pup sanok

Masowy exodus z Podkarpacia. Ubywa nam młodych ludzi

PODKARPACIE. Jak podaje GUS Podkarpacie opuściło prawie 10 procent ludności.  W większości są to młodzi ludzie w wieku 25 – 34 lat.  Demografowie alarmują, że czeka nas zapaść demograficzna, a co za tym idzie większe wydatki socjalne, niższa konsumpcja i niższy wzrost gospodarczy. Mit „zielonej wyspy” w Polsce na naszych oczach rozpada się na kawałki.

CBA aresztuje samorządowców z powiatu brzozowskiego i sanockiego

tvPodkarpacie.pl. 11 zatrzymanych i 15 przeszukań to efekt działań jakie od poniedziałku prowadzą agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na Podkarpaciu.

Pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych

POWIAT SANOCKI. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że pozyskał dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych.

Kolejna edycja prac społecznie użytecznych w Sanoku

SANOK. Już po raz piąty Miasto Sanok (poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy organizuje prace społecznie użyteczne. Od 7 marca 2012 r. prace podjęło 22 osoby bezrobotne z Sanoka, bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Ilość oferowanych miejsc pracy zwiększa się z roku na rok, mniej więcej o 2 osoby.

Blisko 4 mln zł do podziału. Sprawdź gdzie trafią największe środki (VIDEO HD)

SANOK. Powiatowy Urząd Pracy ma do podziału 3 mln 700 tys. Środki pochodzą z Funduszu Pracy i będą rozdysponowane w ramach aktywizacji osób bezrobotnych. Propozycję rozdziału środków zaakceptowała Powiatowa Rada Zatrudnienia. Sprawdź gdzie trafią największe pieniądze.

Dzisiaj podział środków z Funduszu Pracy (VIDEO HD)

SANOK. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku otrzymał środki Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych. Ile pieniędzy trafi do poszczególnych form aktywizacji zadecyduje

6 mln złotych dla bezrobotnych z terenu Powiatu Sanockiego

Powiatowy Urząd w Sanoku informuje, że przyznane zostały środki Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych na terenie Powiatu Sanockiego w 2012 roku.

PUP SANOK: Drastyczne cięcia w finansowaniu działalności gospodarczej oraz staży. Jak poradzi sobie Sanok?

SANOK. Twardy orzech do zgryzienia mają Urzędy Pracy w całej Polsce. Drastycznie ograniczono bowiem środki na podjęcie działalności gospodarczej a także finansowanie staży. Po decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej środków z funduszu pracy Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku musiał wprowadzać pewne ograniczenia.