STYPENDIA

ZAGÓRZ: Stypendia dla Młodych Talentów

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i  ochrony kultury- nagrody są przyznawane za wybitne indywidualne osiągnięcia o znaczeniu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

ZAGÓRZ: Stypendia dla najlepszych sportowców

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Całoroczne stypendia i granty dla uczniów i studentów z powiatów: sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Fundacja Książąt Lubomirskich przekaże granty i stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów w wieku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia z Podkarpacia, między innymi z powiatów: sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego. Urząd Miasta w Sanoku odwiedził prezes fundacji Jan Lubomirski-Lanckoroński.

Studiuj, nie martwiąc się o pieniądze!

SANOK / PODKARPACIE. Sporo osób, zastanawiając się nad studiami, bierze pod uwagę możliwości wsparcia materialnego, jakie daje dana uczelnia. W sanockiej PWSZ może ich spotkać miła niespodzianka w tej kwestii.

„Studiuj w Sanoku” – dlaczego to hasło ma sens?

Do 10 lipca trwa pierwszy nabór na studia w sanockiej PWSZ-etce. To gorący czas na uczelni, która musi zaprezentować potencjalnym kandydatom wszystkie swoje zalety. A tych – mimo dużej konkurencji w regionie – jest coraz więcej.

Uczniowie II LO w Sanoku otrzymają stypendia św. Mikołaja (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku zostało laureatem konkursu „Solidarna Szkoła” organizowanego przez fundację św. Mikołaja. Celem konkursu jest zbieranie przez szkołę pieniędzy, które później trafiają do uczniów, jako stypendia. W 2012 roku sanocka „dwójka była bezkonkurencyjna”. W tym roku, zajęła 2. miejsce. Nagroda pozwoli rozwijać się kolejnej osobie. 

Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji zdecydował, że nie może już dłużej czekać na pieniądze z Ministerstwa!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opóźnia przekazanie dotacji budżetowej na rok 2013 na stypendia dla studentów. Dlatego prof. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA podjął decyzję o wypłacie stypendiów za marzec z budżetu uczelni (w dotychczasowej wysokości). Decyzje w sprawie wysokości stypendiów na kolejne miesiące semestru letniego zostaną wydane po otrzymaniu pieniędzy z Ministerstwa.

Stypendia i nagrody dla sanockich sportowców

SANOK / PODKARPACIE. Zawodnicy będący członkami klubów sportowych mających siedzibę w Sanoku mogą się starać o stypendia sportowe, przyznawane przez Burmistrza Miasta Sanoka. Pozwolą one wesprzeć finansowo tych, którzy osiągają wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

PWSZ KROSNO : Konkurs informatyczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

PWSZ KROSNO : Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w Konkursie Informatycznym „Intro- PWSZ” prowadzonym przez Zakład Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

SANOK: 100 tys. zł dla sportowców!

SANOK. Około 100 tys. zł Miasto Sanok przeznaczyło w tym roku na stypendia sportowe. Zostały one przyznane zawodnikom z 6 sanockich klubów sportowych.

Artyści docenieni

ZAGÓRZ. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Stypendia i nagrody dla sportowców

ZAGÓRZ. W Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz można składać wnioski o nagrody i stypendia dla wyróżniających się sportowców. Szczegółowe informacje w ogłoszeniach zamieszczonych w dalszej części artykułu.

Nabór wniosków stypendialnych w Sanoku!

SANOK. Urząd Miasta Sanoka informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2011/2012 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Program „Solidarni” w II LO: Pomóż im rozwinąć skrzydła!

SANOK. W programie „Solidarni” bierze udział 169 szkół z całej Polski. W każdej z nich są bardzo zdolne dzieci, których sytuacja finansowa jest trudna. Są utalentowane, zaangażowane społecznie. Chcą się rozwijać i spełniać swoje marzenia. Bez pieniędzy często jest to niemożliwe.

Stypendia i nagrody dla sportowców!

SANOK. Jeśli jesteś sportowcem osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym możesz otrzymać stypendium. Jest ono przyznawane przez Burmistrza Miasta Sanoka z jego inicjatywy lub na wnioski (które można składać przez cały rok) zarządów klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, w których zrzeszony jest zawodnik.

Są pieniądze na dotacje oraz stypendia sportowe (VIDEO)

SANOK. Sanoccy Radni 18 stycznia podjęli dwie uchwały mające duże znaczenie dla sanockiego sportu. Pierwsza z nich dotyczyła kwestii dotacji sportowych, druga warunków przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Podjęte uchwały są wynikiem wejścia w życie przepisów nowej ustawy o sporcie.