REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Fatalne informacje dotyczące basenów… (VIDEO, ZDJĘCIA)

SANOK: Fatalne informacje dotyczące basenów… (VIDEO, ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Fatalne wieści napłynęły dzisiaj z sanockiego magistratu, gdzie podczas konferencji prasowej poinformowano o efektach prac komisji badającej przyczyny i okoliczności podtopienia pomieszczeń w Centrum Rehabilitacji i Sportu. Według wstępnych analiz, naprawa uszkodzonych urządzeń wyniesie ponad 1,2 mln zł, a baseny będą zamknięte przynajmniej przez 4 miesiące! Dodatkowo MOSiR odnotuje stratę ze względu na czas zamknięcia obiektu. To kolejny milion złotych. Burmistrz ma zamiar powiadomić o sprawie organy ścigania.

Tomasz Sokołowski

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w magistracie, burmistrz Tomasz Matuszewski poinformował mieszkańców o pierwszych ustaleniach komisji, powołanej do zbadania przyczyny i okoliczności podtopienia pomieszczeń Centrum Rehabilitacji i Sportu po gwałtownej ulewie, jaka przeszła przez Sanok 13 lipca.

Gospodarz miasta podał, że zgodnie z wyliczeniami wykonawcy, naprawa zniszczonych urządzeń pochłonie ponad 1,2 mln zł. Czas, na jaki baseny będą musiały pozostać nieczynne, oszacowano na 17 tygodni. Burmistrz podzielił się pierwszymi wnioskami z prac komisji. Zaznaczył, że zamierza zgłosić sprawę do organów ścigania, które mogłyby ewentualnie pociągnąć do odpowiedzialności osobę lub osoby odpowiedzialne za obecną sytuację.

Wycena obejmuje zakres prac niezbędnych do tego, abyśmy mogli uruchomić basen. Koszt napraw podany przez głównego wykonawcę przeraża. Jeśli baseny będą nieczynne przez 4 miesiące, poniesiemy kolejne straty. Łatwo można obliczyć, o ile uboższy będzie dochód miasta. Jak wiadomo, realizujemy wiele inwestycji szczególnie tych drogowych. Pozyskaliśmy wiele projektów i środków zewnętrznych, które mają przyspieszyć rozwój miasta – mówił Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka. – Nie mnie rozstrzygać o winie przy projektowaniu czy dokonywaniu przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Z dzisiejszej perspektywy, również nie mnie rozstrzygać o należytym wywiązywaniu się z obowiązków inżyniera kontraktu oraz czy inwestycja za 40 mln zł, jaką jest CRiS, nie powinna być objęta szczególną troską przed jej uruchomieniem. Fakty są dla mnie bezsporne. Doszło do podtopienia i straty dla miasta z tego tytułu są ogromne. Aby sprawę należycie wyjaśnić, podjąłem decyzję o przekazaniu sprawy do rozpoznania właściwym organom ścigania – dodał Tomasz Matuszewski.

Straty, jakie poniesie MOSiR, a co za tym idzie miasto, z tytułu zamknięcia obiektu mogą wynieść około miliona złotych.

Wstępne wnioski komisji mówią o tym, że pomieszczenia zostały zalane poprzez przyłącza sanitarne i kanalizacji technologicznej odprowadzającej wodę do kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniach zostały zalane urządzenia elektrotechniczne, 23 pompy, 13 wentylatorów z silnikami elektrycznymi, elektrozawory, szafki elektroniczne sterujące, obudowy szaf wentylatorowni, część urządzeń i okablowania, sterowania i klapy kanałów wentylacyjnych oraz ich izolacja i rekuperatory. Ustalono, że poziom ścieków w kolektorze sanitarnym wyniósł około 2,5 metra powyżej poziomu dna kolektora. Komisja zaleciła pilny montaż zaworów.

Z kolei wiceburmistrz Paweł Hydzik ocenił, że w ubiegłych latach przykładano więcej uwagi na inwestycje „wizerunkowe”, nie realizując w odpowiednim stopniu zadań związanych choćby z podziemną infrastrukturą miejską, zdaniem zastępcy burmistrza, tak bardzo potrzebną Sanokowi.

Moje wrażenie, po ponad pół roku pracy w magistracie jest takie, że przez ostatnie 30 lat mieliśmy do czynienia z asymetrią w inwestowaniu. Zrobiono wiele dobrego, ale inwestowano też w sferę wizerunkową miasta, a w zasadzie zadania z zakresu sieci kanalizacyjnych, mieszkań komunalnych, ciepłownictwa, a także dotyczące gospodarki odpadami, nie zostały wykonany w takim poziomie, żeby zapewnić bezpieczeństwo i niskie ceny – powiedział Paweł Hydzik.

Zdjęcia z dzisiejszej konferencji

O potężnej ulwie w Sanoku i zalaniu basenów informowaliśmy Państwa tutaj:

SANOK: Dwugodzinna ulewa! Ulice zamieniły się w rzeki… Dosłownie! (VIDEO, FOTO)

Ewakuacja na basenie w Sanoku! Obiekt wewnętrzny zalany (VIDEO, ZDJĘCIA)

SANOK: Co dalej z basenami? Nie ma zapowiadanego komunikatu (FILM, ZDJĘCIA)

Jest komunikat ws. basenów. Doszło do zalania pomieszczeń technicznych

SANOK: „Do końca wakacji basen nie zostanie już uruchomiony” (FILM, ZDJĘCIA)

BASENY: Komunikat Urzędu Miasta Sanoka 

01-08-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)