozwijać w kompostownie, teraz problem z klasami. O co chodzi? Gdzie są radni?

  • Piotr pisze:

   dzis o godzinie 14.30 ważna komisja w Gminie Zagórz w poniedzialek o 12 sesja.

  • Rodzic pisze:

   Sprawiedliwość po zagórsku:

   W Czaszynie i Zahutyniu po 5 dzieci w klasie, w Nowym Zagórzu 27 dzieci w klasie.

   Ot i rządy burmistrza i radnych…..

   • nick pisze:

    Problem w tym,ze dzieci,ktore zostaly przesuniete do drugiego budynku szkoły, mają swoją szkołę rejonową w Zahutyniu i tak naprawdę tam powinny chodzić, jeżeli rodzice decydują sie na wybór innej szkoły powinni liczyć się z tym, że jeżeli nie ma miejsca to nie zostana przyjęte.Inną sprawą jest,ze klasa 27 osobowa to zdecydowanie za dużo.

 2. qa pisze:

  taa dzieci pisały ..

  • wazne kto pisal? pisze:

   masakra jakas, sami przepisali dzieci bez konsultowania z rodzicami? to jest wasza porażka burmistrzu Zagórza. pikujecie włodarze gminy i to ze sporą prędkością. pytanie brzmi czy zdążycie wyhamować w porę… bo jak nie to zmiana „elyt” murowana!

 3. Komitet honorowy poparcia Elżbiety Łukacijewskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego: pisze:

  Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
  Piotr Przytocki – prezydent Miasta Krosna
  …….
  Renata Butryn – poseł na Sejm RP
  Ernest Nowak – burmistrz Zagórza
  ……. itd

  • do komitet...'chonorowy' po-parcia... pisze:

   Nigdy wiecej po-matolstwa a w tym ‚chrabiny’ z Cisnej

   • Michal pisze:

    Nigdy więcej pisowskiego ścierwa początek burdelu z edukacja dopiero się zaczyna DOBRA ZMIANA MLASKAJĄCEGO OSZUSTA

 4. ghb pisze:

  ło matko, co za tragedia spotkała „dzieci”, że aż list napisały ;)

 5. XD pisze:

  Co??? chyba żartujecie co ten pionek może! trzeba było od razu do prezesa jarosława k.

  • -xd pisze:

   Tego PANA to ty mozesz po-calowac tam gdzie slonce nie dochodzi, kretynski po-miocie!!!

  • ciemny sanok pisze:

   Trzeba było mu wysłać jeszcze konstytucję i długopis.

  • Do XD pisze:

   Za ‚zniewage’ komuruskiego niewinny czlowiek zostal aresztowany a ty CHAMIE z zadooopia smiesz obrazac Glowe Panstwa i myslisz ze ci to ujdzie, bos anonimowy troll?

   • ubek pisze:

    Pyknij sobie moherem o kant sroca , chyba nie masz na myśli Maliniaka głową państwa jest tylko na papierze

   • ciemny sanok pisze:

    Jeżeli już ktoś kogoś obraża to on nas, swoim zachowaniem. Notariusz rządu.

 6. bob pisze:

  Obowiązek nauki trwa do 18 roku życia, obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum.
  Zgodnie z art. 15 ustawy o systemie oświaty nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

  Taka czy siak i tak będą się musiały gdzieś uczyć ;D

 7. JA pisze:

  Jakies szopki robia z tymi szkołami – dawniej nie było takich problemów – wszyscy chodzili d najbliższej szkoły, było 8 klas i było ok – ale jak to mowia – lepsze jest wrogiem dobrego….

  Jeszcze szopkę teraz robią do prezydenta pisać, jakby nie miał ważniejszych spraw na głowie, a znają zżycie chodzi pewnie o to ze parę nauczycielek boi się ze pracy będzie musiało szukać gdzie indziej….. Malo dzieci mniej szkol – jak inaczej to sobie wyobrażacie – prawidłowy kierunek to nie utrzymanie na sile szkol, tylko dzialania prorodzinne – ale na efekty 500 plus jeszcze kilka lat trzeba poczekać – szkoda ze poprzednia ekipa twierdziła ze nic się nie da bo nie ma pieniędzy- ciekawe ze na zegarki i ośmiorniczki zawsze było… – na czyja korzyść oni działali – może zachodnim mocarstwom zależy aby Polaków było jak najmniej…

 8. Polityczne pisze:

  Po matoł może pisać do Łukaciejewskiej a ona się uśmiechnie zasłaniając się szalikiem,boa w kierunku rudego woła

 9. pisz na Berdyczów pisze:

  Ostatnio w Toruniu pewien człowiek z gromadą lokatorów prosił ojca biznesmena Tadeusza o interwencję w sprawie wysiedleń….

 10. Racjonalista pisze:

  Duda otworzył list i…. podpisał

 11. xxx pisze:

  Podoba mi się ta determinacja rodziców. Niech wreszcie hasło, że dzieci, młodzież są najważniejsi, nie będzie słowem rzuconym na wiatr. Do tej pory tak jest w wielu miejscach.

  Kto złamał prawo, decydując o liczbie 27 uczniów w klasie już teraz, powinien ponieść za to odpowiedzialność. Prawo jest po to, by go przestrzegać. Jeśli jest złe, to trzeba go zmienić. Nie wolno pozwolić, by gardzono z przepisów tak ważnych jakim jest ustawa.

 12. ad racjonalista pisze:

  Tys nizej niz plebs – bos po-matol!

 13. Zagórzanin pisze:

  Rada gminy do wymiany!!!

 14. Zagórzanin pisze:

  Kto odpowiada za ten bałagan? Czy nie panowie radni z pałasiewiczem na czele?

 15. xxx pisze:

  Proszę nie atakować radnego Juliusza Pałasiewicza i radnego, przewodniczącego Jana Różyckiego. Przecież radny Juliusz Pałasiewicz, przewodniczący komisji, która od kilkunastu już lat zajmuje się oświatą w gminie Zagórz, publicznie powiedział na spotkaniu z rodzicami, że nie znają tych zagadnień, bo nie pracują w oświacie.

  Bardzo dobrze wypowiedział się w tej sprawie Tomasz Święch, który jasno artykułował, iż radni niewiele wiedzą, jak zarządzać oświatą.

  Bo jeśli się nie wie, to jak zarządzać.

 16. Rodzic pisze:

  Co na to, radny powiatowy Zuba, czy coś zrobił dla mieszkańców swoich wyborców?
  Ja się jeszcze nic na ten temat nie słyszałem?
  może zająłby się czymś co służy przeciętnemu zjadaczowi chleba?

 17. burmistrz i radni WON!!! pisze:

  Gmina Zagórz nie ma kasy na szkoły, place zabaw i autobusy. Jednym słowem GMINA NIE MA PIENIĘDZY NA DZIECI.
  Na pozostałe ekstrawagancje KASA JEST!!!

  Wniosek nasuwa się tylko jeden.. burmistrz i radni WON!!! wszyscy WON!!!

 18. JACK pisze:

  Radni i burmistrz pogrążają siebie tak jak od lat pogrążają Gminę Zagórz. Zagórzem rządzą ludzie którzy nie potrafią rozwiązać tak oczywistej sprawy!!!

 19. Dexter pisze:

  Zastanawiam się co jest powodem przeciągania decyzji o utworzeniu drugiego oddziału klasy. Mam pewną teorię, może Burmistrz i radni obawaiają się, że jeśli dadzą pieniądze na DZIECI to im koryto w gminie wyschnie ????

  Czy ma ktoś inną teorię ???

 20. DR pisze:

  Kasa na odpicowanie klasztoru się znalazła. Grubo ponad milion na to gmina przeznacza. Ciekawe po ilu SET LATACH ta inwestycja się zwróci.

  • @DR pisze:

   Ciebie jeszcze nie ,odpicowano’ komuchu?????

   • ttt pisze:

    Dla czego orzeł na szczycie szkoły podstawowej na Starym Zagórzu jest na zielonym tle? Przed remontem jescze ratowało go różowe tło- pochodna czerwonego. Ale teraz to masakra!!!!!!!! Czy w konstytucji nie jest określone czerwone tło???????

 21. kozek pisze:

  Zagórz powinien być przyłączony z powrotem do Sanoka i po krzyku

 22. raf pisze:

  Szkoda slow.Przeciez nasz {nie moj] prezydent,zawsze rozesmiany nie ma nic do gadania.Piszcie petycje do szanownego,wielmoznego pana Jarka,prezesa tejze nielubianej partii.Choc watpie by to cos dalo.Oni sa niezniszczalni.

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.