sesja absolutoryjna

LESKO24.PL : Bez kredytów w obecnej kadencji. Burmistrz Leska z absolutorium (FILM, ZDJĘCIA, KOMENTARZE)

LESKO24.PL / PODKARPACIE. 12 głosami „za”, przy dwóch „wstrzymujących się” burmistrz Leska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Jak zgodnie podkreślano, jednym z największych sukcesów poprzedniego roku, jak również całej kadencji, jest nie zaciąganie kredytów przez gminę.

W jakiej kondycji finansowej jest Lesko? Wysłuchaj sprawozdania (FILM, ZDJĘCIA)

LESKO / PODKARPACIE. Podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Lesku burmistrz Barbara Jankiewicz przedstawiła sprawozdanie finansowe gminy za rok 2016. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.

SANOK: Burmistrz z absolutorium. Radni prawie jednogłośni (FILM, KOMENTARZE)

SANOK / PODKARPACIE. Burmistrz Tadeusz Pióro otrzymał absolutorium od Rady Miasta Sanoka za wykonanie budżetu za rok 2016. W sesji wzięło udział 19 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 osób, troje radnych wstrzymało się od głosu.

DZISIAJ: Sesja absolutoryjna w mieście

SANOK / PODKARPACIE. Dzisiaj na godz. 9.00 w sanockim magistracie zaplanowano sesję absolutoryjną Rady Miasta Sanoka.

GMINA ZAGÓRZ: Burmistrz z absolutorium? Radni zadecydują o tym w czwartek podczas sesji

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W czwartek (22 czerwca) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Zagórzu. Główny jej punkt dotyczy udzielenia absolutorium dla burmistrza Miasta i Gminy Zagórz.

BESKO: Wójt Mariusz Bałaban kolejny raz z jednogłośnym absolutorium

BESKO / PODKARPACIE. Radni gminy Besko postanowili jednogłośnie udzielić absolutorium wójtowi Mariuszowi Bałabanowi.

GMINA ZARSZYN: Andrzej Betlej jednogłośnie z absolutorium (ZDJĘCIA)

ZARSZYN / PODKARPACIE. Rada Gminy Zarszyn postanowiła jednogłośnie udzielić absolutorium wójtowi Andrzejowi Betlejowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

AKTUALIZACJA: Absolutorium dla Barbary Jankiewicz prawie jednogłośnie (zobacz FILM, ZDJĘCIA)

LESKO / PODKARPACIE. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Lesku podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Barbary Jankiewicz, burmistrza miasta za wykonanie budżetu w 2015 roku.

DZISIAJ: Sesja absolutoryjna w gminie Zagórz

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Podczas dzisiejszej radni zagłosują nad absolutorium dla Ernesta Nowaka burmistrza Zagórza.

SANOK: Jest absolutorium dla burmistrza. „Koniec z rozliczaniem przeszłości. Patrzymy na to, co przed nami”

SANOK / PODKARPACIE. Stosunkiem głosów: 18 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się, radni miasta Sanoka opowiedzieli się za przyznaniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku. – Koniec z rozliczaniem tego, co było. Myślimy tylko o przyszłości – deklaruje Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka.

DZISIAJ: Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Miasta Sanoka zawiadamia, ze w czwartek (25 czerwca) odbędzie się VIII Sesja Absolutoryjna oraz IX sesja Rady Miasta. Publikujemy porządek obrad.

Zarząd powiatu z absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku. „Sytuacja jest absurdalna” (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Podczas XI sesji Rady Powiatu Sanockiego zarząd powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku. Za głosowało 17 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. – Przeprowadzanie głosowania nad absolutorium dla zarządu, który sprawował władzę jedynie przez miesiąc ubiegłego roku jest absurdalne – stwierdził Roman Konieczny, starosta sanocki.

DZISIAJ: Sesja absolutoryjna powiatu w sanockiej PWSZ

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. 28 czerwca 2013r. o godz. 15:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, Sala Senacka budynek „A” odbędzie się 38. sesja Rady powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

Burmistrz Sanoka z absolutorium za budżet w 2012 roku (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Rada Miasta Sanoka udzieliła absolutorium burmistrzowi Wojciechowi Blecharczykowi za wykonanie budżetu w 2012 roku. 16 radnych było „za”, 4 „przeciw”. Dyskusja podczas sesji w materiale filmowym.

Absolutoryjna i zwyczajna w mieście. Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. /czwartek/ godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Zaraz po niej sesja zwyczajna Rady Miasta Sanoka. Zobacz porządek obrad.

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Zagórza

GMINA ZAGÓRZ. Podczas poniedziałkowej (25.06) sesji Rady Miejskiej cała 15 – tka radnych jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Zagórza – Ernestowi Nowakowi absolutorium za rok 2011.

Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka

SANOK. XXV Sesja – Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012r. /czwartek/ o godz. 14:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku.